แบบรับฟังความคิดเห็นพนักงานส่วนท้องถิ่นต่อร่างประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น
ขณะนี้ระบบได้ปิดรับฟังความคิดเห็นของพนักงานส่วนท้องถิ่นต่อร่างประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่นแล้ว สำนักงาน ก.ถ. ขอขอบพระคุณพนักงานส่วนท้องถิ่นทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการแสดงความคิดเห็นต่อร่างประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น และหวังว่าจะได้รับความร่วมมือจากพนักงานส่วนท้องถิ่นทุกท่านในโอกาสต่อไป
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy