Анонимна Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на услуги, доставчици, проверявани обекти за наличие на корупционни прояви и спазване на етичните норми от страна на служителите на РЗИ гр.Ловеч
1. В какво си качество ползвате услугите на РЗИ - Ловеч? *
2. Досега ползвали ли сте услуги, предлагани от нашата администрация? *
В случай, че сте отговорил на въпрос 2 с ДА, отбележете категорията(те) *
3. Според Вас качеството на предоставените от РЗИ - Ловеч услуги е: *
4. Оказано ли Ви беше нужното съдействие от страна на служителите за бързо решаване на Вашия проблем? *
5. Каква е Вашата оценка за предоставената Ви информация в РЗИ - Ловеч? *
6. Кой е предпочитания от Вас канал за достъп до информация? *
7. Сблъсквали ли сте се с корупционна практика от страна на служители в РЗИ - Ловеч и ако ДА какви действия предприехте? *
8. Кое от посоченото считате, че следва да се подобри: *
9. Каква е Вашата възраст? *
10. Какво е Вашето образование? *
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms