Přihláška na improvizační kurz pro začátečníky. Praha, podzim 2020. Středy v čase 18:00-21:00, první lekce 7. 10. 2020.
Kurz je určen pro ty, kdo zatím s improvizací zkušenost nemají a chtějí si osvojit základy principy. A zároveň pro ty, kteří již mají za sebou mírnou zkušenost v podobě jednoho semestru pravidelného kurzu či začátečnického víkendu. Společně si osvojíme a utvrdíme vše, co každý improvizátor potřebuje - pohotově reagovat, přijímat a rozvíjet nápady ostatních, pracovat s vlastním očekáváním, odstranit strach z chyby a zvládnout krátkou improvizovanou etýdu. A především si toto přenášet z improvizačního jeviště do života. Hodiny budou vedeny s ohledem na rozdílné zkušenosti a aktuální potřeby účastníků tak, aby si začátečníci osvojili vše nové a mírně pokročilí využili zkušenosti, které již mají, a prohloubili své dovednosti v nových cvičeních. Závěrečná lekce má podobu představení, které není povinné, ale zatím se nenašel nikdo, kdo by se ho i přes počáteční ostych nechtěl zúčastnit.

Lektoruje Klára Vondříčková a Simona Trávníčková
Jméno *
Příjmení *
E-mail *
Telefon *
Proč se hlásíte na pravidelný kurz improvizace? *
Jakou máte zkušenost s improvizací? *
Cokoli nám chcete sdělit, poznámky, komentáře...
Souhlasím se zpracováním osobních údajů *
Pro účely plnění povinností dle GDPR potřebujeme váš souhlas se zpracováním osobních údajů. Bez něj není možné vaši přihlášku evidovat, jelikož nemůžeme zpracovat vaše osobní údaje. Proto vás žádáme o vyplnění souhlasu se zpracováním osobních údajů. Souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených v tomto formuláři správcem Yes and,. s. r. o., Bafni, z. s., Simonu Trávníčkovou a subjekty, který budou postoupena tato práva s ohledem na organizaci workshopu, pro účel stanovený níže. Tento souhlas uděluji pro všechny údaje obsažené v tomto formuláři, a to po celou dobu 10 let ode dne udělení souhlasu. Se všemi vyplněnými částmi tohoto formuláře jsem byl/a seznámen/a, všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně. Všechny údaje uvedené v tomto formuláři shromažďovány a zpracovávány výhradně pro účely zasílání obchodních sdělení subjektu údajů prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to do doby, kdy subjekt údajů přímo a účinně zašle správci informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly obchodní informace správcem nadále zasílány), maximálně však na dobu 10 let. Sumarizované údaje z tohoto formuláře mohou být použity správcem pro statistické účely, a to pro vnitřní potřebu správce. Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem k němuž byly shromážděny. Fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy se správcem, a další osoby jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru nebo prací. Bez udělení souhlasu ke zpracování osobních údajů není možné zasílat informace o workshopu. Udělený souhlas jde kdykoli odvolat.
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy