Certifiering NSP
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Namn på boende *
Email-adress *
Telefonnummer *
Namn kontaktperson *
Hur många platser finns för utsatta för människohandel?
Vilka tider finns personal?
Hur bekostas placering av utsatta för människohandel på ert boende? Flerval
Har boendet tidigare haft placering via NSP
Vilka grupper kan ni ta emot på boendet? Flerval
Finns särskilda krav? Om ålder, drogfrihet, uppehållstillstånd etc? Ange nedan
Har ni möjlighet att möta de särskilda behoven hos någon eller några av nedanstående grupper? Flerval
Vilka insatser kan ni erbjuda de placerade på boendet? Flerval i osorterad ordning:)
Finns andra insatser ni kan erbjuda 2020 som ni vill dela?
Vilka språk kan ni ge information och samtala på 2020?
Använder boendet NSPs mallar för initial och fördjupade behovsbedömning ?
Dokumentation och rutiner, hur fungerar det?
Hur jobbar ni med hot- och riskbedömning?
Hur jobbar ni med att göra de som får insatser delaktiga och informerade i de olika skedena?
Säkerhetsfrågorna, hur ser det ut?
Hur är kunskapsnivån hos personalen om människohandel och traumamedvetet bemötande? Vilken utbildningsnivå och bakgrund finns i personalgruppen? Personaltäthet?
Hur arbetar personalen? Flerval
Vilka delar i hjälpkedjan arbetar ni som boende/organisation med? Flerval
Värdegrundsarbete.
Annan valfri information som ni vill delge
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy