Личностен въпросник
Уважаеми участници,

Представяме на Вашето внимание тест за определяне на някои черти от личността.
Целта на изследването е да установи средния личностен профил на притежателя на лиценз за любител пилот (PPL) в България.
Обобщените данни ще бъдат представени на среща на AOPA България.

Тестуването е анонимно, като се събират само данни за възрастта и пола на участниците. Изследването се състои от 114 въпроса, за решаването на които ще са Ви необходими около 20 минути. Няма верни и грешни отговори.
Моля посочете своя отговор, като отбележете съответно Да или Не. Важно е Вашето мнение относно представените твърдения. Не отделяйте трвърде много време в размишление за дадено твърдение, важен е първия отговор, който изниква в ума Ви след прочитането му.
Моля отговорете на всички въпроси преди да изпратите отговорите си.

Благодарим Ви за участието !
Next
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service - Privacy Policy