Zásobník projektů IROP

Pro každý plánovaný projekt, prosím, vyplňte a odešlete samostatně. Vyplňte prosím, nejpozději do 25. února 2016. Na základě těchto dat, sloučených s daty z aktuální zásobníku projektů, bude nastaven návrh CLLD. Aktivity, kde bude zřejmé, že není zájem o realizaci žádných projektů, nebudou do strategie zahrnuty. Pro realizaci projektů v rámci IROP je pro MAS Sdružení Západní Krušnohoří, z.s. vyčleněno 72,075 mil. Kč. Děkujeme za spolupráci.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question