รายงานการเข้าประชุม อบรม และสัมมนา
สำหรับเก็บข้อมูลการเข้าประชุม อบรม และสัมมนา สำหรับครูโรงเรียนปทุมวิไล
ข้อมูลผู้รายงาน
ชื่อ-นามสกุล ผู้รายงาน *
Your answer
กลุ่มสาระการเรียนรู้ *
ข้อมูลการอบรม
ชื่อหน่วยงานที่จัดการอบรม *
Your answer
สถานที่จัดอบรม *
Your answer
หัวข้อหรือเรื่องที่อบรม *
Your answer
เนื้อหาโดยสรุป
Your answer
ระยะเวลาของการจัดอบรม
วันที่เริ่มอบรม *
MM
/
DD
/
YYYY
วันสิ้นสุดการอบรม
MM
/
DD
/
YYYY
จำนวนชั่วโมงการอบรม *
Your answer
ผลที่ได้จากการอบรมครั้งนี้
ผลด้านความรู้
Your answer
ผลด้านทักษะและประสบการณ์
Your answer
ผลด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
Your answer
ผลด้านอื่นๆ (ระบุ)
Your answer
ข้าพเจ้าจะนำความรู้ที่ได้จากการอบรมฯ มาปรับปรุงงานในเรื่องต่าง ๆ ต่อไปนี้
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms