Евалуација РПШ - анкета за наставнике
Молимо Вас да пажљиво прочитате питања и дате искрене одговоре. Циљ Анкете је да се прибави мишљење наставника о реализацији РПШ-а за 2018-2019. годину, а резултати примене на унапређење наставног процеса. Хвала.
Име и презиме наставника *
Your answer
Да ли сте током школске 2018/2019. године користили нека нова наставна средства? *
Уколико сте користили нова наставна средства, да ли сматрате да је то наставу учинило успешнијом?
Да ли сте током школске 2018/2019. године вршили формативно оцењивање ученика? *
Да ли сте редовно присуствовали седницама одељењских већа? *
Да ли сте на седницама одељењских већа разматрали и размењивали информације о ученицима? *
Да ли су Ваши ученици задовољни начином на који им пружате подршку у учењу и оцењујете њихово знање? *
Можете ли да процените на скали од 0 до 100% колико је Ваших ученика задовољно подршком коју им пружате у учењу и начином на који оцењујете њихово знање? *
Your answer
Да ли сте током школске 2018/2019. године одржавали допунску наставу? *
Уколико се одржавали допунску наставу, колики проценат ученика, за које сте проценили да им је потребна допунска настава, је исту похађао:
Да ли су ученици који су похађали допунску наставу успели да постигну позитиван успех?
ПИТАЊА ЗА ОДЕЉЕЊСКЕ СТАРЕШИНЕ
На следећа питања одговарају само наставници који су били одељењске старешине у школској 2018-2019. години.
Да ли сте током школске 2018/2019. године заједно са ученицима радили на уређењу ваше учионице?
Да ли сте упознали ученике са правилницима наше школе којима се регулишу правила понашања, оцењивања, награђивања, кажњавања итд.?
Да ли сте на часовима одељењског старешине радили на стварању позитивне атмосфере у одељењу и школи?
Да ли сте упознали ученике са могућностима и начинима стипендирања током школовања?
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service