Rejestracja uczestników
Polskie Stowarzyszenie Psychologii Organizacji oraz Interdyscyplinarne Centrum Rozwoju Kadr Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach zapraszają psychologów oraz specjalistów HR na wspólną inicjatywę: ​
Interaktywny bezpłatny webinar z elementami ćwiczeń zorganizowany pod patronatem Europejskiego Stowarzyszenia Psychologii Pracy i Organizacji w ramach inicjatywy WOP & HR. Prosperous Partnership​

Tytuł:  Od Lokomotyw do Zagubionych. Propozycja nowej typologii postaw pracowników
Termin: środa 26 maja 2021, godzina: 14.00 (czas trwania: 120 min)
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
Imię i nazwisko *
Posiadanie tytułu zawodowego psychologa *
Organizacja
Zgadzam się na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rejestracji na wydarzenie *
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rejestracji.
Zgadzam się na przetwarzanie danych osobowych w celu informowania o aktualnych i przyszłych wydarzeniach organizowanych lub współorganizowanych przez Polskie Stowarzyszenie Psychologii Organizacji z siedzibą w Katowicach. *
Brak zgody nie dyskwalifikuje z udziału w wydarzeniu.
Oświadczenie o prawdziwości danych *
Oświadczam, że podane informacje i zaświadczenia o ich prawdziwości są zgodne ze stanem faktycznym. Wiadome mi jest, że fałszowanie dokumentów, poświadczenie nieprawdy, wyłudzenie poświadczenia nieprawdy i użycie dokumentu poświadczającego nieprawdę podlega odpowiedzialności karnej (art. 270 – 273 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.).
Przesłanie zgłoszenia oznacza przyjęcie do wiadomości treści klauzuli informacyjnej RODO dostępnej poniżej.
Klauzula informacyjna

1. Administrator danych osobowych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polskie Stowarzyszenie Psychologii Organizacji z siedzibą w Katowicach, przy ul. Grażyńskiego 53/ 334.
2. Może się Pani/Pan skontaktować z administratorem w następujący sposób:
Może się Pani/Pan z nim kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, w następujący sposób:
1. listownie na adres: ul. Grażyńskiego 53/ 334, 40-007 Katowice
2. przez e-mail: poczta@pspo.org
3. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania
Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, w celu:
1. prawidłowego przeprowadzenia rejestracji uczestników w trakcie wydarzenia, którego dotyczy niniejsza rejestracja.
2. Informowania o innych wydarzeniach organizowanych lub współorganizowanych przez Polskie Stowarzyszenie Psychologii Organizacji z siedzibą w Katowicach (w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody)
Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 4 pkt 2 Rozporządzenia, w celu realizacji ustawowych i statutowych zadań Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Organizacji i nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa:
1. Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu prawidłowego przeprowadzenia rejestracji uczestników i obsługi uczestników wydarzenia, którego dotyczy niniejsza rejestracja..
2. Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych, w celu informowania o przyszłych wydarzeniach organizowanych lub współorganizowanych przez Polskie Stowarzyszenie Psychologii Organizacji z siedzibą w Katowicach.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rejestracji. W przypadku nie podania danych nie będzie możliwe zrealizowanie ww. celu. Wyrażenie dodatkowej zgody przetwarzanie danych w celu  informowania o przyszłych wydarzeniach jest dobrowolne, a jej brak nie dyskwalifikuje z udziału w wydarzeniu.

4. Okres przechowywania danych osobowych
Dane zostaną usunięte niezwłocznie po zakończeniu wydarzenia, którego dotyczyła rejestracja. W przypadku wyrażenia dodatkowej zgody na wykorzystywanie danych osobowych, w celu informowania o wydarzeniach organizowanych lub współorganizowanych przez Polskie Stowarzyszenie Psychologii Organizacji z siedzibą w Katowicach Twoje dane osobowe będę przetwarzana do czasu Twojej rezygnacji z otrzymywania informacji o planowanych wydarzeniach.

5. Odbiorcy danych
Odbiorcami danych osobowych są Członkowie Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Organizacji.

6. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
1. prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z wycofaniem się z procedury rejestracji,
2. prawo do dostępu do danych osobowych,
3. prawo do żądania sprostowania danych osobowych,
4. prawo do żądania usunięcia danych osobowych,
5. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
6. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
7. prawo do przenoszenia danych osobowych,
8. prawo do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
9. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Prawo wycofania zgody
W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody – ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Zgodę może Pani/Pan wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny, bądź adres e-mailowy: poczta@pspo.org

Organizatorzy:
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy