แบบฟอร์มขอใช้สถานที่ B-PCSK ONLINE
งานอาคารสถานที่ โรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา สพม.39
ชื่อ-สกุล ผู้ขอใช้สถานที่ *
เบอร์โทรศัพท์ *
สถานที่ ที่ต้องการใช้งาน *
วัน เวลา ที่เริ่มใช้สถานที่ *
คศ-เดือน-วัน
MM
/
DD
/
YYYY
Time
:
วัน เวลา สิ้นสุดการใช้สถานที่ *
คศ-เดือน-วัน
MM
/
DD
/
YYYY
Time
:
อุปกรณ์ที่ต้องการใช้ในสถานที่ *
Required
จำนวนผู้เข้าร่วมในงาน *
ระบุรายละเอียดสิ่งอำนวยความสะดวกหรืออุปกรณ์เพิ่มเติม หรือการจัดสถานที่ (เช่น จำนวนโต๊ะ เก้าอี้ จัดเวที ต่างๆ) **ต้องระบุ** *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy