Využívání eura exportéry v ČR v mezinárodních a domácích transakcích
Vážené dámy a pánové,

chtěli bychom vás tímto požádat o vyplnění tohoto krátkého dotazníku. Jeho cílem je popsat stav používání eura exportéry v ČR a to jak v domácích, tak zahraničních transakcích a identifikace vlivu opatření ČNB a trendů s tím spojených, zejména s ohledem na situaci v minulých čtyřech letech. Všechna data budou pro náš výzkum užitečná, výsledky budeme publikovat včetně doporučení pro podniky. Budete-li o ně mít zájem, rádi vám je po zpracování dáme k dispozici.

Tento dotazník je součástí dlouhodobějšího výzkumu možností efektivního řízení kurzových rizik, a to především v malých a středních podnicích, který probíhá na Katedře obchodu a cestovního ruchu Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Údaje, které poskytnete, nebudou za jednotlivé firmy zveřejňovány a uchováme je v tajnosti, slouží pouze pro statistické účely a budou zpracovány a publikovány striktně anonymně a tak, aby nebylo možné zúčastněné firmy identifikovat.

Vaše e-mailová adresa byla získána z databáze exportérů volně dostupné na internetu.

Tento dotazník vznikl na základě spolupráce Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity a Victoria University, Melbourne z Austrálie. V případě jakýchkoliv dotazů či připomínek prosím kontaktujte:

Ing. Lucie Tichá, Ph.D. (ticha@ef.jcu.cz)
Katedra obchodu a cestovního ruchu
Ekonomická fakulta
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Velmi vám předem děkujeme za vyplnění dotazníku a za ochotu.

Exportuje nebo importuje vaše firma? *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google.