ລົງທະບຽນ ສຳລັບປະລິນຍາໂທ ຮຸ່ນທີ XVII ຂອງ ສມປຊ
ຟອມບັນທຶກປະຫວັດຂໍ້ມູນນັກສຶກສາລະບົບປະລິນຍາໂທ ຮຸ່ນທີ XVII
ຂອງສະຖາບັນການເມືອງ ແລະ ການປົກຄອງແຫ່ງຊາດ ປະກອບມີ 6 ພາກສ່ວນ:
1. ສະພາບຂອງຕົນເອງ.
2. ປະຫວັດການສຶກສາ.
3. ສະພາບຄອບຄົວຕົນເອງ.
4. ສະພາບຄອບຄົວຂອງ ພໍ່-ແມ່.
5. ບ່ອນຕິດຕໍ່ ແລະ ປະສານງານໃນເວລາຈໍາເປັນ.
6. ຄ່າລົງທະບຽນ.

- ຕິດຂັດ ຮູບ 2x2,5 ຈໍານວນ 4 ໃບ
- ຕິດຂັດ ຮູບ 3x4 ຈໍານວນ 3 ໃບ
Sign in to Google to save your progress. Learn more
ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ *
ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ (ຂຽນເປັນພາສາອັງກິດ) *
ອີເມວ (E-mail)
ວັນ, ເດືອນ, ປີເກີດ: *
MM
/
DD
/
YYYY
ບ້ານເກີດ *
ເມືອງ *
ເກີດທີ່ແຂວງ *
ສັນຊາດ *
ຊົນເຜົ່າ *
ສາສະໜາ *
ລະດັບວິຊາສະເພາະຊັ້ນສູງສຸດ *
ສາຂາວິຊາສະເພາະ *
ຊື່ສະຖາບັນການສຶກສາ *
ທີ່ຢູ່ປັດຈຸບັນ (ບ້ານ, ເມືອງ, ແຂວງ) *
ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບກ່ອນມາຮຽນ *
ຕຳແໜ່ງລັດ *
ຕຳແໜ່ງພັກ, ໜ້າທີຮັບຜິດຊອບ *
ບ່ອນປະຈໍາການ *
ມາຈາກພາກສ່ວນ (ແຂວງ, ກະຊວງ) *
ໄດ້ຮັບທຶນການສຶກສາຈາກພາກສ່ວນ: *
ເບີໂທລະສັບມືຖື: *
ເບີຫ້ອງ (ຫໍພັກນັກສຶກສາ):
ເບີໂທລະສັບຫ້ອງການ, ເບີໂທລະສັບເຮືອນ: *
ວັນ, ເດືອນ, ປີ ເຂົ້າສັງກັດລັດ *
MM
/
DD
/
YYYY
ອາຍຸການ.......ປີ, ຊັ້ນ-ຂັ້ນເງິນເດືອນ *
ວັນ, ເດືອນ, ປີ ເຂົ້າອົງການຈັດຕັ້ງຊາວໜຸ່ມ *
MM
/
DD
/
YYYY
ວັນ, ເດືອນ, ປີ ເຂົ້າອົງການຈັດຕັ້ງແມ່ຍິງ
MM
/
DD
/
YYYY
ວັນ, ເດືອນ, ປີ ເຂົ້າອົງການຈັດຕັ້ງກໍາມະບານ
MM
/
DD
/
YYYY
ວັນ, ເດືອນ, ປີ ເຂົ້າພັກສໍາຮອງ *
MM
/
DD
/
YYYY
ວັນ, ເດືອນ, ປີ ເຂົ້າພັກສົມບູນ *
MM
/
DD
/
YYYY
ຜູ້ຕິດຕາມສະເໜີມະຫາຊົນເຂົ້າພັກ 2 ສະຫາຍ (ຊື່ແລະນາມສະກຸນ, ຕໍາແໜ່ງພັກ, ຕຳແໜ່ງລັດ) *
ຜູ້ເຊັນອະນຸມັດໃຫ້ເຂົ້າເປັນສະມາຊິກພັກ (ຊື່ແລະນາມສະກຸນ, ຕໍາແໜ່ງພັກ, ຕຳແໜ່ງລັດ)
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy