Analýza produktu
Analýza produktu slúži na objasnenie základnej koncepcie produktu a obchodných cieľov, ktoré môžete dosiahnuť plánovanými inováciami a investičnými zámermi.
Názov produktu
Your answer
Stručne popíšte Váš produkt z hľadiska funkcionality, užívateľských vlastností a služieb zaujímavých pre zákazníka
Your answer
Od čoho závisí kvalita Vášho produktu
Aké vlastnosti vášho produktu sú pre Kľúčové faktory úspechu vašej organizácie a jej orientáciu rozhodujúce?
Čo je Vašim podnikateľským cieľom ?
Uveďte, aký by ste chceli dosiahnuť ročný objem predaja ( v € ; f.j.)?
Your answer
Ktoré externé služby považujete za dôležité pre zlepšenie Vašej pozície na trhu
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google.