POLSKIE TOWARZYSTWO PSYCHIATRYCZNE

KARTA EWIDENCYJNA CZŁONKA ZWYCZAJNEGO

Prosimy o wypełnienie tego formularza aktualnymi danymi. Po jego wypełnieniu i zakończeniu na Twoje konto pocztowe które podasz niżej zostanie przysłany plik pdf który należy wydrukować w 2 egzemplarzach , podpisać i wysłać na adres: Klinika Psychiatrii i Psychoterapii ŚUM,Ziołowa 45/47, 40-635 Katowice.
Warunkiem przyjęcia w poczet czlonków jest też wpłata składki członkowskiej zgodnie z informacją na stronie głównej PTP http://psychiatria.org.pl/czlonkostwo.
Ważne: członkowie wprowadzający muszą również mieć aktualnie opłacone składki członkowskie.

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  Must be a valid email address
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  Must be a valid email address
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  Must be a valid email address
  This is a required question
  This is a required question