Kysely VOC ongelmista
20 responses
Loading...
Loading responses…
Nimimerkki (esim. keksitty nimi tai tunniste)
No responses yet for this question.
Asunnon tyyppi
No responses yet for this question.
Asunnon sijainti
No responses yet for this question.
Hallintamuoto
No responses yet for this question.
Asunnon rakentaja
No responses yet for this question.
Asunnon valmistusmisvuosi
No responses yet for this question.
Milloin muutitte kyseiseen asuntoon?
No responses yet for this question.
Kuinka monta henkilöä on taloudessanne?
No responses yet for this question.
Arvioi milloin havaitsitte ongelman ensimmäisen kerran?
No responses yet for this question.
Kuinka havaitsitte ongelman?
No responses yet for this question.
Ongelman aiheuttaja
No responses yet for this question.
Ongelman syyn on todennut
No responses yet for this question.
Kuvaile ongelmaa omin sanoin. Kerro myös käytetyistä materiaaleista
No responses yet for this question.
Onko asunnossa tehty VOC mittauksia tai otettu muita sisäilmanäytteitä?
No responses yet for this question.
Jos mittauksia on tehty, kerro niistä tarkemmin
No responses yet for this question.
Onko ongelmasta aiheutunut asukkaille terveydellistä haittaa?
No responses yet for this question.
Kerro omin sanoin terveydellisistä haitoista
No responses yet for this question.
Onko korjaustoimenpiteet aloitettu?
No responses yet for this question.
Milloin korjaustoimenpiteet on aloitettu?
No responses yet for this question.
Onko ongelma korjattu onnistuneesti?
No responses yet for this question.
Kerro omin sanoin korjaustoimenpiteistä
No responses yet for this question.
Oletteko joutuneet muutamaan pois asunnostanne ongelman takia?
No responses yet for this question.
Kerro kuinka kauan olette olleet pois ja kuinka poismuutto on hoitunut?
No responses yet for this question.
Onko tilanne aiheuttanut teille taloudellisia menetyksiä?
No responses yet for this question.
Kerro taloudellisista menetyksistä omin sanoin
No responses yet for this question.
Kertokaa yleisesti tilanteestanne
No responses yet for this question.
Jos haluatte, antakaa sähköposti-osoite mahdollisia yhteydenottoja varten
No responses yet for this question.
Kiitos vastauksistanne.
Number of daily responses
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy
.