ข้อสอบ MD NL ชุดที่ 25 
Sign in to Google to save your progress. Learn more
ชื่อ - สกุล *
รหัสประจำตัวนิสิต *
1. เด็กอายุ 5 ปี กินมันสำปะหรังดิบ ต่อมาตัวเขียวและชัก สารที่พบในมันสำปะหรังดิบมีผลอย่างไรต่อร่างกาย *
1 point
2. ชายอายุ 30 ปี ซื้อยากินเอง หลังกินยาได้ 2 วัน มีอาการเหนื่อยง่าย ซีดลง ตัวเหลือง ตาเหลือง ภาวะดังกล่าวเกิดจากความผิดปกติของกระบวนการใดต่อไปนี้ *
1 point
3. ชายอายุ 25 ปี วิ่งมาราธอนระยะทาง 10 กิโลเมตร ในภาวะดังกล่าวจะพบกระบวนการใดต่อไปนี้ลดลง *
1 point
4. หญิงอายุ 40 ปี ถ่ายอุจจาระเป็นน้ำเหลวมา 4 ชั่วโมง ท้องอืด ผายลมบ่อย ไม่มีไข้ อาการเกิดขึ้นทุกครั้งหลังกินไอศกรีมและดื่มนมวัว ภาวะดังกล่าวน่าจะเกิดจากการขาดเอนไซม์ใดต่อไปนี้ *
1 point
5. ชายอายุ 50 ปี เป็น Chronic liver disease ไม่ได้ควบคุมการกิรอาหารประเภทโปรตีน ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีอาการซึมลง เรียกไม่ค่อยรู้สึกตัว สับสนเรื่องวันและเวลา อาการดังกล่าวน่าจะเกิดจากการเพิ่มขึ้นของสารใด *
1 point
6. ชายอายุ 50 ปี เป็น gout ตรวจเลือดพบ uric acid 15 mg/dL ควรให้การรักษาผู้ป่วยรายนี้ด้วยยาที่เป็น analogue ของสารใดต่อไปนี้ *
1 point
7. การศึกษา gene ที่ควบคุมการสร้างเอนไซม์ ornithine decarboxylase ของเซลล์มะเร็งชนิดหนึ่งโดยตัดต่อ gene เข้ากับ plasmid และ transfect เข้าสู่ E.coli เทคนิคใดต่อไปนี้ใช้ตรวจสอบการผลิตเอนไซน์ดังกล่าว *
1 point
8. หญิงอายุ 35 ปี ทำงานในห้อง lab ซึ่งต้องสัมผัสกับรังสี ultraviolet เป็นประจำ ภาวะดังกล่าวอาจทำให้เกิด DNA damage รูปแบบใดต่อไปนี้มากที่สุด *
1 point
9. ชายอายุ 35 ปี กินกล้วยบวชชีก่อนบริจาคเลือด เมื่อเจาะเลือดพบว่าเลือดขุ่นข้น ภาวะที่พบเกิดจากการเพิ่มขึ้นของสารใดต่อไปนี้ *
1 point
10. หญิงอายุ 45 ปี เป็น type 2 DM ได้รับการเจาะเลือดหลังอดอาหาร 8 ชั่วโมง เมื่อตั้งเลือดทิ้งไว้พบครีมขาวขุ่นลอยอยู่ด้านบน ตรวจเลือดพบ Triglyceride 400 mg/dL ลักษณะดังกล่าวน่าจะเกิดจากความผิดปกติของเอนไซม์ใด *
1 point
11. ชายอายุ 40 ปี มีแผลเรื้อรังที่ขา ได้รับการปลูกถ่าย stem cell บริเวณแผลทำให้แผลมีขนาดเล็กลง ลักษณะแผลดังกล่าวเป็นผลจากการที่ Stem cell มีคุณสมบัติใด v *
1 point
12. ชายอายุ 70 ปี ปวดเข่าทั้ง 2 ข้างมา 3 ปี ขยับแล้วมีเสียงดังในข้อเข่า ตรวจร่างกายพบขาโก่งทั้ง 2 ข้าง ข้อใดเป็นความผิดปกติที่น่าจะตรวจพบในเนื้อเยื่อกระดูกอ่อนของข้อเข่าในผู้ป่วยรายนี้ *
1 point
13. ชายอายุ 50 ปี มีตุ่มน้ำพองตามลำตัวและแขนขามา 1 เดือน ตรวจร่างกายพบ Vesiculobullous eruption ทั่วทั้งตัว ผล biopsy บริเวณตุ่มน้ำพบ acantholytic cell ใน suprabasal bullae ลักษณะดังกล่าวเกิดจากความผิดปกติของโครงสร้างใด *
1 point
14. ชายอายุ 30 ปี ท้องเสีย ซึมลงความดันเลือดต่ำ อุจจาระเป็น rice watery stool Toxin ของเชื้อก่อโรคที่เป็นสาเหตุของอาการต่าง ๆในผู้ป่วยรายนี้ออกฤทธิ์ผ่าน second messenger ชนิดใดต่อไปนี้ *
1 point
15. ชายุอายุ 35 ปี ได้รับ ionizing radiation ขนาดสูงมาก จากนั้นเสียชีวิต Autopsy พบ scattered, individual epidermal cells with shrunken, markedly eosinophilic cytoplasm and pyknotic, fragmented nuclei การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเรียกว่าอะไร *
1 point
16. ชายอายุ 45 ปี แต่งงานกับหญิงอายุ 40 ปี มีบุตรคนแรกเป็น Down syndrome (47, XY +21) โอกาสที่บุตรคนต่อไปจะเป็นโรคดังกล่าวเท่ากับเท่าใด *
1 point
17. A 45-year-old women primigravida with 18-week pregnancy seeks investigation to rule out Down syndrome in her baby. Which of the following is the most appropriate investigation ? *
1 point
