Lectio divina se sv. Josefem 28.11.-4.12.2021
přihláška na on-line exercicie
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
Jméno a příjmení *
Chci využít možnosti individuálního duchovního doprovázení během exercicií *
Pokud "ano" napište svoje číslo telefonu (s předčíslí)
GDPR: Sdělením výše uvedených osobních údajů Společnosti katolického apoštolátu (pallotini), IČ: 73633062, se sídlem Jámy 71, PSČ 59232, jako správci osobních údajů, uděluji v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a dalšími právními předpisy, a od 25. května 2018 v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, (dále jen "zákon"), uděluji tomuto správci osobních údajů výslovný souhlas se správou, zpracováním a uchováváním těchto osobních údajů vztahujících se k mé osobě, a to pro účely pořádání výše uvedené duchovní akce, zasílání informací o pořádané akci a k evidenčním účelům prostřednictvím elektronických prostředků. Beru na vědomí a souhlasím s tím, že mé osobní údaje budou zpracovány do okamžiku odvolání mého souhlasu, nebo dokud to bude nezbytné v souvislosti s výše popsaným účelem, nejdéle však na dobu 10 let. Před uplynutím tohoto období mě může správce osobních údajů kontaktovat za účelem obnovení souhlasu; bez jeho obnovení budou mé osobní údaje vymazány. Nicméně, správce osobních údajů může za účelem prokázání souladu s příslušnými právními předpisy uchovávat osobní údaje v omezeném rozsahu i dále. Prohlašuji, že jsem si plně vědom/a svých práv podle zákona, zejména práva přístupu ke všem poskytnutým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i práva souhlas písemně odvolat. Uvědomuji si, že odvolání souhlasu se zpracováním mých osobních údajů za výše uvedeným účelem povede k mému vyřazení z databáze správce a neposkytování jakéhokoliv informačního materiálu. Správce osobních údajů stanovuje záruky, že bude osobní údaje shromažďovat v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je a uchovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny za dodržení minimálního technického a organizačního zabezpečení ochrany osobních údajů. *
Required
Odesláním formuláře souhlasím se zasíláním sdělení týkajících se připravovaných duchovních a kulturních akcí, odborných seminářů a konferencí, duchovní literatury a materiálů.
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google.