סיכום לטיול- ביה"ס צין

אנא סמנו את התשובה המתאימה ביותר 1- כלל לא, 2- במידה מועטה, 3- במידה רבה, 4- במידה רבה מאוד

  Captionless Image
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question