Form to collaborate in the organization of the Conference ISSR 2019/
Data límit per l'enviament/Fecha límite para el envío: 22 de Març/22 de Marzo
AMPLIACIÓ DE LA DATA LÍMIT FINS EL 6 DE MAIG/ AMPLIACIÓN DE LA FECHA LÍMITE HASTA EL 6 DE MAYO

Data de la sessió informativa/Fecha para la sesión informativa: 1 de Juliol/Julio (10 a 12h- torn matí/turno mañana-16h a 18h- torn tarda/turno tarde)

Nom i cognoms/Nombre y Apellidos *
Correu electrònic/ Correo electrónico *
DNI/NIE/Passaport *
Número de telèfon/Número de teléfono *
Idiomes i nivell/ Idiomas y nivel *
Estudis i universitat/Estudios y universidad *
Primera preferència horària (només apareixen les opcions disponibles)/ Primera preferencia horaria (sólo aparecen las opciones disponibles)
Segona preferència horària (només apareixen les opcions disponibles)/ Segunda preferencia horaria (sólo aparecen las opciones disponibles)
Motivació i justificació acadèmica per realitzar el voluntariat/Motivación y justificación académica para realizar el voluntariado *
* D'acord amb l'establert per la Llei de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'enviament d'aquest formulari de participació implica el seu consentiment per al tractament de les dades personals facilitades. Se li informa que les dades recollides en aquest formulari s'incorporaran i automatitzaran en els nostres fitxers, la finalitat dels quals és l'enviament d'informació als participants i quantes accions es duguin a terme d'acord amb els objectius de la conferència 'ISSR-BCN 2019' sense ser en cap cas cedits a tercers. Pots exercir els teus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un correu electrònic a cr.isor@uab.cat

De acuerdo con lo establecido por la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal, el envío de este formulario de participación implica su consentimiento para el tratamiento de los datos personales facilitados. Se le informa que los datos recogidos en este formulario se incorporarán y automatizarán en nuestros ficheros, cuya finalidad es el envío de información a los participantes y cuántas acciones se lleven a cabo de acuerdo con los objetivos de la conferencia 'ISSR-BCN 2019', sin ser en ningún caso cedidos a terceros. Puedes ejercer tus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante un correo electrónico a cr.isor@uab.cat

Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service