แบบตอบรับการเข้าร่วมโครงการสัมมนาเรื่อง “ระเบียบวิธีวิจัยทางนิติศาสตร์” สำหรับนักศึกษาปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2561
เวลา และสถานที่สัมมนา : วันเสาร์ที่ 22 – วันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม 2561
ณ โรงแรมนงนุช การ์เด้น รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี

ติดต่อสอบถามได้ที่ : 02-6132123, 02-6132168 หรือ gradtulaw@gmail.com

..............................................................................

ด้วย บัณฑิตศึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะจัดโครงการสัมมนาเรื่อง “ระเบียบวิธีวิจัยทางนิติศาสตร์” สำหรับนักศึกษาปริญญาเอก ชั้นปีที่ 1 (รหัส 61)

บัณฑิตศึกษา ขอให้นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตทุกคนที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2561 แสดงความจำนงเข้ารับการสัมมนา เรื่อง “ระเบียบวิธีวิจัยทางนิติศาสตร์” ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 โดยเสียค่ามัดจำคนละ 1,000 บาท โดยโอนเงินผ่านธนาคาร

- ธนาคารทหารไทย
- ชื่อบัญชี : คณะนิติศาสตร์ มธ.(ค.นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต)
- เลขที่ : 155-2-11860-4

พร้อมแนบสำเนาการโอนเงิน และสำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร เพื่อโอนเงินมัดจำคืน ทั้งนี้ หากนักศึกษาไปร่วมกิจกรรมตามกำหนดการ บัณฑิตศึกษาจะคืนเงินมัดจำให้เมื่อเสร็จสิ้นการสัมมนา

อนึ่ง นักศึกษาทุกคนต้องเข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้เพราะเป็นส่วนหนึ่งในการเรียนวิชาสัมมนาดุษฎีนิพนธ์ในภาคเรียนที่ 2

สำหรับนักศึกษารหัส 57 - 60 หากสนใจเข้าร่วมการสัมมนาสามารถแจ้งความจำนงภายในกำหนดเวลาข้างต้น

*** ดาวน์โหลดกำหนดการสัมมนาได้ที่ http://www.grad.law.tu.ac.th/files/DR22623Dec.pdf

คำนำหน้า *
ชื่อ - นามสกุล *
เลขทะเบียนนักศึกษา *
คุณสามารถมาร่วมงาน *
เหตุผล (กรณีไม่สามารถเข้าร่วมสัมมนาได้) *
แจ้งการโอนเงินค่ามัดจำ จำนวน 1,000 บาท อัปโหลดไฟล์สลิปการโอนเงิน
สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร (สำหรับโอนเงินค่ามัดจำคืน)
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service