Profilval inom NA inför läsåret 1718

Här vill vi att alla som söker NA på Katte fyller i sitt önskemål, både du som önskar Science eller Global Hälsa och du som önskar gå i klass utan profil.

Profilklasserna Science och Global Hälsa skiljer sig inte från andra NA-klasser på Katte när det gäller vilka kurser man läser och hur många timmar man läser dem. Profilerna läser helt enligt inriktningen Naturvetenskap (ofta kallad ”Natur-Natur”) och du får samma behörighet oavsett om du läser i profilklass eller inte. Det enda som skiljer är arbetssättet. Läs mer om profilerna i vår katalog för att se om någon av dem passar dig!

Du anger här om du önskar gå i profilklass eller ej. Det gör du alltså inte i din gymnasieansökan. Formuläret är öppet till den 15 februari, precis som ansökningswebben, i en första omgång. Du som önskat profil inom den ansökningstiden får innan omvalsperiodens slut ett förhandsbesked som antingen säger att kommer att placeras i profilklass eller att du står i kö till sådan plats. Allt under förutsättning att du kommer in på NA på Katedralskolan.

Formuläret är öppet igen under omvalsperioden och fram till 1 augusti. Men då har vi inte möjlighet att ge något förhandsbesked. Observera att det bara är fråga om önskemål, man är inte garanterad att få sitt önskemål uppfyllt!

Klassplaceringen styrs även av faktorer som vi alltid tar hänsyn till vid klassplacering som könsfördelning och betygsspridning. Men vi väger också in den motivering du anger i formuläret.

Lycka till - och välkommen!

  Skriv i personnummer i följande format: XXXXXX-XXXX
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  Skriv in postnummer i följande format: XXXXX och inte XXX XX
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question