18. ชาย 2 คน เป็น hemophilia A มีน้องสาว 1 คน ซึ่งแต่งงานกับชายที่เป็น hemophilia A พบว่าบุตรชายคนแรกเป็นโรค hemophilia A ถ้ามีบุตรชายคนที่สอง โอกาสที่จะเป็นโรคเป็นเท่าใด *
1 point
19. ชายอายุ 20 ปี ถูกแมลงกัดที่แขน ตรวจพบ vesiculopapular lesion ร่วมกับมี nurning sensation ลักษณะดังกล่าวเกิดจากกลไกใด *
1 point
20. ชายอายุ 20 ปี มีตุ่มน้ำใสขึ้นที่ริมฝีปาก ขูดฐานของตุ่มน้ำไปทำ Tzanck test พบ multinucleated giant cell เซลล์ใดมีบทบาทในการกำจัดเชื้อก่อโรคดังกล่าวก่อนที่จะเกิด adaptive immune response ในผู้ป่วยรายนี้ *
1 point
21. เด็กทารก 2 คน อายุ 4 เดือนเท่ากัน คนที่เลี้ยงด้วยนมแม่อย่างเดียวมีการเจริญเติบโตและพัฒนาการดี ไม่ค่อยเป็นไข้หวัดเมื่อเทียบกับอีกคนหนึ่งซึ่งเลี้ยงด้วยนมผสม การที่ทารกที่เลี้ยงด้วยนมแม่ไม่ค่อยเป็นหวัดเกิดจากนมแม่มีปัจจัยใดต่อไปนี้สูงกว่านมผสม *
1 point
22. หญิงอายุ 20 ปี ตั้งครรภ์ 10 สัปดาห์ มาปรึกษาแพทย์เรื่องการฉีดวัคซีน วัคซีนใดที่สามารถให้แก่หญิงผู้นี้ได้อย่างปลอดภัย *
1 point
23. ชายอายุ 15 ปี เมื่อ 3 สัปดาห์ก่อนมีไข้ เจ็บคอ ซื้อยากินเอง ไม่ได้ไปพบแพทย์ 1 สัปดาห์ที่ผ่านมามีไข้สูง ปวดข้อเข่า และข้อเท้าแบบ migratory arthritis โรคที่พบในผู้ป่วยรายนี้เกิดจากกลไกใด *
1 point
24. หญิงอายุ 25 ปี เหยียบตะปู มีแผลลึกที่ฝ่าเท้า ได้รับ horse tetanus antitoxin และ tetanus toxoid 1 สัปดาห์ต่อมาผื่นขึ้นทั่วตัว ปวดข้อ ปัสสาวะเป็นสีแดงเรื่อๆ ลักษณะดังกล่าวเข้าได้กับ hypersensitivity reaction แบบใด *
1 point
25. หญิงอายุ 30 ปี เพิ่งใช้ eye shadow ยี่ห้อใหม่ หลังใช้ไปได้ 2 สัปดาห์ พบผื่นแดงคันรอบตาร่วมกับมี vesicle โรคดังกล่าวเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบใดของระบบภูมิคุ้มกันมากที่สุด *
1 point
26. หญิงอายุ 40 ปี ปวดบวมที่ข้อนิ้วมือหลายข้อและข้อมือทั้ง 2 ข้าง ขยับข้อลำบาก อาการเป็นมากในช่วงเช้าหลังตื่นนอน แต่ละครั้งเป็นอยู่นาน 2 ชั่วโมง ตรวจเลือดพบ rheumatoid factor +ve Mediator ชนิดใดที่มีบทบาทสำคัญที่สุดในการเกิดพยาธิสภาพที่ข้อของผู้ป่วยรายนี้ *
1 point
27. เด็กชายอายุ 5 ปี มีไข้มา 2 สัปดาห์ ปวดข้อศอกและข้อเข่า ตรวจร่างกายพบ heart murmur ตรวจเพิ่มเติมพบ antistreptolysin O +ve โรคที่พบในผู้ป่วยรายนี้เกิดจากกลไกใดต่อไปนี้   *
1 point
28. A 10-year-old girl was brought to hospital by her mother due to unconsciousness after being stung by bee. She was fully recover after epinephrine administration. Which of the following immunoglobulin mediates this condition ? *
1 point
29. ผู้ป่วยโรคเอดส์ควรหลีกเลี่ยงการได้รับวัคซีนชนิดใดต่อไปนี้ *
1 point
30. A 10-year-old boy presented with sore throat and rashes on trunk. His toungue is swollen and rough, look as red as strawberry. What is the most likely causative organism ? *
1 point
31. ทารกอายุ 1 สัปดาห์ เยื่อหุ้มสมองอักเสบ เจาะ CSF ไปตรวจพบ Gram positive cocci in chain ผลทดสอบเพิ่มเติมพบว่าทำปฎิกิริยา agglutination กับ antiserum ต่อ group B Lancefield antigen การติดเชื้อในผู้ป่วยรายนี้น่าจะเข้าได้กับข้อใดมากที่สุด *
1 point
32. ชายอายุ 30 ปี ปวดท้องบิดเป็นพัก ๆ อาเจียน 3 ครั้ง ถ่ายเหลวเป็นน้ำปริมาณไม่มาก 4 ครั้งหลังจากกินสลัดผักเมื่อ 2 ชั่วโมงก่อน ไม่มีไข้ จุลชีพใดน่าจะเป็นสาเหตุก่อโรคในผู้ป่วยรายนี้ *
1 point
33. โครงสร้างใดต่อไปนี้ทำให้ Clostridium botulinum สามารถทนต่อความแห้ง รังสี สารเคมี และความร้อนได้ *
1 point
34. หญิงอายุ 45 ปี เป็น bacterial pneumonia ได้รับยาต้านแบคทีเรียทางหลอดเลือดดำนาน 2 สัปดาห์ ต่อมามีอาการปวดท้อง ถ่ายเหลว เป็นมูกเลือด ตรวจ stool exam พบ numerous RBCs & WBCs พยาธิสภาพที่ลำไส้ใหญ่ของผู้ป่วยรายนี้น่าจะเป็นรูปแบบใดต่อไปนี้มากที่สุด *
1 point
35. หญิงอายุ 20 ปี มีไข้สูงมา 1 วัน ปวดท้องน้อย ร่วมกับมี discharge ออกมาจากช่องคลอด นำ discharge ไปตรวจพบ numerous PMNs with Gram negative diplococci จุลชีพใดน่าจะเป็นสาเหตุก่อโรคในผู้ป่วยรายนี้มากที่สุด *
1 point
36. หญิงอายุ 35 ปี เป็นเบาหวานมา 10 ปี มีไข้สูงมา 3 วัน จุกแน่นที่ใต้ชายโครงขวา กดเจ็บ Ultrasonography พบ liver abscess เจาะของเหลวใน abscess ไปตรวจพบ bipolar-staining Gram negative bacilli จุลชีพใดน่าจะเป็นสาเหตุก่อโรคในผู้ป่วยรายนี้ *
1 point
37. ชายอายุ 60 ปี เป็น cirrhosis ถูกเปลือกหอยในทะเลบาดเท้า วันรุ่งขึ้นขาบวมแดงมาก ตรวจร่างกายพบ BP 90/60 mmHg ร่วมกับ hemorrhagic bullae นำ discharge ไปตรวจพบ gram-negative bacilli จุลชีพใดน่าจะเป็นสาเหตุก่อโรคในผู้ป่วยรายนี้มากที่สุด *
1 point
38. หญิงอายุ 20 ปี ไปเที่ยวน้ำตกเมื่อสัปดาห์ก่อน วันนี้ไข้สูง ปวดศรีษะมาก ตรวจพบ eschar บริเวณเอว คันเล็กน้อย ไม่เจ็บ ควรส่ง serum ตรวจหา specific antibody ต่อจุลชีพใดเพื่อการวินิจฉัย *
1 point
39. หญิงอายุ 60 ปี มีไข้สูงมา 2 วัน ซึมลง หมดสติ มีโรคเดิมเป็น DM รักษาไม่ต่อเนื่อง ตรวจพบแผลลักษณะเป็น necrotic debris at nose ตรวจเลือดพบ glucose 450 mg/dL ตัดชิ้นเนื้อจากแผลไปตรวจพบ nonseptate hyphae จุลชีพใดน่าจะเป็นสาเหตุก่อโรคในผู้ป่วยรายนี้ *
1 point
40. หญิงอายุ 35 ปี มีผื่นเป็นวงด่างสีซีดหลายวงติดกันที่ผิวหนังบริเวณหน้าอกและแผ่นหลังมา 1 เดือน มีขุยละเอียด คันช่วงที่เหงื่อออก เป็นคนที่ชอบทำสวน เล่นกับสุนัขและอาบน้ำในคลองหลังบ้านทุกวัน รอยโรคดังกล่าวน่าจะเกิดจากการได้รับจุลชีพที่มาจากแหล่งใด *
1 point
41. ชายอายุ 50 ปี เป็นเอดส์ มีไข้ ไอบ่อย ตรวจร่างกายพบ multiple papules with central necrosis ที่ผิวหนัง นำเสมหะและ discharge จากตุ่มแผลที่ผิวหนังไปตรวจพบ fission yeast จำนวนมากใน WBC ลักษณะดังกล่าวน่าจะเกิดจากการติดเชื้อใด *
1 point
42. เด็กชายอายุ 5 ปี ติดเชื้อ influenza A virus ไวรัสดังกล่าวใช้โครงสร้างส่วนใดในการจับกับเซลล์เป้าหมายในทางเดินหายใจ *
1 point
43. หญิงอายุ 30 ปี ทำงานในโรงงานโลหะอัลลอยมา 5 ปี ตรวจปัสสาวะพบ bubble urine และ beta2-microglobulin ภาวะดังกล่าวน่าจะเกิดจากผลของสารใดต่อไปนี้ *
1 point
44. ชายอายุ 25 ปี กินยำไข่แมงดากับเพื่อนร่วมงาน 30 นาทีต่อมา มีอาการปวดศีรษะ ชารอบริมฝีปาก ข้อใดเป็นภาวพที่น่าจะตรวจพบร่วมด้วยในผู้ป่วยรายนี้ *
1 point
45. A 40-year-old women presents with high-grade fever and alteration of consciousness. Physical examination shows stiff neck. CSF examination reveals Cryptococcus neoformans. Anti-HIV antibody is performed. Which ethical issue is violated on this situation ? *
1 point
46. หญิงอายุ 15 ปี ปวดหน่วงท้องน้อย ครูประจำชั้นพามาตรวจที่ ร.พ. ตรวจพบถุงน้ำที่รังไข่บิดขั้ว จำเป็นต้องได้รับการผ่าตัดทันที บิดาทำงานอยู่ต่างจังหวัด มารดาเสียชีวิตแล้ว ปัจจุบันอาศัยอยู่กับพี่ชาย อายุ 20 ปี และน้าชายอายุ 30 ปี ในกรณีดังกล่าวต้องได้รับการยินยอมจากบุคคลใดก่อนผ่าตัด *
1 point
47. A 60-year-old man was told by his doctor that he had stage IV colon cancer. He did not believe his doctor and ignored what he was told. What is the man’s coping mechanism ? *
1 point
48. ผู้ป่วยที่เป็น metabolic acidosis จากสาเหตุใดต่อไปนี้จะตรวจพบ normal anion gap *
1 point
49. หญิงอายุ 20 ปี ทะเลาะกับแฟน เครียดมาก หายใจเร็วและลึก ต่อมาพบว่ามือจีบเกร็งภาวะมือจีบเกร็งที่พบในผู้ป่วยรายนี้เกิดจากสาเหตุใด *
1 point
50. ชายอายุ 30 ปี แช่ตัวอยู่ในบ่อน้ำพุร้อนอุณหภูมิ 40C ร่างกายของชายผู้นี้จะระบายความร้อนออกทางใดมากที่สุด *
1 point
51. A 60-year0old man had a dystrophic nail plate. Further investigation revealed hyaline septate hyphae. What is the most appropriate treatment ? *
1 point
52. หญิงอายุ 60 ปี เป็น Osteoporosis กิน calcium supplement ร่วมกับ vitamin D ควรระมัดระวังการกินยาดังกล่าวร่วมกับยาใดต่อไปนี้ *
1 point
53. นักวิ่งหญิงอายุ 25 ปี เป็น acute cystitis กินยาต้านจุลชีพชนิดหนึ่งมา 3 วัน ตรวจพบ Achilles tendon อักเสบ ยาต้านจุลชีพที่กินอยู่น่าจะเป็นยาใด *
1 point
54. ชายอายุ 20 ปี มีไข้ ไอไม่มีเสมหะ ผลตรวจเพิ่มเติมพบการติดเชื้อ Mycoplasma pneumonia ควรสั่งการรักษาด้วยยาใด *
1 point
55. เด็กชายอายุ 10 ปี ถูกสุนัขจรจัดกัดที่นิ้วมือเมื่อ 1 ชั่วโมงก่อน มีประวัติแพ้ penicillin นอกจากการฉีด tetanus toxoid และ rabies vaccine แล้ว ควรปฎิบัติตามข้อใด *
1 point
56. A 60-year-old man was diagnosed with tuberculosis (TB). After taking anti-TB drugs, his urine color became orange. Which drug is the cause of this condition ? *
1 point
57. การศึกษาเชิงพรรณนาเกี่ยวกับการใช้ยาปฎิชีวนะในการรักษาโรคอุจจาระร่วง ผู้วิจัยเก็บข้อมูลต่าง ๆ ของผู้ป่วยซึ่งประกอบด้วย อายุ เพศ ระดับการศึกษา การวินิจฉัยแยกโรคและชนิดของยาปฎิชีวนะ ข้อมูลใดจัดเป็น ratio scale *
1 point
58. การศึกษาระดับน้ำตาลในเลือดของผู้เข้าร่วมวิจัยจำนวน 20 คน พบว่าระดับน้ำตาลอยู่ในช่วง 80-120 mg/dL ถ้ามีผู้เข้าร่วมวิจัยเพิ่มอีก 1 คนโดยวัดระดับน้ำตาลในเลือดได้ 350 mg/dL ค่าใดต่อไปนี้จะเปลี่ยนแปลงมากที่สุด *
1 point
59. การศึกษา blood pressure ของผู้ป่วย uncontrolled hypertension จำนวน 200 คน ค่าใดใช้บอกถึง central tendency ของข้อมูลดังกล่าวได้ดีที่สุด *
1 point
60. สถิติรูปแบบใดใช้สำหรับหาความสัมพันธ์ระหว่างระดับ cholesteral ในเลือดและความดัน diastolic *
1 point
61. การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมในประชากรกลุ่มหนึ่งด้วย mammography พบว่า PPV เท่ากับร้อยละ 30 ข้อใดน่าจะเป็นสาเหตุที่ทำให้ PPV มีค่าต่ำในกลุ่มประชากรดังกล่าว *
1 point
62. การสูบบุหรี่ทำให้เสี่ยงต่อการเป็น lung carcinoma เพิ่มขึ้น 7 เท่า ประชากรกลุ่มหนึ่งสูบบุหรี่ร้อยละ 50 หากรณรงค์ให้ทุกคนหยุดสูบบุหรี่จะลดการเป็น lung carcinoma ในประชากรกลุ่มนี้ได้ร้อยละเท่าใด *
1 point
63. A 7-year-old child from Africa presents with a neck mass and painless cervical lymphadenopathy. On nasopharyngoscopy, a mass arising in the nasopharynx is visible. The mass is biopsied. Under light microscopy, the cells are arranged in a syncytial pattern with vesiculated nuclei and prominent nucleoli. Immunohistochemistry is consistent with nonkeratinizing nasopharyngeal carcinoma, undifferentiated. The virus associated with this carcinoma is also associated with this carcinoma is also associated with what other malignancy, as shown in the image? *
1 point
Captionless Image
64. A 55-year-old man presents to his physician because of easy bruising, splenomegaly, and fatigue. Results of peripheral blood smear are shown in the image. Rapid treatment of this patient’s condition could lead to release of the contents of the pictured cell and the development of a serious hematologic complication. If this complication were to develop, which of the following would most likely be seen on a peripheral blood smear? *
