Otvorený list slovenských vedcov predsedovi vlády Slovenskej republiky a ministerke školstva Slovenskej republiky
Vážení zástupcovia vlády Slovenskej republiky,

dlhodobo sa zhoršujúci stav vedy na Slovensku motivoval platformu Žijemvedu (zijemvedu.sk) k zorganizovaniu otvorenej konferencie na túto tému na pôde Slovenskej akadémie vied dňa 22. decembra 2017. Stretlo sa na nej vyše sto slovenských vedcov a študentov pôsobiacich doma i v zahraničí. Diskusia v rámci stretnutia i následná verejná diskusia vyústila k pomenovaniu najpálčivejších problémov a k návrhu viacerých opatrení. Ich spoločná realizácia je potrebná na zlepšenie kvality výskumu a systému vzdelávania na Slovensku:

⦁ Zabezpečiť nezávislé a transparentné hodnotenie vedeckých projektov v grantových schémach zahraničnými odborníkmi bez konfliktu záujmov. Zároveň reštrukturalizovať grantové schémy tak, aby bolo možné financovanie platov odborníkov priamo z grantu. Zvýšiť podiel financií určených na vybudovanie infraštruktúry. Umožniť predkladať aj projekty písané v anglickom jazyku bez úplného slovenského prekladu.

⦁ Na všetkých univerzitách a vedeckých inštitúciách vykonať hĺbkové hodnotenie kvality výskumu nezávislou, odbornou, zahraničnou komisiou, tak ako sa to udialo na Slovenskej akadémii vied v rokoch 2016-17. Na základe existujúcich i budúcich medzinárodných hodnotení vyvodiť personálne dôsledky a adekvátne prerozdeľovať finančné prostriedky. Opakovať hodnotenie každých 4-5 rokov.

⦁ Začať udeľovať pracovné pozície na všetkých úrovniach, vrátane doktorandských, na základe otvorenej medzinárodnej súťaže s presne stanovenými hodnotiacimi kritériami. Legislatívne zamedziť jednotlivcom zastávať vedúcu funkciu vo viacerých inštitútoch súčasne. Limitovať počet pracovných úväzkov na maximálne dve pracoviská.

⦁ Zabezpečiť kompetitívne platy výskumných a pedagogických pracovníkov, aby sa zabránilo odlivu mozgov a prilákali sa aj zahraničné talenty.

⦁ Začať realizovať reformu školstva, zameranú na zvýšenie kvality výuky a absolventov. Táto by mala zahŕňať: podporu výuky kritického myslenia na vyšších stupňoch základných škôl a stredných školách; prehodnotenie návratu prijímacích skúšok na vysoké školy a univerzity; financovanie univerzít a vysokých škôl založené na výsledkoch objektívneho hodnotenia kvality a so zníženou mierou závislosti od počtu študentov; akceptovanie akademických titulov docent a profesor získaných na zahraničných inštitúciách s porovnateľným alebo lepším umiestnením v celosvetových rebríčkoch, ako majú naše najlepšie hodnotené univerzity.

⦁ Navýšiť percento HDP, ktoré sa zo štátneho rozpočtu vynakladá na priame financovanie vedy a výskumu.

Čoraz viac vedcov doma aj v zahraničí otvorene kritizuje súčasný stav, poukazuje na nevyhnutnosť zmeny a ponúka pomoc pri zlepšovaní situácie v slovenskej vede.

Preto na Vás apelujeme, aby sa vzdelávanie a výskum stali skutočnou neodkladnou prioritou vlády na najbližšie roky!

Je dôležité, aby sa začalo konať okamžite!

Signatári:

Mgr. Marek Bartošovič, PhD., Švédsko
Ing. Lucia Bialešová, PhD., Švédsko
Mgr. Peter Both, PhD., Veľká Británia
Mgr. František Herman, PhD., Švajčiarsko
Mgr. Dominika Hroššová, PhD., Švédsko
Mgr. Ján Jamroškovič, PhD., Švédsko
Ing. Viera Kováčová, PhD., Nemecko
Mgr. Miroslav Lacko, PhD., Česká republika
Mgr. Jana Laláková, PhD., Švédsko
Mgr. Silvia Bágeľová Poláková, PhD., Slovenská republika
M.A. Evina Steinová, PhD., Kanada
Mgr. Marek Šebesta, PhD., Česká republika
Mgr. Katarína Šurdová, PhD., Slovenská republika
MUDr. RNDr. Dominika Truban, PhD., USA

15. Mgr. Tomáš Eichler, Rakúsko
16. Michal Tamáš, Dánsko
17. Mgr. Pavlína Gregorová, Fínsko
18. RNDr. Helena Farkasova, PhD., USA
19. Darina Šikrová, Holandsko
20. Mgr. Lucia Molnárová, PhD., Česká republika
21. Dominika Mániková, Slovensko
22. Daša Bohačiaková, Česká republika
23. Mgr. Bc. Adam Šumichrast, Česká republika
24. Michal Weiszer, Spojené Kráľovstvo
25. Mgr. Michal Repiský, PhD., Nórsko
26. Emanuel Beška, Slovensko
27. Tomas Dado, Slovensko, Nemecko
28. Jozef Hojo, Slovensko
29. Dr. Michal Májek, USA
30. Ing. Ľubica Zahoranová, Slovensko
31. Jakub Fedorik, Taliansko
32. Nina Pučeková, Spojené Kráľovstvo
33. Ing. Michaela Kravcova, Slovensko
34. Vladimír Crmoman, Slovensko
35. RNDr. Mgr. Marián Koláček, PhD., Slovensko
36. Branislav Majtán, Slovensko
37. Ing. Eva Stopková, PhD., Česká republika
38. Kristína Reptová, Slovensko
39. Peter Cabuka, Slovensko
40. Zuzana Hronová, Slovensko
41. Mgr. Marianna Bachledová, PhD., Slovensko
42. Andrej Gogora, Slovensko
43. Filip Lukáč, Slovensko
44. Peter Cendula, Švajčiarsko
45. Karol Kaiser, Česká republika
46. Mgr. Michal Lacko, Česká republika
47. Marek Nehyba, Slovensko
48. Mgr. Nikoleta Hartl, PhD., Slovensko
49. Peter Grancic, Rakúsko
50. Valéria Tašková, Slovensko
51. Ľuboš Mišových, Slovensko
52. Viktor Križan, Slovensko
53. Ľubomír Čincala, Slovensko
54. Vladimír Motyka, Slovensko
55. RNDr. Peter Vereš, PhD., USA
56. Natalia Denderz, Slovensko
57. Mgr. Kristína Záhonová, Ph.D., Česká republika
58. RNDr. Lucia Hadariová, PhD., Česká republika
59. Viliam Udič, Slovensko
60. Monika Gallova Bialesova, Slovensko
61. PaedDr. Micha Bycko, PhD., FABI, Slovensko
62. Alexander Szabó, Slovensko
63. Martin Valachovic, Slovensko
64. Michal Ganobjak, USA
65. Oliver Majerský, Slovensko
66. Csaba Kolozsi, Slovensko, Nemecko
67. Ivan Čepek, Slovensko
68. Peter Seňkevič, Slovensko
69. Lucia Simonicova, USA
70. Júlia Vrábľová, Slovensko
71. Jana Makroczyová, Nemecko
72. Mgr. Michal Kreps, PhD, Spojené Kráľovstvo
73. Patrik Florek, Írsko
74. Slavomira Husarova, Írsko
75. Darina Kačeriaková, Slovensko
76. Jakub Macho, Slovensko
77. Jozef Michal Mintal, Slovensko
78. Mgr. Miroslav Sopko, Slovensko
79. Michal Droppa, Nemecko
80. Marcela Štrbáková, Slovensko
81. Marta Lukačišinová, Nemecko
82. RNDr. Štefan Michalik, PhD.,, Spojené Kráľovstvo
83. Natália Mažáriová, Slovensko
84. Miroslav Gašpárek, Spojené Kráľovstvo
85. Soňa Fodorová, Česká republika
86. Renata Bigasová, Slovensko
87. Daniel Rudík, Česká republika
