แบบฟอร์มรายการสั่งซื้อทรัพยากรสารสนเทศเข้า สำนักหอสมุดและพื้นที่การเรียนรู้ (หร.)/Suggest a Purchase
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Name-Surname/ชื่อ-นามสกุล *
ID No./ รหัส *
School/Department/คณะ/หน่วยงาน *
Category User/ประเภทผู้ใช้บริการ *
Author (ผู้แต่ง) *
Title (ชื่อเรื่อง) *
Edition (ครั้งที่พิมพ์)
Publisher (สำนักพิมพ์)
Year of Publication (ปีพิมพ์)
ISBN / ISSN
Wish to order (ชนิดของทรัพยากรสารสนเทศ) *
For the purpose of (วัตถุประสงค์ในการสั่งซื้อทรัพยากรสารสนเทศ) *
Library collection (แนะนำเข้าห้องสมุด) / Research (ประกอบการทำวิจัย) / Teaching (Course) ใช้ในการเรียนการสอน For example นศ 006 การสื่อสารการตลาดในยุคดิจิทัล จำนวนนักศึกษา 50 คน นศ 009 สื่อและธุรกิจบันเทิง จำนวนนักศึกษา 50 คน ICA 221 Communication and Persuasion
Quantity, Campus and Price (โปรดระบุจำนวน วิทยาเขตและราคา) *
For example: R1 ราคา 180  bath  (R = Main campus, K = City campus)
Date to use (วันที่ต้องการใช้)
Note (หมายเหตุ)
For example: ต้องการจอง (Reserve)
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Bangkok University. Report Abuse