Osobnostné črty a sexuálne správanie u mužov

Vážený pán,
som študentkou doktorandského štúdia psychológie na FiF Univerzity Komenského a rada by som Vás požiadala o vyplnenie nasledovného dotazníka, ktorý skúma súvislosť medzi osobnostnými črtami a sexuálnym správaním.

Je určený len pre MUŽOV, ktorí MAJÚ SKÚSENOSŤ S POHLAVNÝM STYKOM. Dotazník je určený pre heterosexuálne, homosexuálne i bisexuálne sexuálne aktívnych mužov. Z tohto dôvodu sú otázky formulované tak, aby vyhoveli všetkým týmto alternatívam. Preto Vás prosíme, majte pri vypĺňaní na mysli tú z nich, ktorá sa Vás týka.

Vaša účasť na tomto výskume je dobrovoľná. Otázky sa týkajú veľmi súkromných a intímnych oblastí. Ak budete mať pocit, že v dotazníku už ďalej nechcete pokračovať, hocikedy ho MÔŽETE UKONČIŤ. Vaše odpovede budú použité na štatistické spracovanie ANONYMNÝM spôsobom, snažte sa preto odpovedať čo NAJÚPRIMNEJŠIE. Keďže je dotazník anonymný nikam nepíšte svoje meno ani priezvisko. Získané údaje budú spracovávané v rámci celej skúmanej skupiny. Spracované výsledky budú použité v našej rigoróznej práci.

K individuálnym údajom nemá prístup žiadna tretia osoba.

Príslušnú odpoveď označte alebo dopíšte na vyznačené miesto.

Dotazník pozostáva z piatich častí. Prvá sa zameriava na všeobecné demografické údaje, druhá na osobnostné črty, nasleduje dotazník NEO päťfaktorový osobnostný inventár, SAI (Sexual Arousal Inventory), a posledným je dotazník MASA (Multidimensional Assessment of Sex and Aggression). Vyplnenie dotazníka by Vám nemalo zabrať viac ako 25 minút.

Ďakujeme veľmi pekne za spoluprácu,
Mgr. Dáša Gažiová, PhDr. Martin Jakubek, PhD.

1. Váš vek *
Your answer
2. Najvyššie dosiahnuté vzdelanie *
3. Sexuálna orientácia: *
4. V súčasnosti máte: *
5. Koľko partnerských vzťahov ste zatiaľ mali: *
Your answer
6. V akom veku ste mali svoj prvý pohlavný styk? *
Your answer
7. Koľko sexuálnych partneriek / partnerov ste zatiaľ mali? *
Your answer
8. S koľkými osobami ste mali pohlavný styk za posledných 12 mesiacov *
Your answer
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service