Aptaujas anketa Alūksnes novada attīstības programmas 2018.-2022.gadam izstrādei
Alūksnes novada pašvaldība ir uzsākusi Alūksnes novada attīstības programmas izstrādi 2018.-2022. gadam. Lūdzam Jūs piedalīties attīstības programmas izstrādē un atbildēt uz anketā uzdotajiem jautājumiem. Aptaujas mērķis ir noskaidrot Alūksnes novada iedzīvotāju viedokli un priekšlikumus par novada attīstības jautājumiem tuvākajiem 5 gadiem.

Anketa ir anonīma un atbildes tiks izmantotas tikai apkopotā veidā.
Aptauja notiek no 2017. gada 21. augusta līdz 21. septembrim.

Lūdzu, sniedziet dažas ziņas par sevi.
1. Jūsu dzimums
2. Jūsu vecums:
3. Kurā novada teritorijā dzīvojat:
Lūdzu, sniedziet novērtējumu par iepriekšējo periodu.
4. Lūdzu, novērtējiet pašvaldības pakalpojumu un infrastruktūras nodrošinājumu novadā pēdējo 5 gadu laikā (lūdzu, atzīmējiet katrā rindiņā 1 atbilstošāko atbildes variantu)
Apmierina
Neapmierina
Nav aktuāli/neizmantoju
Gājējiem paredzētā infrastruktūra
Autotransportam paredzētā infrastruktūra
Kultūras, izklaides pasākumi
Kultūras iestāžu (bibliotēku, muzeju) pakalpojumi
Sporta pasākumi
Sporta infrastruktūra
Sociālie pakalpojumi un palīdzība
Veselības aprūpe
Pirmsskolas izglītības pakalpojumi
Vispārējās izglītības pakalpojumi
Mūžizglītība
Mājokļi, to apsaimniekošana
Centralizētā ūdensapgāde, kanalizācija
Centralizētā siltumapgāde
Atkritumu apsaimniekošana
Uzņēmējdarbības vides attīstība
Darbs ar jauniešiem
Apkārtējās vides sakoptība
Tūrisma iespējas, to veicināšana
5. Ar kuru no pēdējos 5 gados Alūksnes novadā īstenotajiem projektiem, notikumiem, pasākumiem Jūs lepojaties?
Your answer
6. Kādi ir Jūsu priekšlikumi šādu jomu attīstībai Alūksnes novadā tuvākajos 5 gados (var aizpildīt tikai atsevišķus punktus):
6.1. Uzņēmējdarbības vide
Your answer
6.2. Tūrisms
Your answer
6.3. Izglītība
Your answer
6.4. Sociālie pakalpojumi un sociālā palīdzība
Your answer
6.5. Veselības aprūpe
Your answer
6.6. Kultūra un sports
Your answer
6.7. Darbs ar jaunatni
Your answer
6.8. Infrastruktūra un komunālie pakalpojumi
Your answer
6.9. Vides aizsardzība, ūdens resursu un apkārtējās vides apsaimniekošana
Your answer
6.10. Pašvaldības darba uzlabošana
Your answer
7. Kas tuvākajos 5 gados būtu jāizveido no jauna Jūsu pagastā/pilsētā?
Your answer
8. Kādi, Jūsuprāt, ir steidzamākie darbi vai problēmas, kas pašvaldībai jārisina:
Your answer
9. Kādā veidā Jūs turpmāk vēlētos iegūt informāciju par pašvaldības darbu:
10. Kurā no sociālajiem tīkliem Jūs turpmāk vēlētos iegūt informāciju par pašvaldības darbu:
Paldies Jums par Alūksnes novada attīstībai veltīto laiku!
Aptaujas rezultātu apkopojums būs publicēts Alūksnes novada pašvaldības mājas lapā www.aluksne.lv, saīsinātā veidā - pašvaldības laikrakstā "Alūksnes Novada Vēstis".
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms