การลงชื่อแจ้งความจำนงเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นของวิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี ในรุ่นที่ 4/61 ซึ่งมีระยะเวลาเรียน 7 มกราคม - 18 มีนาคม 2562
1. การแจ้งความจำนงนี้มีระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2561 ท่านสามารถเลือกแจ้งหลักสูตรที่มีให้เลือกและแจ้งเพิ่มเติม ซึ่งหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นมีระยะเวลาเรียนปกติ 150 ชั่วโมง หรือ 10 สัปดาห์ แต่มีบางหลักสูตรที่ใช้เวลาเรียน 30 ชั่วโมง หรือ 75 ชั่วโมง และมีรอบการเรียน 3 รอบคือรอบเช้า 09.00-12.00 น. รอบบ่าย 13.00-16.00 น. และรอบค่ำ 17.00-20.00 น.หากท่านต้องการเรียนวันเสาร์-อาทิตย์ ได้โปรดแจ้งในข้อเพิ่มเติม
2. ท่านจะทราบการเปิดสอนเมื่อประกาศเปิดหลักสูตรวิชาและประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ความพร้อม ในวันที่ 7 ธันวาคม 2561 กำหนดการสัมภาษณ์ความพร้อมในวันที่ 11 ธันวาคม 2561 และประกาศผลผู้มีสิทธิ์สมัครและลงทะเบียนวันที่ 13 ธันวาคม 2561 ท่านสามารถชำระเงินลงทะเบียนได้ที่วิทยาลัยและโอนเงินเข้าบัญชี(จะแจ้งเลขที่บัญชีเมื่อประกาศผล) สำหรับรายวิชาที่เปิดการสอนแต่ยังมีนักศึกษาไม่เต็มวิทยาลัยจะเปิดการรับอีกครั้งในวันที่ 7 - 11 มกราคม 2562
3. กรุณาอย่ากรอกข้อมูลชื่อ-สกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชน และหมายเลขโทรศัพท์อันเป็นเท็จ ซึ่งระบบสามารถตรวจสอบได้จากหมายเลข IP ของเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องโทรศัพท์ หากท่านใส่ข้อมูลอันเป็นเท็จท่านจะถูกดำเนินคดีตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560 ทั้งนี้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ
4. ท่านสามารถกรอกข้อมูลได้หลายครั้งแต่ระบบจะถือว่าข้อมูลครั้งสุดท้ายเป็นข้อมูลที่ถูกต้องของท่าน
ชื่อ-นามสกุล *
Your answer
เลขบัตรประชาชน *
Your answer
หมายเลขโทรศัพท์ *
Your answer
อีเมล์ที่ใช้ติดต่อ
Your answer
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service