แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ สพม.ปัตตานี
Sign in to Google to save your progress. Learn more
ตอนที่ 1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1.1 สถานะของผู้รับบริการ *
1.2 ท่านติดต่อขอรับบริการโดยช่องทางใดมากที่สุด *
ตอนที่ 2 . ระดับความพึงพอใจของผู้มารับบริการ
กรุณาเลือกคะแนนในข้อที่ตรงกับความเป็นจริงและในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
มากที่สุด(5) มาก(4) ปานกลาง(3) น้อย(2) ควรปรับปรุง(1)
ด้านที่ 1 ด้านเจ้าหน้าที่ให้บริการ *
ควรปรับปรุง(1)
น้อย(2)
ปานกลาง(3)
มาก(4)
มากที่สุด(5)
1.1. ให้บริการด้วยความสุภาพ อัธยาศัยดี เป็นมิตร
1.2. ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามชัดเจน ถูกต้อง ช่วยแก้ปัญหาอย่างเหมาะสม
1.3. มีเจ้าหน้าที่ให้บริการทุกช่วงเวลาที่ท่านมาติดต่อ ขอรับบริการ
ด้านที่ 2 ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ *
ควรปรับปรุง(1)
น้อย(2)
ปานกลาง(3)
มาก(4)
มากที่สุด(5)
2.1 มีการให้บริการตามลำดับก่อน-หลัง
2.2 ระยะเวลาในการให้บริการมีความเหมาะสม รวดเร็ว
2.3 ขั้นตอนในการให้บริการมีความเหมาะสม ชัดเจน
ด้านที่ 3 ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก *
ควรปรับปรุง(1)
น้อย(2)
ปานกลาง(3)
มาก(4)
มากที่สุด(5)
3.1 มีที่นั่งพักสะอาด เป็นระเบียบสำหรับผู้มาติดต่อ
3.2 เครื่องมือ/อุปกรณ์ในการให้บริการมีความเหมาะสม
3.3 มีข้อมูล/เอกสาร/website/แบบฟอร์มสะดวกและง่ายต่อการใช้บริการ
ตอนที่ 3.แบบสอบถามเพื่มเติม
กรุณากรอกแบบสอบถามตามความเป็นจริง
สิ่งที่น่าชื่นชม
ข้อเสนอแนะในการพัฒนา
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy