Kysely VOC ongelmista
LUE TÄMÄ ENSIN:
Tämän kyselyn tarkoitus on kartoittaa VOC ongelmien syitä, seurauksia, korjaustoimenpiteitä ja muita asiaan liittyviä tietoja. Tapaukset julkaistaan kaikkien luettavaksi. Linkki kyselyyn ja vastauksiin löytyy Facebookin 'Maanvastainen betonilaatta: voc-ongelmat, remonttikokeilut ja vertaistuki -ryhmästä' ja 'Märkä Betoni' blogista.

HUOM. Kaikki vastaukset ovat julkista tietoa joten vastuu tietojen julkaisusta jää vastaajalle. ÄLÄ TUO HENKILÖ- TAI ARKALUONTOISIA TIETOJA JULKI JOS ET HALUA NIITÄ JULKAISTAVAN.

MIKSI KYSELY?
Tieto on hajanaista eikä yksityisten henkilöiden tapauksia ei ole kartoitettu oikeastaan millään virallisella taholla. Vaikka vastauksia ei olisi kuin muutama, on tämä tieto erittäin tärkeää ongelmien ja ratkaisujen löytämisessä.
Kertomalla omasta tilanteestanne autatte myös muita.

Kiitos.
Nimimerkki (esim. keksitty nimi tai tunniste) *
Asunnon tyyppi *
Asunnon sijainti
Clear selection
Hallintamuoto *
Asunnon rakentaja
Clear selection
Asunnon valmistusmisvuosi
Milloin muutitte kyseiseen asuntoon? *
MM
/
DD
/
YYYY
Kuinka monta henkilöä on taloudessanne? *
Arvioi milloin havaitsitte ongelman ensimmäisen kerran? *
MM
/
DD
/
YYYY
Kuinka havaitsitte ongelman? *
Ongelman aiheuttaja *
Required
Ongelman syyn on todennut *
Required
Kuvaile ongelmaa omin sanoin. Kerro myös käytetyistä materiaaleista
Onko asunnossa tehty VOC mittauksia tai otettu muita sisäilmanäytteitä? *
Jos mittauksia on tehty, kerro niistä tarkemmin
Listaa tähän löytyneet yhdisteet, pitoisuuksien arvot ja mistä kohdin mittaukset ovat tehty
Onko ongelmasta aiheutunut asukkaille terveydellistä haittaa? *
Kerro omin sanoin terveydellisistä haitoista
Onko korjaustoimenpiteet aloitettu? *
Milloin korjaustoimenpiteet on aloitettu?
MM
/
DD
/
YYYY
Onko ongelma korjattu onnistuneesti? *
Kerro omin sanoin korjaustoimenpiteistä
Oletteko joutuneet muutamaan pois asunnostanne ongelman takia? *
Kerro kuinka kauan olette olleet pois ja kuinka poismuutto on hoitunut?
Onko tilanne aiheuttanut teille taloudellisia menetyksiä? *
Kerro taloudellisista menetyksistä omin sanoin
Kertokaa yleisesti tilanteestanne
Voitte kertoa tilanteestanne esimerkiksi asioita joita ei ole huomioitu kysymyksissä.
Jos haluatte, antakaa sähköposti-osoite mahdollisia yhteydenottoja varten
Huom. sähköpostiosoite julkaistaan myös vastausten ohella
Kiitos vastauksistanne.
Vastaukset julkaistaan hetken kuluttua.

Hyväksy vastaukset painamalla alla olevaa nappia.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy