උසස් පෙළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය සඳහා සිංහල පොත්
සමන් බණ්ඩාර හේරත් විසින් ලියන ලද කෘති තැපෑලෙන් ගෙන්වා ගැනීමට

මිල රු.800.00
තැපැල් ගාස්තු නොමිලයේ..

Email address *
සම්පූර්ණ නම *
Your answer
ලිපිනය *
Your answer
දුරකථන අංකය *
Your answer
ඔබට අවශ්‍ය පොත් තෝරන්න *
Required
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google.