Záväzná prihláška na denný tábor FUNLANDIA
Poskytovateľ denných táborov FUNLANDIA je FUNTASIA s.r.o., Partizánska 436/57, 94911 Nitra, IČO: 36766887, v zastúpení: Mgr. Silvia Gajdošová, PhD., tel.: 0911263365, email: funtasia@funtasia.sk
Email address *
Meno a priezvisko dieťaťa *
Your answer
Dátum narodenia dieťaťa *
MM
/
DD
/
YYYY
Výber denného tábora *
Required
Meno a priezvisko zákonného zástupca dieťaťa *
Your answer
Telefónny kontakt na zákonného zástupcu *
Your answer
Adresa aktuálneho bydliska dieťaťa *
Your answer
Zdravotný stav *
Zdravotné alebo iné obmedzenia (napr. alergie, dlhodobe užívané lieky): *
Obmedzenia dieťata sú nasledovné (napr. alergie, dlhodobe užívané lieky):
Your answer
Podpisom záväznej prihlášky dáva objednávateľ, prípadne zákonný zástupca dieťaťa v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov (§ 7) súhlas so spracovaním osobných údajov pre interné účely poskytovateľa ako aj súhlas s prípadným použitím fotografií pre marketingové účely poskytovateľa bez nároku na honorár. Odvolanie súhlasu je možné po predchádzajúcej dohode objednávateľa so zástupcom poskytovateľa FUNTASIA s.r.o. *
Required
Objednávateľ zároveň prehlasuje, že je splnomocnený podpisom záväznej prihlášky udeliť súhlas aj na spracovanie osobných údajov všetkých osôb uvedených v prihláške o tábore. Objednávateľ zodpovedá za úplnosť, pravdivosť a správnosť údajov, ktoré poskytol vyplnením záväznej prihlášky. Podpisom záväznej prihlášky objednávateľ potvrdzuje, že tieto informácie a Všeobecné zmluvné podmienky sú mu známe, uznáva ich a súhlasí s nimi. *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy