CV KANDYDATA  / АНКЕТА КАНДИДАТА
WBM GROUP SP. Z O.O. SP.K.
Adres:ul. Rondo Mogilskie 1/522, 31-516, Kraków
tel. + 48 534 657 013
e-mail: rekrutacja@wbm-group.pl
NIP: 6751623940
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
Imię i Nazwisko / Имя и Фамилия *
Numer telefonu / Телефон *
Obywatelstwo / Гражданство *
Required
Wykształcenie / Образование *
Wiek / Возраст *
Złe nawyki (jeśli tak to jakie) / Вредные привычки (если есть то какие) *
Required
Znajomość języków / Знание языков *
Required
Stanowisko pracy / Должность *
Required
Oceń swoje doświadczenie / Оцените ваш опыт *
Poprzedni miejsca prace / Предыдущие места работы *
Możliwość wyjazdów służbowych do innych krajów (różne okresy) / Возможность командировок в другие страны (разные периоды) *
Uprawnienia, certyfikaty / Разрешения, сертификаты
Dodatkowe informacje / Дополнительная информация
Dokumenty na pobyt w Polsce / Документы для пребывания в Польше *
Czy uważasz Polskę za kraj stałego pobytu / Рассматриваете ли Вы Польшу как страну для постоянного места жительства *
Rozmowa kwalifikacyjna przez Skype / Собеседование по Skype *
Dane osobowe / Персональные данные *
Я даю согласие на обработку моих персональных данных для нужд процесса рассмотрения моей кандидатуры (в соответствии с Законом от 10 мая 2018 года о защите персональных данных (Законодательный вестник 2018 года, пункт 1000) и в соответствии с Регламентом Европейского парламента и Совета (ЕС) 2016/679 от 27 апреля 2016 года о защите физических лиц в отношении обработки персональных данных и о свободном перемещении таких данных и отмене Директивы 95/46 / EC (RODO)).Персональные данные будут обрабатываться до завершения набора, но не более трех месяцев с даты отправки вашего резюме. Персональные данные кандидатов не подлежат автоматической обработке. / Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby procesu rozpatrywania mojej kandydatury (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. O ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., Paragraf 1000) oraz zgodnie z rozporządzeniami Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016 / 679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 / WE (RODO)) Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia gromadzenia, ale nie dłużej niż trzy miesiące od daty wyślij Zastosowanie Twój rezyume.Personalnye kandydaci nie podlegają automatycznemu przetwarzaniu.
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy