แบบลงทะเบียนเข้ารับบริการผู้ช่วยส่วนตัวในการทำวิจัย/ผลงานสร้างสรรค์ (Research Buddy)
Research Buddy คือ บริการของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่สนับสนุนการทำวิจัย และผลงานสร้างสรรค์ให้แก่อาจารย์ โดยการจัดเตรียมบรรณารักษ์และนักเอกสารสนเทศให้มาทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยดีๆ ที่จะช่วยให้งานวิจัยสำเร็จเร็วยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์
1. เพื่อสนับสนุนการทำวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ ได้แก่ เอกสารประกอบการสอน เอกสารคำสอน บทความทางวิชาการ ตำรา หนังสือ งานวิจัย และผลงานทางวิชาการ ให้แก่อาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผ่านบริการต่างๆ ของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2. เพื่อให้เกิดการใช้บริการและทรัพยากรสารสนเทศของสำนักหอสมุดที่คุ้มค่าเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

สิทธิของท่าน : ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.๒๕๖๒ ท่านมีสิทธิหลายประการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เก็บรวบรวมข้อมูล [แบบฟอร์มกิจกรรม] จากของท่าน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประกาศความเป็นส่วนตัวในการเก็บรวบรวมข้อมูล [แบบฟอร์มกิจกรรม] รวมถึงสิทธิต่าง ๆ ของท่าน โปรดคลิกที่
https://drive.google.com/file/d/19UkDUtNwUQfF5rkiqGNuLMX3N5aQkVPf/view?usp=sharing
Sign in to Google to save your progress. Learn more
ข้าพเจ้ายินยอมให้สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการนำข้อมูลของข้าพเจ้าไปใช้ในการพัฒนาการให้บริการผู้ช่วยส่วนตัวในการทำวิจัย/ผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทั้งนี้ ก่อนการแสดงเจตนา ข้าพเจ้าได้อ่านรายละเอียดจากเอกสารชี้แจงข้อมูล หรือได้รับคำอธิบายจากสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถึงวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผย (“ประมวลผล”) ข้อมูลส่วนบุคคล และมีความเข้าใจดีแล้ว * *
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. Report Abuse