แบบฟอร์มรายการสั่งซื้อทรัพยากรสารสนเทศเข้า สำนักหอสมุดและพื้นที่การเรียนรู้ (หร.)/Suggest a Purchase
Name-Surname/ชื่อ-นามสกุล *
ID No./ รหัส *
คณะ / หน่วยงาน / School of / Department *
ประเภทผู้ใช้บริการ / Category User *
Author (ผู้แต่ง) *
Title (ชื่อเรื่อง) *
Edition (ครั้งที่พิมพ์)
Publisher (สำนักพิมพ์)
Year of Publication (ปีพิมพ์)
ISBN / ISSN
Wish to order (ชนิดของทรัพยากรสารสนเทศ) *
For the purpose of (วัตถุประสงค์ในการสั่งซื้อทรัพยากรสารสนเทศ) *
Library collection (แนะนำเข้าห้องสมุด) / Research (ประกอบการทำวิจัย) / Teaching (Course) ใช้ในการเรียนการสอน For example นศ 006 การสื่อสารการตลาดในยุคดิจิทัล จำนวนนักศึกษา 50 คน นศ 009 สื่อและธุรกิจบันเทิง จำนวนนักศึกษา 50 คน ICA 221 Communication and Persuasion
Campus, Quantity and Price (โปรดระบุจำนวน / วิทยาเขตที่ต้องการ และราคา) *
For example: R1 K1 ราคา 180 บาท (R=Main Campus K=City Campus)
Date to use (วันที่ต้องการใช้)
Note (หมายเหตุ)
For example: ต้องการจอง (Reserve)
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Bangkok University. Report Abuse