Badanie opinii profesjonalistów w obszarze przemocy domowej w Gminie Brzeszcze w 2019 roku
Szanowni Państwo

W imieniu zespołu badawczego z firmy "Geodiagnosis" , na zlecenie Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeszczach , zwracamy się do Państwa z prośbą o udział w badaniu opinii na temat przemocy domowej w środowisku lokalnym. Badanie przeprowadzone jest na potrzeby monitoringu Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie. Organizacja tych badań zapewnia wszystkim uczestnikom anonimowość i gwarancje poufności uzyskanych wypowiedzi. Prosimy o szczere wypowiedzi i przemyślane opinie. Lepiej odmówić odpowiedzi na jakieś trudne pytanie, niż podawać nam nieprawdziwe stwierdzenia. Prosimy o zaangażowanie 10 minut swojego czasu i indywidualne wypełnienie tej ankiety. Przyczynicie się Państwo do pełniejszego rozpoznania zjawiska przemocy domowej w gminie. Ankiety prosimy odesłać elektronicznie poprzez kliknięcie na końcu kwestionariusza przycisku PRZEŚLIJ.

Jaka jest Pana/Pani płeć *
Pytanie jednokrotnego wyboru
Jaki jest Pana/Pani wiek *
Prosimy o wskazanie wieku w latach na dzień przeprowadzonego badania
Your answer
Jaki jest Pana/Pani stan cywilny
Pytanie jednokrotnego wyboru
Jakie Pan(i) posiada wykształcenie? *
Pytanie jednokrotnego wyboru
Gdzie Pan(i) obecnie jest zatrudniony/a ? *
Pytanie jednokrotnego wyboru
Jaki Pan(i) wykonuje zawód ? *
Pytanie jednokrotnego wyboru
Czy Pan(i) w wykonywanej pracy zawodowej spotyka się z przypadkami przemocy w rodzinie?
Pytanie jednokrotnego wyboru
Na czym polega Pan(i) praca z przypadkiem przemocy wewnątrzrodzinnej ?
Pytanie wielokrotnego wyboru wyboru
Jakie według Pana(i) zachowanie można uznać za zachowanie przemocowe ?
Pytanie wielokrotnego wyboru
Jaką częstotliwość zachowań uznaje Pan(i) za przemoc?
Pytanie jednokrotnego wyboru
Jakie są Pan(i) zdaniem najbardziej skuteczne działania w pomocy ofiarom przemocy w rodzinie?
Pytanie wielokrotnego wyboru wyboru
Czy Twoim zdaniem w ,,pewnych okolicznościach” jeden z małżonków może uderzyć drugiego?
Pytanie jednokrotnego wyboru
Czy widzisz potrzebę nawiązania współpracy z innymi służbami w celu lepszego przeciwdziałania przemocy w rodzinie? *
Pytanie jednokrotnego wyboru
Z jakimi instytucjami widzi Pan(i) potrzebę nawiązania współpracy?
Pytanie wielokrotnego wyboru wyboru
Do jakiej instytucji skierowaliby Pan(i) ofiarę przemocy domowej w celu uzyskania pomocy ? *
Czy w Twoim zakładzie pracy istnieje wypracowana procedura postępowania z osobami, które są ofiarami przemocy?
Pytanie jednokrotnego wyboru
Czy miał Pan(i) kontakt z przypadkiem przemocy w dotychczasowej pracy zawodowej?
Pytanie jednokrotnego wyboru
Na podstawie praktyki zawodowej, które osoby doświadczające najczęściej przemocy?
Pytanie jednokrotnego wyboru
Rodzaj zdiagnozowanej przemocy w toku działań zawodowych?
Pytanie wielokrotnego wyboru wyboru
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service