88. Pavol Farkaš, Slovensko
89. Marian Balážia, Slovensko
90. Mgr. Dominika Komárová, Slovensko
91. Ambroz Almássy, Slovensko
92. Peter Maňo, USA, Maurícius, Česká republika, Slovensko
93. Mária Poníková, Slovensko
94. Veronika Michalkova, USA
95. Patrik Žáček, Írsko
96. Ján Odzgan, Slovensko
97. Juraj Kramara, USA
98. PaedDr Sebelédi Ľudovít, Slovensko
99. Mgr.Danica Jurčáková, Slovensko
100. Ivan Grund, Slovensko
101. Tomáš Cehlár, Slovensko
102. Mgr. Alexandra Michnová, PhD., Slovensko
103. RNDr. Dagmar Balalová, Slovensko
104. Martin Plávala, Slovensko
105. Ing.Katarina Chomova, PhD., Slovensko
106. Mgr. Dušan Valent, Slovensko
107. Ivana Ďuricová, Slovensko
108. Mgr. Marek Oravec, Slovensko
109. Barbora Kulíková, Slovensko
110. Martin Vincurský, Česká republika
111. Ing. Silvia Schmidtová, Slovensko
112. Mgr. Tomáš Venit, PhD., Spojené Arabské Emiráty
113. Branislav Vrana, Česká republika
114. Katarína Zaťková, Spojené Kráľovstvo
115. Mgr. Vladislav Semak, PhD., Rakúsko
116. Richard Bedec, Slovensko
117. Mgr. Michal Ferenc, PhD, Česká republika
118. prof. PhDr. Michal Oláh, PhD., Česká republika, Slovensko
119. Jozef Lengyel, Nemecko
120. Frantisek Baluska, Nemecko
121. Doc. Karol Kovařík, PhD., Nemecko
122. Mgr. Veronika Farkašová PhD., Slovensko
123. Mgr. Naďa Gregušová, Slovensko
124. Martin Fotta, PhD., Nemecko
125. Pavol Liptai, Slovensko
126. Mgr. Zdenka Hasanova, PhD., Francúzsko
127. Mgr. Samuel Kováčik, PhD., Írsko
128. RNDr. Vladimír Pevala, PhD., Slovensko
129. Katarína Uhríková, Slovensko
130. Helena Sládok, Slovensko
131. Mgr. Miroslav Baláž, PhD, Švajčiarsko
132. Mgr. Ľubomír Hambálek, PhD., Slovensko
133. Mgr. Eva Krascsenitsova, PhD., Slovensko
134. RNDr. Ján Bilohuščin, PhD., Slovensko
135. Matúš Dubecký, Ing. PhD., Česká republika, Slovensko
136. Maria Orichova, Slovensko
137. Mgr. Michal Ondruš, Slovensko
138. Martina Dekanová, Slovensko
139. Daniel Nagaj, Slovensko
140. prof. Mgr. Jaromír Krško, PhD., Slovensko
141. Mgr. Zuzana Blenessy, PhD., Čína, Švajčiarsko
142. Samuel Bisták, Slovensko
143. RNDr. Martin Madaras, PhD., Slovensko
144. Kamila Lengyel, Nemecko
145. Richard Korytár, Česká republika
146. Matej Rimar, Slovensko
147. Ing. Marek Mošať, Slovensko
148. Pavol Utekal, Česká republika
149. Jaroslava Zimmermann, Nemecko
150. Martin Panigaj, Slovensko
151. MUDr. Magdalena Harakalova, PhD, Holandsko
152. Katarina Tabi, Kanada
153. Peter Tino, Spojené Kráľovstvo
154. Ing.Michal Hajko, Slovensko
155. Denisa Bazalová, Slovensko
156. RNDr. Eva Jamrichová, PhD., Česká republika
157. Veronika Dubcová, Rakúsko
158. Leo Gál, Slovensko
159. Imrich Barák, Slovensko
160. Jaroslav Katrlík, Slovensko
161. Ing. Mgr. Jozef Bavoľár, PhD., Slovensko
162. Michal Šelc, Slovensko
163. RNDr. Matúš Soták, PhD, Švédsko
164. Mgr. Sona Vyskocilova, Spojené Kráľovstvo
165. Róbert Sabo, Slovensko
166. Ivan Saloň, Česká republika
167. Mgr. et Mgr. Martin Odler, Česká republika
168. Mgr. Peter Boháč, PhD, Nemecko
169. Martin Lukáč, Belgicko
170. Mgr. Jakub Kraus, Švédsko
171. RNDr.Lucia Bocánová, PhD., Slovensko
172. Roman Pašteka, Slovensko
173. Michal Kšiňa, PhD., Slovensko
174. Doc. PhDr. Ladislav Ruman, CSc., Slovensko
175. Mgr. Jaroslav Fábik, Česká republika
176. Mgr. Denisa Lipcseyová, Slovensko
177. Ján Tkáč, Slovensko
178. RNDr. Zuzana Neščáková, PhD., Slovensko
179. Ján Odzgan, Slovensko
180. Juraj Papco, Slovensko
181. Peter Konečný, Slovensko
182. Mgr. Peter Kolesár, Spojené Kráľovstvo
183. Ivana Nemčovičová, PhD., Slovensko
184. Martin Drengubiak, Česká republika
185. Peter Matúš, Slovensko
186. Ing. Branislav Hroššo, Slovensko
187. Ing. Peter Vargovič, PhD., Slovensko
188. Soňa Sitanovová, Slovensko
189. Zuzana Krchňáková, Česká republika
190. RNDr. Zuzana Kozovská, PhD., Slovensko
191. Zuzana Omar Hargašová, Rakúsko
192. Peter Baráth, Slovensko
193. Jana Bellová, Slovensko
194. Mgr. Mário Benko, Slovensko
195. Ing. Vladimír Mlynárik, DrSc., Rakúsko
196. Alica Rosová, Slovensko
197. Ing. Monika Buríková, PhD., Slovensko
198. MSc. Barbora Spodniaková, Slovensko
199. Mgr. Radivojka Vulic, Slovensko
200. Martina Poturnajová, PhD., Slovensko
201. Mgr. Erika Ďuriníková, PhD., Slovensko
202. Mgr. Veronika Šándorová, Slovensko
203. Martin Hulman, Slovensko
204. Mgr. Mária Potterf, PhD., Slovensko
205. RNDr. Štefánia Makovcova, CSc., Česká republika, Slovensko
206. Peter Kabát, Slovensko
207. Filip Květoň, Slovensko
208. MUDr. Martin Schon, Slovensko
209. Elena Karnišová Potocká, Slovensko
210. Barbara Salingova, Česká republika
211. Radovan Ševčík, Ing., Slovensko
212. Mgr. Katarína Chromá Ph.D., Česká republika
213. Bohuslav Beňo, JUDr. Súhlasím s textom listu, Slovensko
214. Enric Pardo, Slovensko
215. Mgr. Peter Demján, PhD., Česká republika
216. Eliška Švastová, PhD., Slovensko
217. Lucia Becová, Poľsko
218. M.Sc. Oľga Babošová, Česká republika
219. RNDr. Simon Mackovjak, PhD., Slovensko
220. Marcel Serina, Švajčiarsko
221. Roman Gardlík, Slovensko
222. Juraj Bracinik, Spojené Kráľovstvo
223. Michal Pírek, Slovensko
224. Doc. RNDr. Eva Vranova, PhD, Švajčiarsko
225. MUDr. Maroš Rudnay, Slovensko
226. Ivan Baltay, Globálne
227. RNDr. Vladimír Cambel, DrCs., Slovensko
228. Mgr. Martin Husovec, PhD., Holandsko
229. Ján Mihalík, Česká republika
230. Svetlana Miklíková, PhD., Slovensko
231. PhDr. Peter Jurina, Slovensko
232. Peter Hutár, Slovensko
233. Mgr. Michal Kovaľ, PhD., Švajčiarsko
234. PhDr. Pavol Jakubec, Švédsko
235. Lubo Kopera, Slovensko
236. RNDr. Viktória Lóry, Slovensko
237. Peter Trošan, Česká republika
238. Tibor Kudernáč, PhD., Holandsko
239. Sergej Šesták, Slovensko
240. Mgr. Martin Gajarský, Česká republika
241. Tomáš Ščepka, Slovensko
242. Peter Nemec, Slovensko
243. Sergej Hloch, Slovensko
244. Karol Ondriaš, Slovensko
245. Zuzana Šimkova, Slovensko
246. Ľudovít Bobula, Slovensko
247. Ivo Mráz, Česká republika
248. Boris Hudec, Taiwan
249. Peter Szolcsányi, Slovensko
250. Mgr. Viera Holíková, Slovensko
251. Mgr. Ina Carli, Česká republika
252. Mgr. Martin Lichý, Slovensko
253. Miloslav Szabó, Slovensko
254. Petra Brandoburová, Slovensko
255. Michal Blaho, Slovensko
256. RNDr. Dana Jurkovičová, PhD, Slovensko
257. Prof. RNDr. Ľubica Beňušková, PhD., Slovensko
258. Mgr. Zuzana Kubiritová, Slovensko
259. Ivan Kundrata, Slovensko
260. doc. Mgr. Martin Hromada, PhD., Slovensko
261. Vladimír Chudoba, Slovensko
262. Oliver Valko, Slovensko
263. Mgr. Daniel Krafčík, Česká republika
264. Martin Slobodník, Slovensko
265. Jozef Skákala, Spojené Kráľovstvo
266. MSc Hana Hollá Kutlíková, Rakúsko
267. Ing.Viktor Poržolt, Slovensko
268. Milan Bábel, Slovensko
269. Mgr. Zdenka Halgašová, Slovensko
270. Petra Bulankova, Belgicko
271. Mgr. Marek Budaj, PhD., Slovensko
272. Martin Straka, Slovensko
273. Patrik Turzák, Francúzsko
274. Juraj Ďurčo, Slovensko
275. Michal Kentoš, Slovensko
276. Zdenko Zápražný, Slovensko
277. Ing.Mgr. Peter Suran, Slovensko
278. Ing. Peter Chvojka, Nemecko
279. Ing. Karol Jarolimek, PhD., USA
280. doc. RNDr. Martin Plesch, PhD., Česká republika, Slovensko
281. Ing. Martin Nosko PhD., Slovensko
282. Dalibor Palenčík, Slovensko
283. Jakub Lichman, Švajčiarsko
284. Lubica Staňková, Česká republika
285. Ing. Martin Lukac, PhD., Spojené Kráľovstvo
286. Marína Cihová, PhD., Slovensko
287. Čestmír Altaner, Slovensko
288. Erich Mistrík, Slovensko
289. Martin Belluš, Slovensko
290. Šimon Džatko, Česká republika
291. Mgr. Tomáš Paulenda, Česká republika
292. Mgr. Miloš Rusnák,PhD., Slovensko
293. Mgr. Filip Červenák, Slovensko
294. Staško Ján, MUDr., Slovensko
295. Mgr. Mária Derková, PhD., Slovensko
296. Mgr. Filip Brázdovič, Slovensko
297. Igor Olejňák, Česká republika
298. Ing. Ján Čambor, Slovensko
299. Dávid Végh, Slovensko
300. Vladimir Leksa, Rakúsko, Slovensko
301. Pavol Neilinger, Slovensko
302. Mgr. Renáta Kočišová, PhD., Slovensko
303. Alexander Till, Česká republika
304. Ľuboš Hládek, PhD., Spojené Kráľovstvo
305. Mgr. Michaela Krafčíková, Česká republika
306. PhDr. Anna Gömöryová, Slovensko
307. Tomáš Dobrovič, Slovensko
308. Peter Mráz, Slovensko
309. Mgr. Vladimír Juráš, PhD., Rakúsko, Slovensko
310. Filip Kríž, Slovensko
311. Ing. Robert Havalda, Česká republika
312. Mgr. Lucia Balážová, PhD., Švajčiarsko
313. PhDr.Peter Vaňko, Slovensko
314. Denisa Kovářová, Slovensko
315. Katarína Mikušová, Slovensko
316. Ján Šimko, Slovensko
317. RNDr. Agneša Puhová, PhD., Slovensko
318. Jana Tomášková, Slovensko
319. RNDr. Svatava Kašparová, PhD, Slovensko, Slovensko
320. robert olejar, Slovensko
321. Ing. Martin Vojtko, PhD., Slovensko
322. Bc. Lucia Tomanová, Spojené Kráľovstvo
323. Mgr. Peter Lenárt, Česká republika
324. Mgr. Ivana Vidličková, PhD., Slovensko
325. Mario Ziman, Slovensko
326. Mgr.Art.Peter Kadlečík, Slovensko
327. Ing. Gabriela Ondrovičová, PhD., Slovensko
328. Tomáš Bzdušek, USA
329. Stanislav Komorovský, PhD., Slovensko
330. Stanislav Kozmon, Slovensko
331. Peter Maták, Slovensko
332. Ján Šoltýs, Slovensko
333. Peter Blažečka, Slovensko
334. Darina Zemková, Slovensko
335. Jozef Nosek, Slovensko
336. Mária Sanislóová, Slovensko
337. Vladimír Kurák, Česká republika
338. Martin Gužík, Slovensko
339. Ivan Šimkovic, Slovensko
340. Marcel Talacko, Slovensko
341. Mgr. Eva Muchová, Slovensko
342. Mgr. Daniel Šagath, Holandsko
343. Ing. Jan Kovac, Nemecko
344. Mária Šedivá, Slovensko
345. Ivana Vincurská, Slovensko
346. Ing. Michal Mrnka, PhD, Holandsko
347. Mgr. Linda Francistiová, Maďarsko
348. Mgr. Marián Kolouch, Slovensko
349. Mgr. Stanislav kyzek, Slovensko
350. Mgr. Jana Bystričanová, Slovensko
351. Vladimír Novák, Česká republika
352. Daniel Plencner, PhD, Nemecko
353. Jozef Michálek, Slovensko
354. Mgr. et Mgr. Daniela Kuruczová, Česká republika
355. Filip Uhrin, Slovensko
356. Ing. Eva Pšidová, PhD., Slovensko
357. Matej Badin, Slovensko
358. Marius Kadek, Nórsko
359. Mgr. Annamária Srančíková, PhD., Slovensko
360. Miroslava Arpášová, Slovensko
361. Mgr. Ján Kováč, PhD, Slovensko
362. Peter Sýkora, Slovensko
363. Mgr. Alžbeta Kráľová Trančíková, PhD, Slovensko
364. Michaela Matejovicova, Slovensko
365. Jana Ziburová, Slovensko
366. Ľuboš Bauer, Nórsko
367. Milan Kapolka, Slovensko
368. Vladimír Kováč, Slovensko
369. MUDr. Adela Penesová, PhD, Slovensko
370. Filip Fischer, Slovensko
371. Kristína Jančovičová, Slovensko
372. Roman Hric, doc. RNDr. PhD., Slovensko
373. Martina Beňová, Slovensko
374. Mgr. Pavol Kenderessy, PhD, Slovensko
375. Martin Krššák, Ph.D., Assoc. Prof., Rakúsko
376. RNDr. Soňa Puterková, Slovensko
377. Mgr.Julia Jankuvova,PhD., Slovensko
378. MSc. Martin Pacesa, Švajčiarsko
379. Katarína Juríková, Slovensko
380. Helena Tužinská, Slovensko
381. Daniel Gruľa, Slovensko
382. Lubos Pastor, USA
383. Michaela Kovářová, Slovensko
384. Peter Fedor, Slovensko
385. Štefan Zbýň, PhD, Fínsko
386. Mgr. Matúš Hlaváč, Slovensko, Francúzsko
387. Anna Leskovjanská, Slovensko
388. Mgr. Juraj Timko, Slovensko
389. Eva Bulánková, Slovensko
390. Alena Hanáková, Slovensko
391. Metod Rybár, Slovensko
392. Diana Čepcová, Slovensko
393. Marek Mikuš, PhD, Nemecko
394. Lukáš Konečný, Slovensko
395. Michal Rindos, Česká republika
396. Katarína Gaplovská, Slovensko
397. Daniel Lovíšek, Slovensko
398. Jakub Zapotocký, Slovensko
399. Ján Oros, Česká republika
400. Jarmila Botev, Francúzsko
401. Daniela Blažejová, Slovensko
402. Kristína Švolíková, Slovensko
403. Ing. Lenka Sarvašová, Slovensko
404. Lenka Vokalova, Slovensko, Švajčiarsko
405. Dominik Hrebík, Česká republika
406. Mgr. Peter Gorilák, Česká republika
407. Mgr. Milan Mikula, Slovensko
408. Ing. Peter Iring, PhD., Slovensko
409. Ing. Miriam Uhrova, Slovensko
410. Martin Kéry, Slovensko
411. Ľuboš Adámek, Slovensko
412. Ľubomír Tomáška, Slovensko
413. Fedor Gömöry, Slovensko
414. Ing.Zofia Zilkova, Slovensko
415. Marek Repáň, Česká republika
416. Ivana Goffová, Česká republika
417. Mgr. Valeria Scholtzova, Slovensko
418. Daniel Daniš, Slovensko
419. Katarina Zmajkovicova, Švajčiarsko
420. Peter Privalinec, Česká republika
421. Denisa Koleničová, Česká republika
422. Mgr.Art Matian Vano, Česká republika
423. Mgr. Matej Gazdarica, Česká republika
424. Lesia Mihalikova, Švajčiarsko
425. Boris Klempa, Slovensko
426. Ivana Budinska, Slovensko
427. Ing. Marcela Lauková, PhD., USA
428. Ivan Košík, USA
429. Ing. Martin Molnar, Slovensko
430. Magdaléna Jelenová, Slovensko
431. Katarína Gallová, Slovensko
432. Ladislav Pekárik, Slovensko
433. Martin Chudjak, Slovensko
434. Ján Frankovský, Slovensko
435. Oto Stanko, Slovensko
436. Emília Petríková, Česká republika
437. Peter Cifra, Slovensko
438. Daniel Reitzner, Slovensko
439. Viktor Svetský, Slovensko
440. Daniel Filip, Slovensko
441. Tomáš Polakovič, USA
442. Mária Stratilová, Česká republika
443. Daniel Slovák, Česká republika
444. Ján Maťaš, Spojené Kráľovstvo
445. Martin Kopec, Česká republika
446. Lucia Bónová, USA
447. Michal Truban, Slovensko
448. Andrej Chudý, Slovenská
449. Róbert Orság, Dánsko
450. Rastislav Letnický, Slovensko
451. Prof. Jozef Bátora ml., Slovensko
452. Ing. Jozef Pavla, Česká republika
453. Anton Zajac, Slovensko, USA
454. Tomáš Repík, Slovensko
455. Mgr. Matúš Valach, PhD., Kanada
456. Michal Mokry, Holandsko
457. Katarína Jakubčinová, Slovensko
458. Zuzana Chovanová, Slovensko
459. Tomáš Derka, Slovensko
460. Nikola Jajcay, Česká republika
461. Zuzana Holešová, PhD., Slovensko
462. Jana Rigová, Slovensko
463. Svetozár Mišúth, Slovensko
464. Marian Madurkay, Slovensko
465. Jakub Šoltýs, Slovensko
466. Ing. Viera Zahoranová, Slovensko
467. Mgr. Radoslav Čambal, PhD., Slovensko
468. Miroslav Jurčák, Slovensko
469. Mgr. Andrej Banas, Španielsko
470. Dalibor Uher, Česká republika
471. Ing.Lucia Filová, Ph.D., Slovensko
472. Silvia Kotulicova, Slovensko
473. Stanislav Manca, Slovensko
474. Mgr. Juraj Kotulic Bunta, PhD., Slovensko
475. Margita Bialesova, Slovensko
476. Ing.Petra Bialešová, Slovensko
477. Petra Hamerlik, Dánsko
478. Ján Hreško, Česká republika
479. Alexandra Leskova, Slovensko
480. Sabina Fumacova Havlikova, Slovensko
481. Jaroslav Slaný, Česká republika
482. Richard Frolkovič, Slovensko
483. Peter Šiška, Slovensko
484. Jozef Reisinger, Slovensko
485. Igor Strnisko, PhD., Taliansko
486. MVDr Miloslav Danihel CSc, Slovensko
487. Lenka Garshol, MA, Nórsko
488. Tibor Sekera, Švajčiarsko
489. Marian Precner, Slovensko
490. Dušan Drabik, Holandsko
491. Mgr. Peter Šnajder, Slovensko
492. Marta Špakulová, Slovensko
493. Tomáš Klunda, Mgr., Slovensko
494. Zuzana Vatehova, Slovensko
495. Alica Petrasová, Slovensko
496. Mgr. Ivana Ďurovcová, Slovensko
497. Mgr. Peter Mikula, Česká republika
498. Marián Rynik, Slovensko
499. Ing. Ladislav Hudák, Slovensko
500. Mgr. Veronika Rackayova, Švajčiarsko
501. Jaroslav Ferenc, Švajčiarsko
502. Ing.Nonna Futrikaničová, Slovensko
503. Martina Ribar Hestericová, Švajčiarsko
504. Juraj Bugala, Slovensko
505. Ing. Marek Kopilec, Slovensko
506. MUDr. Martin Gabarík, Slovensko
507. Tatiana Roller, Slovensko
508. Ing. Marián Tóth, PhD., Slovensko
509. Dominika Kriššáková, Česká republika
510. Ing.Viktor Černák, Slovensko
511. Ing. Eva Laláková, Slovensko
512. Ing. Milan Vrábel, PhD., Česká republika
513. Ľubo Lanátor, Slovensko
514. Ing. Eva Judinová, PhD., Slovensko
515. Ing. Vladimír Zeman, Slovensko, Slovensko
516. MUDr. Igor Riečanský, PhD., Slovensko
517. MSci Michal Rybár, PhD., Slovensko
518. Ing. Štefan Urbánek, USA
519. Tereza Goliaš, Slovensko
520. Milan Ťapajna, Slovensko
521. Peter Pavuk, Česká republika
522. Michal Hajdúk, Slovensko
523. Mgr. Peter Tóth, PhD., Česká republika
524. Ing. Michal Zalibera, PhD, Slovensko
525. Matej Hamas, Spojené Kráľovstvo
526. PhDr. Mgr. Barbara Pavlíková, PhD., Slovensko
527. Martin Drozda, Slovensko
528. Silvia Petrezselyova, Česká republika
529. Magdalena Baricicova, Švédsko
530. Matúš Falis, Spojené Kráľovstvo
531. Mária Kieferová, Kanada, Austrália
532. Miloslav Bahna, Slovensko
533. Tibor Lieskovský, Slovensko
534. Mgr. Róbert Blaško, PhD, Švédsko
535. Ivan Ševčík, Česká republika
536. Peter Dupej, Spojené Kráľovstvo
537. Diana Krupová, Česká republika
538. RNDr. Lenka Toro, PhD., Kolumbia
539. Peter Vanya, Spojené Kráľovstvo
540. Ing. Matej Kohut, Slovensko
541. Karina Barborikova, Slovensko
542. Nikola Čanigová, Rakúsko
543. Ales Berec, Slovensko
544. Martin Tomko, PhD., Australia
545. Eunika Rejtova, Taiwan
546. Richard Kalinec, Česká republika
547. RNDr. Katarína Kozics, PhD., Slovensko
548. Mgr. Martin Faktor, Slovensko
549. Peter Olejník, Slovensko
550. Ivan Szilva, Rakúsko
551. Jakub Porubčan, Slovensko
552. Mgr. Ivana Benková, Slovensko
553. Ján Fedor, Slovensko
554. Tomáš Mánik, Nórsko
555. Mgr. Miroslava Bozogáňová, PhD., Slovensko
556. Zuzana Denková, Slovensko
557. Vlasta Sasinková, Slovensko
558. Mgr. Stanislav Bilka, Slovensko
559. Branislav Kolenič, Slovensko
560. Ivana Hostová, Slovensko
561. Jakub Benko, Slovensko
562. Peter Lančarič, Slovensko
563. Margaréta Fogelová, Slovensko
564. Michaela Sojková, Slovensko
565. Mgr. Judita Richterová, Slovensko
566. Karolína Tomčíková, Slovensko
567. Mgr. Lucia Jackova, Slovensko
568. Marek Dzurenko, Slovensko
569. Katarína Gerčáková, Slovensko
570. Ing. Tibor Patay, Slovensko
571. Mgr. Veronika Šoltésová, Slovensko
572. RNDr.Martina Pitkova, Francúzsko
573. František Kostolanský, Slovensko
574. Alica Miklášová, Slovensko
575. Martin Nichta, Slovensko
576. RNDr. Mário Špírek, PhD., Česká republika
577. Marek Svitok, Slovensko
578. Miroslav Bielik, Slovensko
579. Ján Pavlik, Slovensko
580. Peter Ribar, Švajčiarsko
581. Mgr. Silvia Zahoranová, Slovensko
582. Mgr. Jozef Ukropec, DrSc, Slovensko
583. Veronika Lefkovitšová, Slovensko
584. Anna Kamlárová, Slovensko
585. Jonáš Gruska, Slovensko
586. Mgr. Michaela Hromková, PhD., Slovensko
587. Lucia Matuskova, MSc., Rakúsko
588. Mária Bátorová, Slovensko
589. doc. Mgr. Bronislava Brejová, PhD., Slovensko
590. doc. Mgr. Tomáš Vinař, PhD., Slovensko
591. Marian Trnka, Slovensko
592. Zuzana Holotňáková, Slovensko
593. Martin Kahanec, Slovensko
594. Ing. Robert Žúdel, PhD., Slovensko
595. Juraj Feilhauer, Rakúsko, Slovensko
596. Mgr. Patrícia Pecháčová, Slovensko
597. Rastislav Ries, Slovensko
598. Bc. Erika Balogová, Slovensko
599. Michal Mruczkiewicz, Slovensko
600. Jaroslav Tóbik, Slovensko
601. Natalia Shagatova, Slovensko
602. Agata Laurencikova, Slovensko
603. Mgr. Andrej Čerňanský, PhD., Slovensko
604. Juro Gregan, Slovensko
605. Viktória Čabanová, Slovensko
606. Ing.František Pavlů, Slovensko
607. Ing. Tomáš Krajčovič, Slovensko
608. Paula Melicherčíková, Česká republika
609. Mgr. Jordanka Homolová, Nemecko
610. Oleg Babchenko, Slovensko
611. Viera Kováčová, Slovensko
612. Jakub Kapičiak, Česká republika
613. Martina Miterpáková, Slovensko
614. Simona Tomaníková, Slovensko
615. Jozef Šmida, Slovensko
616. RNDr. Peter Šalamún, PhD., Slovensko
617. Linda Moroczová, Slovensko
618. RNDr. Marianna Španková, PhD., Slovensko
619. Jana Jurová, Slovensko
620. Dalibor Nakládal, Holandsko
621. Hana Dudášová, Slovensko
622. Anna Lanátorová, Slovensko
623. Matej Stano, Slovensko
624. Tomáš Lánczos, Slovensko
625. RNDr. Soňa Hudecová,CSc, Slovensko
626. Pavol Holták, Slovensko
627. Ing. Poliakova Klara, Slovensko
628. Marcela Hlubikova, Slovensko
629. Zuzana Šestáková, Slovensko
630. Peter Búran, Slovensko
631. Pavol Čekan, Slovensko, USA
632. Ing. Andrej Takáč, Slovensko
633. Kristína Hušeková, Slovensko
634. Mgr. Mária Lacinová, Slovensko
635. Dušan Gömöry, Slovensko
636. Michal Gramblička, Slovensko
637. Maria Sliacka, Spojené Kráľovstvo
638. František Máliš, Slovensko
639. doc. Ing. Ivan Šalitroš, PhD., Slovensko
640. Klára Jamrichová, Slovensko
641. Pavol Gemeiner, Slovensko
642. Peter Mederly, Slovensko
643. Simona Sojkova, Slovensko
644. Matúš Porubjak, PhD., Slovensko
645. Prof. RNDr. Jozef Hvorecký, PhD., Slovensko
646. Ľubomír Kováč, Slovensko
647. Jana Brndiarova, Slovensko
648. Andrej Herzáň, Spojené Kráľovstvo
649. Mgr. Ivan Siváček, Ph.D., Česká republika
650. Bc. Alena Kolevová, Slovensko
651. Jana Tomašechová, Slovensko
652. Mgr. Júlia Pukancová, Slovensko
653. František Knapp, Česká republika
654. Ing. Tomáš Bertók, PhD., Slovensko
655. Martin Krššák, Estónsko
656. Lívia Uličná, Česká republika
657. Jana Vyrastekova, Ph.D., Holandsko
658. Ing. Veronika Kukučková PhD., Slovensko
659. Martin Plencner, Česká republika
660. Katarína Široká, Česká republika
661. Stanislava Gunišová, Česká republika
662. Doc.Ing. Radko Tiňo, PhD., Slovensko
663. Karel Samec, Ing. et Ing., Česká republika
664. Zuzana Nichtova, USA
665. Mgr. Daniela Gurská, PhD., Nemecko
666. Pavol Košík, Slovensko
667. Mgr. Paula Pastierová, Slovensko
668. Silvia Belušáková, Slovensko
669. Veronika Chromikova, PhD, USA
670. Mgr. Katarína Boďová, PhD, Slovensko
671. MVDr. Tomáš Csank, PhD., Slovensko
672. Lucia Nemcová, Slovensko
673. Martin Jonák, Nemecko
674. Martin Vesely, Spojené Kráľovstvo
675. Matej Hotka, Rakúsko
676. Mgr. Branislav Kubena, Slovensko
677. Mgr. Peter Štefánik, PhD, Slovensko
678. Jana Belovicova, Spojené Kráľovstvo
679. Dominik Filipp, Česká republika
680. Viktor Pažitný, Slovensko
681. Ingrid Ciulisová, Slovensko
682. Martin Šurjan, Slovensko
683. Klaudia Pálfi, Slovensko
684. RNDr. Radoslav Janostiak PhD, USA
685. Karin Savková, Slovensko
686. Marián Mikula, Slovensko
687. RNDr. Martina Labudová, PhD., Slovensko
688. Daniel Chromek, Slovensko
689. Michal Uhrin, Slovensko
690. doc. RNDr. Helena Bujdáková, PhD., Slovensko
691. Miroslav Konečný, Slovensko
692. Mgr. Katarina Benejova, USA
693. Mgr. Barbora Tarabová, Slovensko
694. Edo Dobročka, Slovensko
695. Ing. Peter Gaštan, Slovensko
696. Mgr. Tomáš Kovalinka, Slovensko
697. Mgr. Viera Čmelková, Ph.D., Slovensko
698. Mgr. Zuzana Zajková, Španielsko
699. Oto Kohulák, Slovensko
700. Mgr. Kira Páczerová, Slovensko
701. Bc. Tomáš Lempochner, Slovensko
702. Dana Pešková, Slovensko
703. Igor Tyšš, Slovensko
704. Zuzana Kasanova, Belgicko
705. Ivan Rýger, USA
706. Ema Červeňová, Rakúsko
707. Ing. Jaroslav Frnda, Česká republika
708. doc. RNDr. Tomáš Plecenik, PhD., Slovensko
709. Priska Bilská, Slovensko
710. PhDr. Jozef Bilský, Slovensko
711. Adam Hrkeľ, Slovensko
712. Samuel Jozef Zeman, Spojené Kráľovstvo
713. prof. RNDr. Karol Marhold, CSc., Slovensko
714. Jana Zemanová, Slovensko
715. Richard Červeň, Slovensko
716. Stano Lukac, Slovensko
717. Renata Mihalyova, Slovensko
718. Barbara Matzenauerová, Slovensko
719. Bc. Anna Juhásová, Slovensko
720. Robert Mistrík, Slovensko
721. Paulína Halušková, Slovensko
722. Barbora Valentová, Rakúsko
723. Ján Legény, PhD., Slovensko
724. Barbora Schwarzová, Rakúsko
725. Lívia Handlovičová, Slovensko
726. Dana Fričová, Slovensko
727. Alexandra Línerová, Slovensko
728. Lesana Sulová, Slovensko
729. Terézia Kunáková, Rakúsko
730. Martina Ilavská, Slovensko
731. RNDr. Patrik Nunhart, Slovensko
732. Bc. Veronika Pecková, Slovensko
733. Nikolas Peťovský, Česká republika
734. Ondrej Kapusta, Slovensko
735. Lucia Baďurová, Slovensko
736. Ing. arch. Eva Šmelková, Slovensko
737. Mária Peťková, Slovensko
738. Ivana Glatzová, Rakúsko
739. Simona Švajdová, Slovensko
740. Kristína Ďurošová, Slovensko
741. Eva Ďurošová, Slovensko
742. Alica Dodoková, Česká republika
743. Petra Červenkova, Slovensko
744. Olga wagnerovao, Slovensko
745. Mg. Tereza Štolcová, PhD., Slovensko, Slovensko
746. Mgr. Martin Šveda, PhD., Slovensko
747. Michal Sipos, Česká republika, Spojené Kráľovstvo
748. Marek Husárik, Slovensko
749. Alena Fodorová, Nemecko
750. Ladislav Beňo, Slovensko
751. Kvetoslav Šakový, Slovensko
752. Ing. Andrej Čambora, Slovensko
753. Ján Gálik, Slovensko
754. Mária Suváková, Slovensko
755. Anna Oravetzová, Česká republika
756. Juraj Kardoš, Švajčiarsko
757. Michaela Mackovičová, Česká republika
758. Viliam Tatranský, Česká republika
759. Juraj Koči, USA
760. Etela Kalajdžievová, Slovensko
761. Andrej Mock, Slovensko
762. Ing. Lukáš Pospíšil, PhD., Švajčiarsko
763. RNDr. Katarina Neilinger, Slovensko
764. Andrej Belak, Slovensko
765. Darina Luknárová, Slovensko
766. Dominik Rist, Spojené Kráľovstvo, Slovensko
767. Michaela Kompauerová, Spojené Kráľovstvo
768. Ondrej Pelech, Slovensko
769. Katarina Poliakova, Slovensko
770. Ing. Martin Valent, Slovensko
771. Igor Haľama, Slovensko
772. Jana Schäfferová, Slovensko
773. Vladimír Schwarz, Slovensko
774. Bc. Simona Töröková, Slovensko
775. PaedDr. Antónia Ťahún Mendelová, PhD., Slovensko
776. Anton Zajac, Spojené Kráľovstvo, USA
777. Stanislav Simko, Holandsko
778. Bianka Fodorová, Slovensko
779. Mgr. Veronika Jankovičová, Slovensko
780. Viktória Takáč Szabadosová, Slovensko
781. RNDr. Peter Maňka, Slovensko
782. David Hoffman, MSc, Spojené Kráľovstvo
783. Peter Gálik, Slovensko
784. Barbora Huraiová, Slovensko
785. Ján Szőllős, Slovensko
786. Danica Zilkova, Slovensko
787. Daniela Balážková, Švajčiarsko
788. Monika Vrobelová, Slovensko
789. Mgr. Tomáš Goga, Slovensko
790. Dana Bobulska, Spojené Kráľovstvo
791. Mikulas Biro, Slovensko
792. Ľuboš Kostelný, Slovensko
793. Peter Zelina, Spojené Kráľovstvo
794. Zuzana Benková, Slovensko
795. Katarína Valošková, Rakúsko
796. Miroslav Chovanec, Slovensko
797. Peter Teplický, Slovensko
798. Alexander Čerevka, Slovensko
799. Bc. Peter Padyšák, Taliansko
800. Mgr. Ján Šurkala, PhD., Slovensko
801. Monika Šramková, Slovensko
802. Jozef Dudáš, Slovensko
803. Eva Hermanová, Česká republika
804. Ľudovít Kulcsár, Slovensko
805. Peter Kolarovič, Slovensko
806. Ing. Žofia Kosorínová, Slovensko
807. Mgr. Dagmar Benova, Slovensko
808. Pavol Kováč, Slovensko
809. Matúš Gago, Česká republika
810. Ružena Sotníková, Slovensko
811. Lucia Ciglar, Slovensko
812. Mgr. Marek Večeřa, Česká republika
813. PaedDr. Alena Zemková, Slovensko, Slovensko
814. Zuzana Turčeková, Slovensko
815. Terézia Patschová, Slovensko
816. Miriama Barančíková, Česká republika
817. Martin Navalaný, Česká republika
818. Ing. Roman Bohovič, PhD., Slovensko
819. Juraj Blaško, Slovensko
820. Zuzana Ťapajnová, Slovensko
821. Ing. Juraj Špakovský, Slovensko
822. Ing. Rastislav Šípoš, Phd., Slovensko
823. Igor Guoth, Slovensko
824. Andrea Melichárková, Slovensko
825. Norbert Szénási, Slovensko
826. Eduard Goffa, Slovensko
827. Dominik Navara, Slovensko
828. MVDr.Miriam Pinčáková, Slovensko
829. Ing. Vladimír Farkaš, DrSc., Slovensko
830. RNDr. Ján Mazák, PhD., Slovensko
831. Ľudovít Škultéty, Slovensko
832. Ing. Vladimír Račko, PhD, Slovensko
833. Mgr. Marek Slovák, PhD, Slovensko
834. Ing. Peter Malík, PhD, Slovensko
835. Klára Belešová, Česká republika
836. Bc. Zuzana Sobkuliaková, Česká republika
837. Lenka Husarova, Holandsko
838. Simona Mináriková, Slovensko
839. Monika Kochajdová, Slovensko
840. Mgr. Mária Petrezsélyová, Slovensko
841. RNDr. Zuzana Stožická, PhD., Slovensko
842. RNDr. Michal Zajaček, PhD., Nemecko
843. Mgr. art Olja Triaška Stefanović, ArtD, Slovensko
844. Doc. Mgr. Anton Heretik, PhD., Slovensko
845. Jozef Chovanec, Slovensko
846. Mgr.Martin Dovičák, Slovensko
847. prof. RNDr. Pavel Uher, CSc., Slovensko
848. Patrícia Chamrazová, Slovensko
849. Lucia Škvarková, PhD., Slovensko
850. Viktoria Grancova, Slovensko
851. PhDr. Lucia Šurinová, Slovensko
852. Mgr. Tomáš Kovaľ, PhD., Česká republika
853. Kristína Hôrková, Slovensko
854. Samuel Beznák, Slovensko
855. Martin Kolesár, Slovensko
856. Ing. Zuzana Laláková, Slovensko
857. Peter Šichman, Slovensko
858. Hana Hall, USA
859. Jakub Turanyi, MSc, Spojené Kráľovstvo
860. Alexandra Bilcikova, Slovensko
861. Marián Grman, Slovensko
862. Dr. Michal Kráčalík, Rakúsko
863. Michal Oravec, Slovensko
864. Pavol Kupčík, Slovensko
865. Eva Brejová, Slovensko, Kanada
866. Martin Ščasný, Slovensko
867. Lukas Liska, Slovensko
868. Silvia Mániková, Slovensko
869. PhDr. Vladimír Manik, Slovensko
870. Prof. Dr. Ivana Fleischer, Nemecko
871. Katarína Teplanová, Slovensko
872. Ing. Vanda Rogovská, PhD., Slovensko
873. Ing. Anna Kidová, PhD., Slovensko
874. Boris Bilčík, Slovensko
875. Vanda Turčanová, Dánsko
876. Jan Lauko, Slovensko
877. Mgr. Alena Mičková, Česká republika
878. Zuzana Nahácka, Česká republika
879. Juraj Littva, Slovensko
880. Martina Ladiverová, Slovensko
881. Kristián Gál, Slovensko
882. Mgr. Katarína Goffová, PhD., Slovensko
883. Marek Valko, Slovensko
884. doc. Ing. Eduard Baumohl, PhD., Slovensko
885. Zuzana Hurníková, Slovensko
886. Júlia Hurníková, Slovensko
887. Mgr. Juraj Hrica, Slovensko
888. Andrea Koncová, Slovensko
889. Ladislav Hamerlik, Slovensko
890. Veronika Horková, Česká republika
891. Silvia Huláková, PhD., Slovensko
892. Bc. Zuzana Gajarská, BSc, Rakúsko
893. Marek Jurkovič, Slovensko
894. Petra Macková, Slovensko
895. Blanka Mrázková, Česká republika
896. Milan Cendula, Slovensko
897. Michal Lukes, Slovensko
898. Jana Cendulova, Švajčiarsko
899. Janette Zakova, Slovensko
900. Mgr.Iveta Cendulova, Slovensko
901. Ing. Zuzana Horecna, PhD., Spojené Kráľovstvo
902. Tomáš Hlatký, Slovensko
903. Olga Hlatka, Slovensko
904. Katarína Dudeková, Slovensko
905. Peter Klinga, Slovensko
906. Matej Horvath, Česká republika
907. Petra Zrníková, Slovensko
908. Andrea Moharic, Slovensko
909. Prof. Peter Jedlička, Nemecko
910. Mária Trubanová, Slovensko
911. Lucie Cesarová, Slovensko
912. Andrea Schwarzová, Slovensko
913. Lenka Hamsikova, Slovensko
914. RNDr. Ivan Ježík, Slovensko
915. Erika Farbiaková, Slovensko
916. Mgr. Ján Novák, Slovensko
917. Eva Hegedűsová, Česká republika
918. Michal Mádel, Slovensko
919. Matej Durik, Francúzsko
920. Samuel Kovalčík, Česká republika
921. Ivan Sakin, Slovensko
922. Dagmara Ľahká, Slovensko
923. Ing. Kristína Bartákyová, Slovensko
924. Petra Zibrínová, Česká republika
925. MUDr. Jarmila Šurinová, Česká republika
926. Mgr. Tomáš Bartáky, Slovensko
927. Tomas Cifra, Belgicko
928. Veronika Ferencziová, Maďarsko
929. Peter Glatz, Česká republika
930. Ildikó Csolle, Slovensko
931. Michael Pavelka, Slovensko
932. Bc. Katarína Orsághová, Česká republika
933. Katarína Pončková, Slovensko
934. Jakub Mrva, Slovensko
935. Stanislav Dvorak, Slovensko
936. Zuzana Magulova, Slovensko
937. Barbora Tencerova, PhD., Nórsko
938. Mgr. Miriam Miláčková, PhD., Slovensko
939. Tomáš Líška, Slovensko
940. Monika Bohmova, Slovensko
941. Jan Cifra, Slovensko
942. Katarína Šiborová, Slovensko
943. Mária Uherková MUDr., Slovensko
944. Marián Uherko,MUDr., Slovensko
945. Ján Milan, Slovensko
946. Mgr. Denisa Mullerová, PhD., Slovensko
947. Matej Uhrinčať, Slovensko
948. Matej Bartošovič, Slovensko
949. Miro Mráz, Česká republika
950. Elle James, USA
951. Will Greene, USA
952. Ida Mrázová, Slovensko, Slovensko
953. Lenka Kyjacova, PhD, Nemecko
954. Ing. Iva Hrdá, Slovensko
955. Mgr. Erik Markovič, PhD., Slovensko
956. Mgr. Stanislav Hrda, Slovensko
957. Róbert Lipták, Slovensko
958. Jakub, Rakúsko
959. Martin Šujan, Slovensko
960. Adriána Furdová, Slovensko
961. Gabriela Gerecova, Rakúsko
962. Diana Karaffova, Slovensko
963. Mgr. Martina Grmanová, Slovensko
964. RNDr. Kristína Malinovská, PhD., Slovensko
965. Zuzana Hrabovská, Slovensko
966. Ľubor Illek, Slovensko
967. Ing. Katarína Strhanová, Taliansko
968. Romana Michalčová, Slovensko
969. Ing.Olívia Skladanová, Slovensko
970. Adam Šoltés, Česká republika
971. Miroslava Mešťánková, Slovensko
972. Jaroslav Gurín, Slovensko
973. Dávid Packa, Slovensko
974. Eva Palkovičová, Švajčiarsko
975. Ivana Zolcerová, Slovensko
976. Mgr. Jana Harsányiová, Slovensko, USA
977. Michal Líška, Slovensko
978. Stefan Horansky, USA
979. Martina Boleková, Slovensko
980. Lena Kušnieriková, Slovensko
981. Radka Bartová, Slovensko
982. Pavel Majerský, Slovensko
983. doc. RNDr. Marcel Uhrin, PhD., Slovensko
984. Mgr. Marek Debnár, PhD., Slovensko
985. Mgr. et Mgr. Vladimír Mikluš, Slovensko
986. Ing. Helena Galádová, Slovensko
987. Ing Ján Cíger, Slovensko
988. Jureš Líška, Slovensko
989. Ing. Jozef Martaus, PhD., Česká republika
990. Richard Sladek, Slovensko
991. Martina Kaldrovičová, Slovensko
992. Peter Dobiáš, Slovensko
993. Bc. Michal Černaj, MBA, Slovensko
994. Tereza Gemeranová, Slovensko
995. Erik Horák, Slovensko
996. Mgr. Roman Brziak, Slovensko
997. Mgr. Jozef Toman, Česká republika
998. Radovan Kráľ, Slovensko
999. Mgr. Marek Pleva, Slovensko
1000. Stanislav Kalman, Spojené Kráľovstvo
1001. Michal Híreš, Slovensko
1002. Mgr. Miroslava Kuľková, Česká republika
1003. Alena Kršiaková, Slovensko
1004. Viera Dankovičová, Slovensko
1005. Maria Bartosova, Nemecko
1006. Mgr. Ján Hurtík, Slovensko
1007. Michal Kučera, Slovensko
1008. Michal Šimkovič, USA
1009. Richard Čermák, Slovensko
1010. Mgr. Nina Vachalíková, Nemecko
1011. Branislav Hlatký, Slovensko
1012. Gabriela Valková, Slovensko
1013. Nora Schwabova, Slovensko
1014. Dott. David Plesník, Taliansko
1015. RNDr. Marcela Kúdelová, DrSc., Slovensko
1016. Daniel Bolek, Slovensko
1017. Tea Cyprichová, Nový Zéland
1018. Eva Mészárosová, Slovensko
1019. Mgr. Vladena Bauerová, PhD., Slovensko
1020. Mgr. Monika Záhorszká, Slovensko
1021. Zuzana Tothova, Škótsko
1022. Norbert Neuschl, Slovensko
1023. Jana Simonidesová, Slovensko
1024. Pavol Bellan, Slovensko
1025. PhDr.Martina Rinkova, Slovensko
1026. Jana Kordová, Slovensko
1027. Matej Kautman, Slovensko
1028. Jana Pohankova, Slovensko
1029. Mgr. Veronika Gargalovičová, Slovensko
1030. Alena Gregušová, Slovensko
1031. Mgr. Martin Šebesta, Slovensko
1032. Mgr. Ivana Šarkanová, PhD., Slovensko
1033. Katarína Školiaková, Česká republika
1034. Zuzana Murgasova, Slovensko
1035. Michal Murgaš, Slovensko
1036. Dušan Fodor, Česká republika
1037. Ján Hreha, Česká republika
1038. Zdena Sušilová, Slovensko
1039. Peter Lachký, Slovensko
1040. Dominik Kubik, Slovensko
1041. Ján Meliš, Slovensko
1042. Katarína Nemčeková, Slovensko
1043. Mgr. Jana Škriniarová, Slovensko
1044. Juraj Marček, Slovensko
1045. Nikola Husáriková, Slovensko
1046. Michal Vaľko, Česká republika
1047. Peter Krankus, Slovensko
1048. Mgr. Matúš Krátky, Česká republika
1049. František Csicsay, Slovensko
1050. Michaela Rojkovicova, Anglicko
1051. Jana Mellnerová, Slovensko
1052. Stanislav Huszár, Slovensko
1053. Milan Hano, Slovensko
1054. Simona Fedorová, Slovensko
1055. Mgr. Veronika Plichtová, Slovensko
1056. MSc. Terézia Včelková, Rakúsko
1057. JUDr. Ing. FIlip Šurka, Slovensko
1058. Tomáš Roch, Slovensko
1059. Tomáš Skokňa, Česká republika
1060. Miroslava Eliasova, Slovensko
1061. Štefan Škoda, Slovensko
1062. doc. Ing. Norbert Kopčo, PhD., Slovensko a USA
1063. Mária Hejtmánková, Slovensko
1064. doc. RNDr. Martin Takáč, PhD., Slovensko a Nový Zéland
1065. Mira Nedobová, Slovensko
1066. René Novysedlák, Česká republika
1067. Kristína Burdová, Slovensko
1068. Ján Šefránek, Slovensko
1069. RNDr. Ondrej Krídlo, PhD., Slovensko
1070. Ivana Ciglanova, Slovensko
1071. Dr. Ivana Kosirova, Švajčiarsko
1072. Prof. RNDr. Pavol Zlatoš, CSc., Slovensko
1073. Michal Mesároš, Slovensko
1074. Adam Riečický, Slovensko
1075. Rastislav Laššo, Slovensko
1076. Igor Zeman, Slovensko
1077. Terézia Valkovičová, Slovensko
1078. Ing. Pavol Griga, Slovensko
1079. RNDr. Matej Nikorovič, Slovensko
1080. Veronika Korčuška, Slovensko
1081. RNDr. Peter Gurský, PhD., Slovensko
1082. Barbora Gromová, Slovensko
1083. Dominika Kochanová, Slovensko
1084. Mgr. Viliam Kačala, Slovensko
1085. Katarína Kmeťová, Slovensko
1086. Katarína Klincová, Slovensko
1087. Kristína Tomová, Slovensko
1088. Lucia Dzurova, Slovensko
1089. Ing. arch. Zuzana Prochazkova, Španielsko
1090. Eva Skovajsova, Švédsko
1091. prof. Ing. Igor Farkaš, Dr., Slovensko
1092. Juraj Krumpolec, Slovensko
1093. Alexandra Žovincová, Slovensko
1094. Michal Vaňo, Slovensko
1095. Mgr. Jozef Frtús PhD., Slovensko
1096. Mgr. Stanislav Šišulák, PhD., Slovensko
1097. Jonáš Paučula, Slovensko
1098. RNDr. Tomáš Horváth, PhD., Maďarsko
1099. Vladimira Sanitrova, Slovensko
1100. Katarína Ferenčíková, Slovensko
1101. Zuzana Palušová, Slovensko
1102. Filip Farkas, Slovensko
1103. Alžbeta Búciová, Slovensko
1104. Richard Petík, Slovensko
1105. Daniel Štróner, Slovensko
1106. Ivan Havran, Slovensko
1107. Sára Sobotová, Slovensko
1108. Soňa Jesenáková, Slovensko
1109. Gabriella Gunárová, Slovensko
1110. RNDr. Viera Mazikova, PhD., Slovensko
1111. Juraj Školka, Slovensko
1112. František Žifčák, Slovensko
1113. Matej Badura, Slovensko
1114. Ing. Martina Harsányiová, Slovensko
1115. Róbert Novotný, Slovensko
1116. Martin Husárik, Česká republika
1117. Dominika Majerčáková, Slovensko
1118. Juraj Jablonka, Slovensko
1119. Alena Mačičáková, Slovensko
1120. Jana Amália Mäsiarová, Slovensko
1121. Martin Blaško, Slovensko
1122. Ivor Uhliarik, Slovensko
1123. Matej Dvonč, Slovensko
1124. Eva Horňáčeková, Slovensko
1125. RNDr. Barbora Cimrová, PhD., Slovensko
1126. Martin Fric, China
1127. Adam Belko, Slovensko
1128. Miriam Slaná, Slovensko
1129. Samuel Barica, Slovensko
1130. Ing. Michal Časnocha, Slovensko, Nemecko
1131. Katarína Droppová, Nemecko
1132. Katarína Kasalová, Slovensko
1133. Juraj Garaj, Česká republika
1134. Vanesa Ladecká, Slovensko
1135. Katarína Fabová, MUDr., Slovensko
1136. Petra Karasová, Slovensko
1137. Jiřina Babická, Česká Republika
1138. Radovan Smolinský, Ceska Republika
1139. Ľubomír Čermák, Slovensko
1140. Alena Janotova, Slovensko
1141. Zuzana Sedláková, Slovensko
1142. Vanda Klöcklerová, Slovensko
1143. Roman Roháč, PhD., USA
1144. Ing. Michal Mladý, Slovensko
1145. Alexandra Pančíková, Spojené Kráľovstvo
1146. Mgr. Miroslava Slejzáková, Slovensko
1147. Roman Varga, Slovensko
1148. Monika Vargová, Slovensko
1149. Štefan Palfi, Slovensko
1150. Mirka Dvoranová, Slovensko
1151. Vladimír Vaník, Slovensko
1152. Martin Sedlár, Slovensko
1153. Katarína Boľfová, Slovensko
1154. Mária Balážová, SR
1155. Bc. Štefan Németh, Slovensko
1156. Alena Bučeková, Slovensko
1157. Lucia Demková, Slovensko
1158. Ing. Andrej Holúbek, PhD., Nemecko
1159. Cand.Scient. Petronela Paulová, Dánsko
1160. Ján Guniš, Slovensko
1161. Ing. Rudolf Macek, Ph.D., Česká republika
1162. Jano Topercer, Slovensko
1163. David Sojka, Slovensko
1164. Martin Homola, Slovensko
1165. Zuzana Kolenčíková, Slovensko
1166. Júlia Pukancová, Slovensko
1167. Lucia Hutňan Bajneková, Česká republika
1168. Marianna Harsányiová, Slovensko
1169. Róbert Móro, Slovensko
1170. Eleonora Kolarovicova, SK
1171. Dária Nitrayová, Slovensko
1172. Zuzana Kostičová, Česká Republika
1173. Bc. Veronika Borovjaková, Slovensko
1174. Ján Lovič, Slovensko
1175. Tereza Ábelová, Slovensko
1176. Zlatica Nova, Canada
1177. Jan Grosser, Slovensko
1178. Vladimír Štrbík, Slovensko
1179. Ing.Iveta Dolná, Slovensko
1180. Mária Slezáková, SK
1181. Stefania Bacsova, Sk
1182. Simona Dvorská, Slovensko
1183. RNDr. Alexandra Benčová, PhD., Slovensko
1184. Darina Rajťúková Glittová, Slovensko
1185. Bc. Veronika Žilinská, Slovensko
1186. Dušan Turcer, Slovensko
1187. Ing. Lucia Hoppanová, Slovenská republika
1188. Mária Niková, Slovensko
1189. Mgr. Katarína Bobuľová, Slovensko
1190. Mgr. Gabriel Demo, PhD., USA
1191. Samuel Andrejčák, Slovensko
1192. RNDr. Miriam Hubacova, Cyprus
1193. Martin Stuchlík, Slovensko
1194. Mária Vozarova, Slovensko
1195. Matej Otruba, Slovensko
1196. Tomáš Rajtík, PharmDr., PhD., Slovensko
1197. Žaneta Železníková, Slovensko
1198. Karin Preinerová, Slovensko
1199. Erik Stuchlý, Veľká Británia
1200. Julius Panik, Slovensko
1201. Alžbeta Rečlova SK, Slovensko
1202. Julius Chromy, Kanada
1203. Tomáš Hovanec, Česká republika
1204. Radko Cedula, Slovensko
1205. Jaroslav Adame, Slovenska republika
1206. Miloš Ziman, Slovensko
1207. Ing. Miroslav Búranský, Slovenska republika
1208. Jaroslav Valerián, Slovensko
1209. Dipl.Des. Zuzana Šebeková ArtD., Slovensko
1210. Max Steuer, Slovensko
1211. Eva Kowalská, Slovensko
1212. Samuel Škoda, Švajčiarsko
1213. Jaroslava Ryšavá, Kanada
1214. Róbert Májsky, Slovensko
1215. Michala Raškovičová, Slovensko
1216. Šefan Hulala, Slovensko
1217. Kristína Kopecká, Slovensko
1218. Bibiana Haynes, Velka Britania
1219. Vladimíra Čavojová, PhD., Slovensko
1220. Marcel Kvassay, Slovensko
1221. PaedDr. Gabriela Szalaiová, Slovensko
1222. Štefan Krištofík, Slovensko
1223. Juraj Urblík, Slovensko
1224. Vladimír Benko, Slovensko
1225. Mgr. Zdenka Cíbiková, Slovenská republika
1226. Martin Gabris, Irsko
1227. Ján Rybák, Slovensko
1228. Daniel Barčák, Slovensko
1229. Juraj Petrik, Novy Zeland
1230. Ľuboš Buzna, Slovensko
1231. Ing. Eulália Boháčová, Slovensko
1232. RNDr. Pavol Priputen, PhD., Slovensko
1233. Radovan Holota, Slovensko
1234. Mgr. Mária Gombárová, Slovensko
1235. PaedDr. Erika Petrašková, PhD., Slovensko
1236. Katarína Balleková, Slovensko
1237. Juraj Foldes, USA
1238. Patrícia Štepková, Slovenská republika
1239. Michal Szabó, Slovensko
1240. Maroš Filčák, Slovensko
1241. Ing. Štefan Tomas, Slovensko
1242. Ing. Fedor Hric, Slovensko, Česká republika
1243. Jozef Kožienka, Slovensko
1244. Peter Drahoš, Slovensko
1245. Kristína Smorádková, Slovensko
1246. Katarína Hudáková, Slovensko
1247. Soňa Garajová, Francúzsko
1248. Ing. Tomáš Géci, PhD., Slovensko
1249. Viktória Malotová, Slovensko
1250. Michal Prokopič, Slovensko
1251. Karin Kollárová, Slovensko
1252. Michaela Jurgová, Slovensko
1253. Mgr. Zuzana Husárová, PhD., Slovensko
1254. Dr. Milan Valachovič, Slovensko
1255. RNDr. Daniel Dítě, PhD., Slovensko
1256. Zuzana Dítě, Slovensko
1257. Ing. Ľuboš Omelina, PhD, Belgicko
1258. Michal Hájek, Česká republika
1259. Mgr. Alica Košuthová , Ph.D., Švédsko
1260. prof. Mgr. Stanislav Pekar, PhD., Ceska republika
1261. RNDr. Eva Jamrichová PhD., Česká republika
1262. Patrícia Ďurčanová, Česká Rebublika
1263. Maroš Marejka, Česká republika
1264. Mgr. Anna Bérešová, PhD., Slovensko
1265. Katarína Hegedušová, Slovensko
1266. Milica Kailingová, Slovensko
1267. Mgr.Petronela Weisova, PhD, Slovensko, Irsko
1268. Matúš Hornáček, Česká republika
1269. Matúš Komora, Slovensko
1270. Eduard Krekovič, Slovensko
1271. Martin Kundrát, Slovensko
1272. Ján Miertuš, Slovensko, Taliansko
1273. Annamária Grigľáková, Slovensko
1274. Dorota Kenderová, Slovensko
1275. Samuel Zubo, ČR
1276. Zuzana Grochalová, Slovensko
1277. Nikola Gurgoľová, Slovensko
1278. Miroslava Bozogáňová, Slovensko
1279. Veronika Pastrnáková, Slovensko
1280. Zuzana Kožárová, Slovenská republika
1281. Jan Belko, Slovensko
1282. Ing. Michal Chovanec, PhD., Slovensko
1283. Mgr.Andrej Frič, Slovensko

Meno a priezvisko *
Your answer
E-mailová adresa (slúži na overenie totožnosti, nebude zverejnená) *
Your answer
Krajina pôsobenia *
Your answer
Ste: *
Táto otázka slúži na štatistickú analýzu, odpoveď nebude zverejnená v liste.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service