ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันคอมพิวเตอร์

  รับสมัครนักศึกษาช่วยงาน

  คุณสมบัติ • เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัย รามคำแหง • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี บุคคลิกภาพดี • เต็มใจให้บริการ • สามารถใช้โปรแกรม Windows 7,Microsoft office 2010 ได้เป็นอย่างดี หลักฐานการสมัคร • สำเนาบัตรประชาชน • สำเนาบัตรนักศึกษา • ใบ Check Grade ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 02-3108852 ในวันและเวลาราชการ (8.30 - 16.30 น.)

  สนใจกรอกรายละเอียดข้อมูลส่วนตัว

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question