Inscripcions Gotes d'Art
Inscripcions a Gotes d'Art en totes les modalitats i totes les edats
Email address *
Dades personals de l'alumne
En aquest apartat hi aniran les dades personals de l'alumne. En cas que l'alumne sigui menor d'edat, també hi aniran les seves dades personals. L'autorització paterna, materna o de tutors es trobarà a continuació.
Nom *
Your answer
Cognoms *
Ficar els dos cognoms
Your answer
DNI o NIE
Your answer
Any de naixement *
MM
/
DD
/
YYYY
Adreça *
L'adreça es demana a efectes de notificació per tant, és important ficar una adreça vàlida
Your answer
Població *
Your answer
Telèfons *
Es recomana ficar més d'un número de telèfon per facilitar el contacte
Your answer
Correu electrònic *
Es demana per motius de notificació
Your answer
Número de compte *
El número de compte ha d'incloure l'IBAN ha ser possible. Sense el número de compte la inscripció no tindrà validesa.
Your answer
Grup o grups als quals m'inscric.... *
Trobareu els diferents grups i modalitats de dansa. Fixeu-vos amb els anys de naixement.
Sessions per setmana *
Required
En el cas d'anotar 1 sessió, indicar quin dia es vol realitzar
Your answer
AUTORITZACIÓ DEL PARE, MARE O TUTOR/A LEGAL
Aquest apartat NOMÉS s'ha d'emplenar si el o l'alumne és menor d'edat
Autoritzo al meu fill/a o tutelat/da quines dades consten més amunt a participar a Gotes d'Art (formació en dansa). D'aquesta forma, també autoritzo que pugui ser atès per un metge en cas d’accident o malaltia i es pugui prendre qualsevol altra decisió mèdica per part del corresponent equip mèdic, en cas d’urgència.
També autoritzo a: *
Required
I per a que així consti adjunto a continuació les meves dades com a mare, pare i/o tutor o tutora
Nom *
Your answer
Cognoms *
Your answer
DNI o NIE *
Your answer
Protecció de dades
D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de carácter personal, les vostres dades ser incoroporades al fitxer “ Registre d’entrades i sortides”, del qual és responsable l’Ajuntament de la Selva del Camp. La finalitat és la gestió de les sol•licituds rebudes per l’Ajuntament, i autoritza expressament al responsable del fitxer el tractament de les dades amb la finalitat indicada. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació , cancel•lació i oposició mitjançant un escrit adreçat a l’Ajuntament de la Selva del Camp. CIF P4314700H – Correu electrònic: ajuntament@laselvadelcamp.cat

Documents que cal aportar per formalitzar la inscripció dels i les alumnes menors d'edat
Per tal que la inscripció tingui validesa cal enviar al correu de formacio@laselvadelcamp.cat una còpia de la targeta sanitària
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms