Wizyty studyjne w wybranych CIL Lokalnych 2019
Celem planowanych wizyt studyjnych jest zapoznanie uczestników z różnymi modelami działania CIL, wymiana doświadczeń i wzmocnienie lokalnych liderów.

Planowany termin wizyty to 21 listopada 2019 r.

PROGRAM:

SPOTKANIE OTWIERAJĄCE
godz. 10:00
SALA BIAŁA
Urząd Miasta Poznania,
plac Kolegiacki 17, Poznań

WIZYTY STUDYJNE
godz. 11:00 – 18:30

SPOTKANIE PODSUMOWUJĄCE
godz. 18:00
SALA MALINOWA
Urząd Miasta Poznania,
plac Kolegiacki 17, Poznań

1. Ostateczny termin zgłoszeń 18.11.2019 r. (poniedziałek)
2. Uczestnikami mogą być osoby w każdym wieku, osoby niepełnoletnie poniżej 16 r.ż. z prawnym opiekunem, powyżej 16 r.ż. z pisemną zgodą na udział od prawnego opiekuna.
3. Liczba uczestników jest ograniczona. O uczestnictwie w wydarzeniu zadecyduje kolejność zgłoszeń.
4. Organizatorzy potwierdzą udział do 19.11. 2019 r. (wtorek).
5. Wszelkich informacji udziela i zgłoszenia przyjmuje organizator Wizyt studyjnych w CIL Lokalnych
Stowarzyszenie Centrum Promocji Ekorozwoju
os. Orła Białego 118/19, 61-251 Poznań
Arkadiusz Zacharzewski, kom. 727 918 596 lub 666 739 981
arkadiusz.zacharzewski@cpe.info.pl

6. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia oraz zmiany terminu lub godziny spotkania z przyczyn niezależnych od organizatora.
7. Wydarzenie jest realizowane w ramach projektu „Wizyty studyjne w CIL lokalnych 2019”, które jest sfinansowane ze środków budżetu Miasta Poznania.
Imię i nazwisko *
Your answer
Organizacja/Instytucja *
Your answer
Dane kontaktowe *
nr telefonu komórkowego (lidera w przypadku zgłaszania grupy)
Your answer
Najbardziej interesuje mnie działalność CIL Lokalnych *
Required
Liczba osób, która odbędzie wizytę studyjną: *
Required
w tym osób poniżej 18 roku życia: *
Required
Stowarzyszenie Centrum Promocji Ekorozwoju zastrzega sobie prawo do produkcji filmów wideo, fotografii, nagrań audio i/lub innych publikacji w jakiejkolwiek formie, materiałów związanych z tym wydarzeniem, które mogą zawierać mój wizerunek, w tym imię i głos, jak również utrwalania przebiegu wydarzenia. Wyrażam zgodę na użycie w związku z tym mojego imienia, wizerunku i głosu na wszystkich polach eksploatacji bez dodatkowego wynagrodzenia i oświadczam, że nie będę miał/miała jakichkolwiek roszczeń z tym związanych do Stowarzyszenia. Zgoda powyższa nie może zostać cofnięta w trakcie lub po wydarzeniu. *
Required
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przekazanych przeze mnie w niniejszym formularzu danych osobowych, tj. rozpowszechnianie, na zasadach i w sposób określony w niniejszym oświadczeniu (w tym na udostępnianie tych danych partnerom projektu i podmiotom go kontrolującym, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.o ochronie danych osobowych (DzU 2015, poz. 2135)), dla potrzeb niezbędnych do realizacji działań przez Administratora Danych Osobowych, którym jest Stowarzyszenie Centrum Promocji Ekorozwoju z siedzibą na os. Orła Białego 118/19, 61-251 Poznań. *
Required
Udzielam Stowarzyszeniu Centrum Promocji Ekorozwoju nieodpłatnego prawa wielokrotnego wykorzystywania zdjęć i innych obrazów z moim wizerunkiem (imienia, nazwiska, podobizny osoby utrwalonej w postaci obrazu, rysunku, fotografii bądź filmu) bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę graficzną (retusz, zmiana kadrowania i inne tym podobne modyfikacje), powielanie za pośrednictwem dowolnego medium oraz na wkomponowaniu Wizerunku w inne utwory wyłącznie w celu zgodnym z niekomercyjną działalnością prowadzoną przez w/w podmiot, przede wszystkim zamieszczanie w artykułach, publikacjach, materiałach informacyjnych, edukacyjnych, umieszczanie na stronie internetowej Stowarzyszenia, profilach w mediach społecznościowych prowadzonych przez Stowarzyszenie oraz innych ogólnodostępnych środkach masowego przekazu, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (DzU z 2006 r. nr 90, poz. 631 ze zm.). *
Required
Oświadczam, że jestem pełnoletni/a i nieograniczony/a w zdolności do czynności prawnych, oraz że zapoznałem się z powyższą treścią i w pełni ją rozumiem. *
Required
Informujemy, że podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z uczestnictwem w przedmiotowym wydarzeniu. Wskazujemy, że w każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich poprawiania, żądania usunięcia, oraz ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Z Administratorem Danych Osobowych można skontaktować się pod adresem: Stowarzyszenie Centrum Promocji Ekorozwoju, os. Orła Białego 118/19, 61-251 Poznań, bądź przez skrzynkę pocztową: biuro@cpe.info.pl. *
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy