Опитування для студентів
Анкета для студентів ОП "Менеджмент" за першим (бакалаврським) рівнем
Email address *
На якому курсі ви навчаєтесь? *
На якій формі ви навчаєтесь? *
Оцініть наскільки ви задоволені навчанням? (де "1" - повністю не задоволений, "5" - повністю задоволений) *
Оцініть якість викладання (де "1" - повністю не задоволений, "5" - повністю задоволений) *
1
2
3
4
5
Легкість взаємодії з викладачем під час занять
Доступність підручників, навчальних посібників, методичних матеріалів тощо)
Заохочення щодо участні у науково-практичних заходах (конференціях, олімпіадах, конкурсах)
Оцініть наскільки ви задоволені здобутими компетенціями під час навчання (де "1" - повністю не задоволений, "5" - повністю задоволений) *
Оцініть організацію наукових і практичних заходів (конференцій, тренінгів, дискусій) *
Оцініть організацію навчального процесу та іспитів (де "1" - повністю не задоволений, "5" - повністю задоволений) *
1
2
3
4
5
Об'єктивність оцінювання викладачами
Відповідність змісту дисциплін екзаменаційним питанням
Прозорість критеріїв оцінювання
Оцініть практичну цінність ОП для майбутнього працевлаштування (де "1" - повністю не задоволений, "5" - повністю задоволений) *
1
2
3
4
5
Кількість навчальних дисциплін, пов'язаних з майбутнім працевлаштуванням
Включення елементів неформальної освіти (додаткові курси, майстер-класи, треніги тощо)
Надання інформації щодо майбутньої професійної діяльності
Оцініть можливість здобуття практичних навичок під час навчання (де "1" - повністю не задоволений, "5" - повністю задоволений) *
1
2
3
4
5
Можливість проходити навчально-виробничу практику
Відповідність набутих практичних навичок до програми навчання
Оцініть оснащеність аудиторій (де "1" - повністю не задоволений, "5" - повністю задоволений) *
Оцініть роботу бібліотеки та доступність навчальної і наукової літератури (де "1" - повністю не задоволений, "5" - повністю задоволений) *
Submit
reCAPTCHA
This form was created inside of Луцький національний технічний університет. Report Abuse