1 point
Captionless Image
65.  A 59-year-old woman is admitted to the hospital because of a brief episode of right-sided hemiparesis. Medical history is significant for an eight-week history of bleeding from the gums, nosebleeds, throbbing and burning sensation in the hands and feet, and mild left upper quadrant pain. A blood panel shows a hemoglobin level of 15g/dL, hematocrit of 45% and platelet count of 900,000/mm3. Erythrocyte sedimentation rate, c-reactive protein, and WBC count are within normal range. Based on the patient’s symptoms and abnormal laboratory results, the patient begins treatment with hydroxyurea. Which of the following is the most likely diagnosis? *
1 point
66.  A type of lymphoma is characterized by onset in middle age and by neoplastic cells that resemble normal germinal center B lymphocytes. What characteristic chromosomal translocation and protein are produced by this translocation *
1 point
67. A 72-year-old man with a chronic cough comes to a local clinic complaining of a sharp pain in his ribs that started this morning after he had an episode of sever coughing. He notes that he has also been feeling very fatigued lately and has lost 10 Ib (4.5kg) in the past three months. The physician orders a chest x-ray, which reveals a rib fracture on the lateral view. Suspicious, the physician then orders a bone marrow biopsy. The results are shown in the image. Which of the following additional pathologic finding in this patient most likely to have? *
1 point
Captionless Image
68.  หญิงอายุ 25 ปี มีอาการเหนื่อยง่าย อ่อนเพลียมา 3 เดือน ประจำเดือนมาปกติทุก 28 วัน แต่ละรอบมา 7 วัน ใช้ผ้าอนามัยวันละ 4 ผืนชุ่ม ผล CBC พบ Hb 9 g/dL, WBC 5600/〖mm〗^3(N 70% L 30%), platelet 450,000/〖mm〗^3 Peripheral blood smear พบ numerous hypochromic microcytic RBCs ภาวะซีดในผู้ป่วยรายนี้มีสาเหตุมาจากอะไร *
1 point
69. เด็กชายอายุ 10 ปี มีไข้สูงมา 2 วัน อ่อนเพลีย เหนื่อยง่าย PE : mild anemia, mild jaundice, no hepatosplenomegaly Blood smear พบ Bite cells ควรส่งตรวจการทดสอบใดเพิ่มเติมเพื่อวินิจฉัยโรคในผู้ป่วยรายนี้ *
1 point
70. หญิงอายุ 30 ปี เป็น thalassemia trait มาฝากครรภ์ สามีเพิ่งตรวจพบเป็น trait เช่นกัน ผล prenatal diagnosis จาก cord blood ของทารกเข้าได้กับ beta-thalassemia / Hb E disease Hemoglobin ชนิดใดพบได้มากที่สุดในเลือดของทารกผู้นี้ *
1 point
71. ชายอายุ 30 ปี อ่อนเพลีย เหนื่อยง่ายมา 3 เดือน ตรวจร่างกายพบ ตับ ม้าม และต่อมน้ำเหลืองไม่โต ผล CBC พบ Hct 23%, WBC 3200/〖mm〗^3 (N 30%, L 70%), platelet 50,000/〖mm〗^3, MCV 89 fL โรคที่พบในผู้ป่วยรายนี้มีสาเหตุมาจากอะไร *
1 point
72. ชายอายุ 50 ปี เป็น Chronic kidney disease ได้รับการทำ kidney transplamtation ผล CBC พบ Hb 7 g/dL. WBC 10,000/〖mm〗^3 (N 65%, L 30%, M 3 %, B 2%), platelet 300,000/〖mm〗^3 ตรวจเลือกเพิ่มเติมพบ PT 10 sec, APTT 25 sec. BUN 80 mg/dL, creatinine 8.0 mg/dL ชายผู้นี้อาจมีเลือดออกผิดปกติในระหว่างผ่าตัดได้จากสาเหตุใดต่อไปนี้ *
1 point
73. หญิงอายุ 30 ปี เลือดออกไม่หยุดหลังถอนฟัน มีประวัติเลือดออกแล้วหยุดยากในวัยเด็ก ตรวจพบ platelet 200,000/〖mm〗^3, bleeding time 15 min (2.5-7), PT 12 sec (10-13), APTT 55 sec (22-30) ควรให้การรักษาผู้ป่วยรายนี้ด้วย blood component ชนิดใดต่อไปนี้ *
1 point
74. A 30-year-oldman was cut by a sharp knife at his wrist. He had a complete tear of median nerve. A surgery was performed. Which cell is responsible for repairing the nerve in the healing process ? *
1 point
75. A 5 year-old boy presented with head injury from failing from high chair. Physical examination revealed periorbital and nasal bruising with CSF rhinorrhea. Which of the following is the most likely injured in this patient ? *
1 point
76. ทารกแรกเกิด คลอดตอนอายุครรภ์ 38 สัปดาห์ ตรวจพบก้อนที่ lumbosacral area ตรวจเพิ่มเติมพบว่าภายในก้อนมี meninges และ CSF ลักษณะดังกล่าวเข้าได้กับโรคหรือภาวะใด *
1 point
77. ทารกแรกคลอดรายหนึ่งตรวจพบ anencephaly และเสียชีวิตหลังคลอดได้ 2 ชม. ลักษณะดังกล่าวเกิดจากความผิดปกติในข้อใด *
1 point
78. A 60-year-old man had an occlusion of anterior spinal artery. Which of the following is most likely to be normal ? *
1 point
79. หญิงอายุ 20 ปี ตาซ้ายมัวลงมาก แยกสีไม่ได้มา 3 วัน ตรวจร่างกายพบ left pupil ไม่ตอบสนองต่อแสงเมื่อส่องไฟที่ตาซ้าย แต่ตอบสนองเมื่อส่องไฟที่ตาขวา ลักษณะดังกล่าวเกิดจากพาธิสภาพที่โครงสร้างใด *
1 point
80. หญิงอายุ 35 ปี มองเหนภาพซ้อน ก้าวพลาดขณะเดินลงบันได มองเห็นในทางราบปกติดี อาการดังกล่าวเกิดจากความผิดปกติของ cranial nerve ใด *
1 point
81. ชายอายุ 55 ปี เป็นมะเร็งปอด ตรวจพบมะเร็งลุกลามไปที่ cervical lymph node และ superior cervical ganglion จะตรวจพบอาการหรืออาการแสดงใดต่อไปนี้ *
1 point
82. After a motorcycle accident, a 30-year-old man presented with loss of vibration and proprioception on the right side and loss of pain and temperature on the left side below the umbilicus. What is the most likely site of lesion ? *
1 point
83. ชายุอายุ 50 ปี กล้ามเนื้ออ่อนแรงมากขึ้นเรื่อย ๆ มา 1 ปี ตรวจร่างกายพบ atrophy of intrinsic muscles of hands, reflex ของ biceps, patella และ ankle เพิ่มขึ้นทั้ง 2 ข้าง ลักษณะดังกล่าวเข้าได้กับโรคใดต่อไปนี้ *
1 point
84. ชายอายุ 35 ปี เป็น brain tumor ต่อมาพบ hoarseness ลักษณะดังกล่าวน่าจะเกิดจาก brain tumor ไปกดเบียดที่ตำแน่งใดต่อไปนี้ *
1 point
85. ชายอายุ 30 ปี เป็น congenital ectodermal dysplasia โครงสร้างใดของผู้ป่วยรายนี้ที่ยังคงปกติ *
1 point
86. ชายอายุ 30 ปี มีผื่นคันที่กลางแผ่น ขูดขุยที่ผื่นไปตรวจ KOH examination พบ hyaline septate hyphae แพทย์สั่งการรักษาด้วย topical clotrimazole ควรแนะนำให้ผู้ป่วยทายาอย่างน้อยกี่วันผิวหนังบริเวณที่มีรอยโรคจึงกลับมาเป็นปกติ *
1 point
87. A farmer who works in the rice field has thickened skin on palms and soles. Which of the following is the most likely involved ? *
1 point
88. หญิงอายุ 40 ปี ถูกน้ำร้อนลวกที่ขาขวา ผิวหนังพอง ต่อมาเกิดการลอกของผิวหนังและมีการติดเชื้อแบคทีเรียแทรกซ้อน การติดเชื้อดังกล่าวน่าจะมีสาเหตุมาจากเซลล์ใดถูกทำลาย *
1 point
89. ชายอายุ 20 ปี มีผมน้อยมาก เส้นผมเล็กกว่าปกติ ไม่มีฟัน ไม่มีขนตามตัว ไม่มีต่อมเหงื่อ ลักษณะดังกล่าวเกิดจากความผิดปกติของกลุ่มเซลล์ใด *
1 point
90. ทารกแรกคลอดมีขนขึ้นทั่วตัวโดยเฉพาะที่ใบหน้า ไหล่ และแผ่นหลัง ลักษณะดังกล่าวน่าจะเกิดจากความผิดปกติในพัฒนาการของเนื้อเยื่อใด *
1 point
91. เด็กชายอายุ 10 ปี มีเลือดกำเดาไหลออกจากจมูกด้านขวา ภาวะดังกล่าวมักเกิดจากหลอดเลือดที่อยู่บริเวณใดต่อไปนี้ *
1 point
92. During the inspiration, both sides of the vocal cord are separating out to let the air pass through the glottis. Which laryngeal muscle most likely contributes this phenomenon ? *
1 point
93. เด็กหญิงอายุ 10 ปี น้ำมูลไหลช่วงเช้ามา 1 เดือน คันในโพรงจมูก ไอแห้ง ๆ เล็กน้อย ตรวจพบ swelling of nasal mucosa ยาใดเหมาะสำหรับใช้บรรเทาอาการที่พบในผู้ป่วยรายนี้ *
1 point
94. หญิงอายุ 60 ปี หอบเหนื่อยมา 2 สัปดาห์ ตรวจเพิ่มเติมพบ aneurysm ของ aortic arch บริดวณ superior mediastinum อาการดังกล่าวน่าจะเกิดจากโครงสร้างใดถูกกดทับ *
1 point
95. หญิงอายุ 30 ปี ถูกรถชน ตรวจพบ right pleural effusion แพทย์ทำ thoracentesis พบ chylous fluid ภาวะดังกล่าวน่าจะเกิดจากการฉีกขาดของ thoracic duct ที่ส่วนใดของ mediastinum มากที่สุด *
1 point
96. ชายอายุ 25 ปี นั่งกระเช้าขึ้นที่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 8,000 เมตร พบว่าหายใจเร็วขึ้น อาการดังกล่าวเกิดจากการกระตุ้น receptor ใด *
1 point
97. ชายุอายุ 20 ปี นอนหมดสติอยู่ริมถนน ตรจร่างกายพบ pinpoint pupils, slow respiration ลักษณะดังกล่าวเกิดจากความผิดปกติที่ตำแหน่งใด *
1 point
98. ชายอายุ 65 ปี เป็น COPD มา 2 ปี หายใจเหนื่อยหบมากขึ้นมา 1 วัน หลังให้ O2 100% พบว่าหายใจช้าลงและมีอาการเขียวรอบริมฝีปากภาวะดังกล่าวเกิดจากการกดการควบคุมของตำแหน่งใด *
1 point
99. หญิงอายุ 20 ปี เป็น asthma มีอาการหอบเหนื่อยเฉียบพลัน ตรวจร่างกายพบ generalized wheezing both lungs ยาที่เหมาะสำหรับใช้รักษาผู้ป่วยในขณะนี้มากที่สุดออกฤทธิ์ที่ตำแหน่งใดต่อไปนี้ *
1 point
100. หญิงอายุ 35 ปี ตรวจพบ placental membrane ฉีกขาดในระหว่างเบ่งคลอด ทำให้ amniotic fluid รั่วเข้าไปในกระแสเลือด ข้อใดเป็น complication ที่มีโอกาสพบได้มากที่สุดในหญิงผู้นี้ *
1 point
101. ชายอายุ 40 ปี ทำอาชีพแกะสลักหินอ่อน สัมผัสฝุ่นขณะทำงานโดยไม่มีเครื่องป้องกันมา 20 ปี ช่วง 6 เดือนที่ผ่านมามีไข้ต่ำ ๆ ไอแห้ง โครงสร้างใดที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดในภาวะดังกล่าว *
1 point
102. หญิงอายุ 30 ปี ถูกยิงบริเวณหน้าอก เสียชีวิตทันที ตรวจศพพบรอยกระสุนบริเวณ sternal angle สาเหตุหลักขงการเสียชีวิตดังกล่าวน่าจะเกิดจากหลอดเลือดใดฉีกขาด *
1 point
103. หญิงอายุ 45 ปี ตรวจพบ pericarditis with pericardial effusion แพทย์ทำ pericardiocentesis หัตถการดังกล่าวต้องเจาะบริเวณ intercostal space ด้านซ้ายชิดกับ sternum องใดต่อไปนี้ *
1 point
104. ชายอายุ 15 ปี เป็น rheumatic heart disease ตรวจเพิ่มเติมพบ mitral valve involvement พยาธิสภาพดังกล่าวเกิดขึ้นที่โครงสร้างใดต่อนี้ *
1 point
105. ขณะที่ left ventricle มี volume ลดลง แต่ pressure เพิ่มขึ้น และ S1 เพิ่งสิ้นสุด ภาวะดังกล่าวตรงกับระยะใดใน cardiac cycle *
1 point
106. A 40-year-old women presented with fatigue and dizziness. PE:markedly pale conjunctiva, cardiac murmur. Which is increased resulting in cardiac murmur ? *
1 point
107. เด็กชายอายุ 10 ปี เกิดภาวะ shock หลังได้รับวัคซีน ภาวะดังกล่าวเกิดจากการลดลงของสิ่งใดต่อไปนี้เป็นลำดับแรก *
1 point
108. Voluntary press the carotid body, which of the following is increased response ? *
1 point
109. A 40-year-old man for check-up. His chest X-ray showed left atrial hypertrophy. What is the most likely cause of his X-ray finding ? *
1 point
110. ทารกเพศชายอายุ 2 วัน หายใจหอบเหนื่อย ตัวเขียว Echocardiography พบ transposition of great vessels ในผู้ป่วยรายนี้จะพบเลือดจากส่วนใดถูกส่งไปยัง aorta *
1 point
111. A surgeon performs a vascular surgery at ligamentum artriosum. Which nerve should be preserved ? *
1 point
112. หญิงอายุ 50 ปี เป็น essential hypertension กิน valsartan มา 3 เดือน ยาดังกล่าวทำให้เกิดการลดลงขงสารใดต่อไปนี้ *
1 point
113. หญิงอายุ 60 ปี ผล bone mass density -2.0 S.D. ข้อใดเป็นการออกกำลังกายที่เหมาะสมที่สุดเพื่อคงสภาพของ bone mass density ในหญิงผู้นี้ *
1 point
114. หญิงอายุ 55  ปี เป็น osteoporosis ได้รับยาที่ยับยั้ง osteoclastic activity ยาดังกล่าวออกฤทธิ์กระตุ้นการสร้างสิ่งใดต่อไปนี้ *
1 point
115. ชายอายุ 40 ปี เจ็บที่ lesser tubercle ของ left humerus ทำ medial rotation ของ left arm ไม่ได้ ลักษณะดังกล่าวจะพบการอักเสบที่กล้ามเนื้อใดมากที่สุด *
1 point
116. เด็กชายอายุ 5 ปี ถูกแม่ฉุดแขนขวาขึ้นรถ จากนั้นพบว่าหัวไหล่ขวาหลุด ยกแขนขวาไม่ขึ้น ลักษณะดังกล่าวเกิดจาก injury ที่เส้นประสาทใด *
1 point
117. หญิงอายุ 40 ปี เจ็บเวลากระดกข้อมือและขณะจับปากกาเขียนข้อความ ลักษณะดังกล่าวเกิดจากการอักเสบของ tendon ของกล้ามเนื้อมัดใด *
1 point
118. ชายอายุ 50 ปี ปวดข้อนิ้วหัวแม่เท้าขวามา 1 วัน ข้อเท้าบวมแดงมาก เจาะ synovial fluid ไปตรวจพบ numerous WBCs และพบผลึกรูปเข็มภายใน WBC ข้อใดเป็นปัจจัยที่ส่งเสริมให้เกิดภาวะดังกล่าว *
1 point
119. หญิงอายุ 30 ปี ถูกมีดแทงบริเวณเหนือสะดือ ได้รับการผ่าตัดพบเลือดออกในช่องท้อง celiac trunk ถูกตัดขาด ภาวะดังกล่าวส่งผลกระทบต่ออวัยวะใดต่อไปนี้น้อยที่สุด *
1 point
120. หญิงอายุ 45 ปี ปวดท้องเฉียบพลัน มีโรคเดิเป็น atrial fibrillation ตรวจเพิ่มเติมพบ thrombus ที่ superior mesenteric artery ลักษณะดังกล่าวทำให้เกิดพยาธิสภาพที่อวัยวะใดต่อไปนี้ *
1 point
121. หญิงอายุ 50 ปี กินข้าวมันไก่ 2 จาน ฟักทองแกงบวด 1 ถ้วย หลังกินอาหารมีอาการแน่นท้องและอิ่มอยู่นาน Gastrointestinal hormone ชนิดใดที่ทำให้อิ่มอยู่นาน *
1 point
122. เมื่อได้กลิ่นอาการจะมีการกระตุ้น acinar cell ให้หลั่งน้ำย่อยออกมา กระบวนการดังกล่าวอาศัยสารใดต่อไปนี้เป็นตัวกระตุ้น *
1 point
123. A 55-year-old women complained of persistent heartburn and acid-like taste in her mouth. Symptoms were precipitated by a big meal. What is the most appropriate treatment ? *
1 point
124. หญิงอายุ 20 ปี จุกแน่นลิ้นปี่มา 2 ชั่วโมง แพทย์ให้การวินิจฉัยเบื้องต้นเป็น dyspepsia ยาใดช่วยลดอาการปวดท้องที่พบในหญิงรายนี้ได้รวดเร็วที่สุด *
1 point
125. A 50-year-old man underwent total gastrectomy due to gastric carcinoma. Which of the following is the most likely consequence ? *
126. เด็กหญิงอายุ 5 ปี รูปร่างแคระแกร็น ตรวจน้ำย่อยจาก duodenum หลังกินอาหารพบ enteropeptidase deficiency ภาวะดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อเอนไซม์ใดต่อไปนี้มากที่สุด *
1 point
127. หญิงอายุ 25 ปี ได้รับการตัดลำไส้เล็กส่วนปลายออก 50 เซนติเมตร เนื่องจากมีภาวะขาดเลือด ผู้ป่วยรายนี้มีโอกาสเกิดความบกพร่องในการดูดซึมสารใดต่อไปนี้มากที่สุด *
1 point
128. ชายอายุ 50 ปี ประสบอุบัติเหตุ ต้องได้รับการทำ ileal resection ควรให้ nutritional supplement ชนิดใด *
1 point
129. เด็กชายอายุ 2 ปี มารดาคลำพบก้อนในท้องด้านซ้าย CT scan พบ mass ขนาด 4 ซ.ม. ที่เนื้อไตซ้าย ไตขวาปกติ ลักษณะดังกล่าวเข้าได้กับโรคใดมากที่สุด *
1 point
130. ชายอายุ 55 ปี ปัสสาวะมีเลือดปน ตรวจพบก้อนเนื้อในกระเพาะปัสสาวะ ผลตรวจชิ้นเนื้อเข้าได้กับ transitional cell carcinoma ปัจจัยใดมีผลต่อการเกิดโรคดังกล่าวมากที่สุด *
1 point
131. หญิงอายุ 65 ปี เป็น chronic kidney disease ได้รับการทำ hemodialysis สัปดาห์ละ 3 ครั้ง วิธีการดังกล่าวมีผลต่ระดับของสรใดในเลือดน้อยที่สุด *
1 point
132. ชายอายุ 30 ปี ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมซักแห้งมา 10 ปี ข้อใดเป็นสารที่ทำให้เกิด nephrotoxicity ได้จากการประกอบอาชีพดังกล่าว *
1 point