18-สรุปผลการประเมินการอ่านคิด วิเคราะห์และเขียน
1. เลขบัตรประจำตัวประชาชน *
2. ภาคเรียนที่ *
3. ปีการศึกษา *
4. รหัสวิชา *
5. ชื่อวิชา *
6. ประเภทวิชา *
7. ระดับชั้น *
9. จำนวนนักเรียนทั้งหมด *
10. ผลการประเมินการอ่านคิด วิเคราะห์และเขียน ระดับ ดีเยี่ยม(3) คิดเป็นร้อยละ *
11. ผลการประเมินการอ่านคิด วิเคราะห์และเขียน ระดับ ดี (2) คิดเป็นร้อยละ *
12. ผลการประเมินการอ่านคิด วิเคราะห์และเขียน ระดับ ผ่าน (1) คิดเป็นร้อยละ *
13. ผลการประเมินการอ่านคิด วิเคราะห์และเขียน ระดับ ไม่ผ่าน (0) คิดเป็นร้อยละ *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี. Report Abuse