แบบฟอร์มแจ้งขอลงทะเบียนเรียนออนไลน์ฟรี

  เรียนออนไลน์ฟรี บทเรียนเกี่ยวกับการใช้พลังงงานในชีวิตประจำวัน

  ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สกพ.) *กรุณาระบุข้อมูลให้ครบถ้วน สำหรับใส่ในใบประกาศนียบัตรเมื่อเรียนผ่านหลักสูตร * หากประสงค์ส่งนักเรียน นักศึกษา หรือบุคลากรเข้าเรียนออนไลน์มากกว่า 10 คน ติดต่อสอบถามได้ที่ m2nual@gmail.com เงื่อนไขการเรียนออนไลน์ 1. เข้าเรียนให้ครบทุกหัวข้อในรายวิชา 2. ทำแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนให้ครบทุกหัวข้อ 3. แบบทดสอบหลังเรียนต้องให้ได้ตามเกณฑ์ที่แต่ละรายวิชากำหนด 4. หากทำได้ครบทั้ง 3 หัวข้อข้างต้น จะได้รับใบประกาศนียบัตรรายวิชา หรือประกาศนียบัตรหลักสูตร หากเรียนผ่านทุกวิชาในหลักสูตร 5. ผู้ที่เรียนผ่านรายวิชากว่า 1-3 รายวิชา มีสิทธิ์ลุ้นรับของรายวัล อาทิ IPAD 2 , Sumsung Galaxy Tab , Sumsung LED Computer Monitor 20 นิ้ว , Air Card 3G ฯลฯ (มูลค่ากว่า 500,000 บาท) ** พิเศษสุดสำหรับผู้เรียนผ่าน 1 รายวิชา จำนวน 1,000 คนแรก จะได้รับ Thumb Drive 4G ฟรี คนละ 1 อัน **
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question