Klíma triedy
Milí študenti,
v tomto dotazníku by sme sa radi spýtali, aké je to vo Vašej triede. Skúste na všetky otázky odpovedať samostatne, každý sám za seba, s nikým sa neraďte. Predovšetkým nás zaujíma Váš osobný názor.
Pre všetky nasledujúce otázky sa používa hodnotenie (vyberáte jednu z možností):
1 - nesúhlasím 2 - skôr nesúhlasím 3 - ťažko rozhodnúť 4 - skôr súhlasím 5 - súhlasím
Dotazník je anonymný. Len zaškrtnite, či ste *
Vyberte učiteľa, na ktorého sa vzťahujú Vaše odpovede: *
Zo zoznamu vyberte predmet, ktorý vo Vašej triede vyučuje vybraný učiteľ/učiteľka *
A1. V našej triede mám veľa dobrých kamarátov/kamarátok *
Required
A2. Spolužiaci sa ku mne správajú priateľsky *
Required
A3. Keď dostaneme nejakú spoločnú úlohu, spolupracuje sa mi so spolužiakmi dobre. *
Required
A4. Mám pocit, že väčšina spolužiakov ma má celkom rada. *
Required
A5. Keď potrebujem, spolužiaci mi pomôžu. *
Required
B1. Svoje myšlienky alebo názory vysvetľujem spolužiakom. *
Required
B2. Diskutujeme so spolužiakmi, ako by sa dali riešiť úlohy či problémy, ktoré nám učiteľ/učiteľka zadal/zadala. *
Required
B3. Ostatní spolužiaci sa ma pýtajú, ako som postupoval/a pri riešení určitej úlohy či problému. *
Required
B4. V tomto predmete sa učím aj od svojich spolužiakov. *
Required
B5. Spolužiaci chcú so mnou spolupracovať pri rôznych úlohách. *
Required
C1. Tomuto učiteľovi/tejto učiteľke na mne veľmi záleží. *
Required
C2. Tento učiteľ/Táto učiteľka sa mi snaží pomáhať. *
Required
C3. Tento učiteľ/Táto učiteľka berie do úvahy to, čo prežívam, ako sa cítim. *
Required
C4. Tento učiteľ/Táto učiteľka mi pomôže, keď budem mať problém s učením. *
Required
C5. Tento učiteľ/Táto učiteľka sa so mnou baví, neprehliada ma. *
Required
D1. Tento učiteľ/Táto učiteľka venuje rovnakú pozornosť mojim otázkam ako otázkam ostatných; nerobí rozdiely. *
Required
D2. Tento učiteľ/Táto učiteľka mi pomáha rovnako ako ostatným. *
Required
D3. Mám v tomto predmete rovnakú možnosť sa k veciam vyjadrovať ako ostatní. *
Required
D4. Tento učiteľ/Táto učiteľka sa ku mne správa rovnako ako k ostatným spolužiakom. *
Required
D5. Keď sa mi niečo podarí, tento učiteľ ma pochváli rovnako ako spolužiakov. *
Required
E1. To, čo sa dozviem alebo naučím od rodičov a súrodencov, mi pomáha pri učení v škole. *
Required
E2. Čo som sa naučil/a v škole v rôznych premetoch, sa využijem doma. *
Required
E3. Čo som sa naučil/a v tomto premete v škole, využijem doma. *
Required
E4. Postupy, ktoré som sa naučil/a v škole, využijem, keď na niečom pracujem doma. *
Required
E5. Rodičia alebo súrodenci mi pomáhajú, keď sa doma pripravujem do školy, keď sa učím, robím si úlohy. *
Required
F1. Vadí mi, keď nedokážem pracovať tak dobre, ako niektorí moji spolužiaci. *
Required
F2. Rád súťažím so svojimi spolužiakmi. *
Required
F3. Cítim sa zle, keď sa mi práca nedarí tak dobre, ako ostatným spolužiakom. *
Required
F4. Som rád, keď sa dozviem, že sa mi darí lepšie ako väčšine mojich spolužiakov. *
Required
F5. Radšej so spolužiakmi súťažím ako spolupracujem. *
Required
G1. Na prestávky sa veľmi neteším. (Keď sa netešíš, označ 5 - súhlasím) *
Required
G2. Cez prestávku si často prajem, aby už začala hodina. *
Required
G3. Cez prestávku sa u nás často dejú veci, ktoré mi vadia. *
Required
G4. Cez prestávku si často prajem viac kľudu. *
Required
H1. V priebehu hodiny môžem ostatným nahlas hovoriť svoje nápady a myšlienky k preberanej téme. *
Required
H2. Pri tomto učiteľovi/učiteľke môžem povedať svoje názory k preberaným témam, diskutovať s ním/ňou v priebehu hodiny. *
Required
H3. Tento učiteľ/učiteľka sa ma pýta, čo si myslím. *
Required
H4. Tohto učiteľa/Tejto učiteľky sa môžem v priebehu hodiny na čokoľvek opýtať. *
Required
I1. Svoje nápady si overujem hľadaním v knižkách, na internete alebo nejakými pokusmi. *
Required
I2. Snažím sa nájsť odpovede na otázky, ktoré mi vŕtajú v hlave. *
Required
I3. Keď nám dá učiteľ/učiteľka zložitejší problém, snažím sa zistiť si sám odpoveď. *
Required
I4. Keď mi niečo vŕta v hlave, snažím sa vyhľadať niekoho, kto je na to odborník. *
Required
J1. Snažím sa, aby za mnou bolo vidieť kus práce. *
Required
J2. Snažím sa urobiť všetko, čo som si naplánoval. *
Required
J3. Obvykle dávam pozor hneď od začiatku hodiny. *
Required
J4. Viem, čo sa chcem v tomto predmete naučiť. *
Required
J5. Pri vyučovaní v tomto predmete dávam pozor. *
Required
J6. V tomto predmete sasnažím naozaj porozumieť tomu, čo sa učíme. *
Required
J7. Viem, ako veľmi musím pracovať, aby som predmet úspešne zvládol. *
Required
K1. Hovorím skôr to, čo chce učiteľ/učiteľka počuť, ako to, čo si naozaj myslím. *
Required
K2. Skôr ako na nejakú zložitejšiu otázku začnem odpovedať, najskôr počúvam, čo hovoria ostatní spolužiaci. *
Required
K3. Hovorím skôr to, čo si myslia moji spolužiaci, ako to, čo si myslím ja sám. *
Required
K4. To, čo si naozaj myslím, si nechávam radšej pre seba. *
Required
Pýtali sme sa na množstvo vecí, ktoré súvisia s tým, ako sa študenti v škole cítia. Prosím, skús sa teraz na záver zamyslieť a na nasledujúcej stupnici ukázať, ako sa v škole obvykle cítiš. *
zle, nenávidím túto školu
dosť zle, nechodím sem rád
ujde to
dobre
Ďakujeme Ti za ochotu a čas, ktorý si dotazníku venoval(a). Veríme, že na prospech pohody v škole.
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Gymnázium Martina Kukučína Revúca. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms