Phiếu đăng kí tư vấn di truyền

BGCC's requestion forms

  I. THÔNG TIN NGƯỜI ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  II. CÁC YÊU CẦU TƯ VẤN

  This is a required question
  This is a required question
  :
  This is a required question
  Must be a number greater than 0
  This is a required question
  This is a required question

  Tôi tình nguyện cung cấp các thông tin trên và mong muốn được nhân viên tư vấn di truyền BGCC tư vấn về trường hợp của mình. Tôi đã đọc và hoàn toàn đồng ý với các quy định được ghi trong PHỤ LỤC 1 – được đính kèm với tờ đơn này.

  PHỤ LỤC 1

  Cảm ơn bạn đã tin tưởng và sử dụng dịch vụ tư vấn di truyền của Trung tâm tư vấn di truyền và ung thư Bionet. Dưới đây là những điều khoản và quy định khi khách hàng sử dụng dịch vụ tư vấn di truyền tại BGCC. Bằng việc kí vào phiếu đăng kí tư vấn di truyền, bạn đã đồng ý với việc thu thập, xử lý và bảo mật thông tin mà Công ty đề ra trong phụ lục này: 1. Khái niệm về tư vấn di truyền: Tư vấn di truyền là quá trình tương tác/trao đổi/tư vấn giữa nhân viên tư vấn di truyền với bệnh nhân/người nhà bệnh nhân về bản chất, rủi ro, tiên lượng sự phát triển của bệnh, khả năng di truyền cho đời sau … có liên quan đến các bệnh di truyền. Từ đó đưa ra các lời khuyên hữu ích để giúp họ có một kế hoạch thích hợp nhất. Tư vấn di truyền có thể độc lập với quá trình chuẩn đoán bệnh di truyền. 2. Cung cấp thông tin: Thông tin mà bạn cung cấp là cơ sở để nhân viên tư vấn di truyền phân tích và đánh giá nguy cơ mắc các bệnh di truyền. Từ đó, đưa ra các đề xuất và gợi ý các phương hướng giải quyết giúp bạn xử lý các vấn đề và các băn khoăn, thắc mắc về tình trạng di truyền của mình. Vì vậy, để đảm bảo quyền lợi cho chính mình, bạn cần cung cấp những thông tin mà nhân viên tư vấn yêu cầu một cách đầy đủ và chính xác nhất có thể. 3. Bảo mật thông tin: BGCC có quyền và trách nhiệm thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin khách hàng. Trung tâm có thể sử dụng thông tin này cho mục đích nghiên cứu – thống kê khác nhưng vẫn phải đảm bảo tuân thủ theo các quy định về đạo đức khoa học và y học. Ngoài ra, tất cả các trường hợp tiết lộ hoặc chia sẻ thông tin khác đều phải nhận được sự đồng ý bằng văn bản của khách hàng. 4. Đưa ra quyết định: Trong quá trình tư vấn di truyền, nhân viên tư vấn chỉ cung cấp các thông tin cần thiết cho khách hàng, sau đó đưa ra lời khuyên chứ không đưa ra quyết định. Việc có thực hiện lời khuyên của nhân viên tư vấn di truyền hay không hoàn toàn do bạn và gia đình quyết định. 5. Giữ liên lạc sau buổi tư vấn: Bạn được khuyến khích giữ liên lạc với nhân viên tư vấn di truyền để trao đổi thông tin và được hỗ trợ kịp thời trong quá trình thực hiện các lời khuyên của nhân viên tư vấn di truyền. Ngoài ra, trong và sau quá trình tư vấn, nhân viên tư vấn di truyền cũng có thể liên lạc với bạn để cập nhật thông tin phục vụ cho hoạt động chăm sóc khách hàng của BGCC. 6. Lệ phí và thủ tục tư vấn: Quá trình tư vấn di truyền chỉ được tiến hành sau khi khách hàng ký vào phiếu đăng kí tư vấn, cung cấp đầy đủ thông tin mà nhân viên tư vấn di truyền yêu cầu và hoàn thành việc thanh toán lệ phí tư vấn.