Въпросник за предизвикателствата и способностите за използване на наличните знания в инструментариума за възстановяване на горския ландшафт - заинтересовани страни и практици
Това изследване има за цел да идентифицира пропуските в знанията и да проучи как съществуващите научни и практически знания са достъпни за голяма група изследователи в цяла Европа и извън нея. Фокусът е върху източниците и качеството на горските репродуктивни материали, както и действителните теренни дейности по създаването на нови гори.
Възстановяването на горския ландшафт (FLR) е „планиран процес, който има за цел да възстанови екологичната цялост и да подобри благосъстоянието на хората в обезлесени или деградирали ландшафти“ (WWF и IUCN 2000, Mansourian et al. 2005, Sabogal et al. 2015, Stanturf and Mansourian 2020). За това изследване ще следваме някои стъпки от хронологията за изпълнение, изложени в Stanturf et al. (2019), т.е. планиране, осигуряване на растителен материал, подготовка на площта, засаждане, поддържане и защита.
Климатично адаптивно възстановяване и залесяване (CAFoRR) разглежда следните изследователски въпроси, които са ключови за успеха на възстановяването: 1) определяне на целите; 2) избор на най-добрия горски репродуктивен материал (FRM); 3) производство на целеви FRM с добро качество; 4) прилагане на най-добрите налични техники за залесяване; и 5) разработване на защитни и лесовъдски мерки след засаждането.

Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Šumarski fakultet webmail servis. Report Abuse