YL USA CAMP CATALUNYA 2020
Nom - Nombre *
(Tal i com està escrit al Passaport - Tal y como está escrito en el Pasaporte)
Cognoms - Apellidos *
(Tal i com està escrit al Passaport - Tal y como está escrito en el Pasaporte)
Adreça - Dirección *
Població - Población *
Província *
CP *
Sexo *
Data de Naixement - Fecha de Nacimiento *
MM
/
DD
/
YYYY
DNI *
Passaport - Pasaporte *
En cas de no tenir passaport o tenir-ho caducat escriu: 0000 - En caso de no tener pasaporte o tenerlo caducado escribe: 0000
Data de caducitat del passaport - Fecha de caducidad del pasaporte *
En cas de no tenir passaport o tenir-ho caducat escriu la data d'avui - En caso de no tener pasaporte o tenerlo caducado escribe la fecha de hoy
MM
/
DD
/
YYYY
Lloc d'Expedició - Lugar de Expedición *
En cas de no tenir passaport o tenir-ho caducat escriu: Per determinar - En caso de no tener pasaporte o tenerlo caducado escribe: Por determinar
Nº Targeta de Salut - Nº Tarjeta de Salud *
Telèfon - Teléfono *
Mòbil participant - Móvil Participante *
E-mail participant - E-mail participante *
Nom i cognoms pare/mare - Nombre y apellidos padre/madre *
Mòbil pare/mare - Móvil pare/mare *
E-mail pare/mare - Email padre/madre
Telèfons en cas d'urgència durant el viatge - Teléfonos en casos de urgencia durante el viaje *
Talla Samarreta - Talla Camiseta *
Per ajudar-nos a trobar-te la millor família necessitariem poder-te conèixer una mica personalment. Descriu-te en 5 frases (hobbies, personalitat, esports, expectatives del viatge, t'agraden els nens petits, els animals,...) - Para ayudarnos a encontrate la mejor família, necesitariamos poder conocerte un poco personalmente. Descríbete en 5 frases (hobbies, personalidad, deportes, expectativas del viaje, te gustan los niños pequeños, los animales, ....) *
(A respondre obligatòriament pel pare / mare / tutor legal). Viatjar a EEUU amb un grup d'adolescents és una responsabilitat molt important que ens prenem seriosament. En el passat, ens hem trobat en situacions de risc pel participant i/o pel grup, per no haver informat adequadament de situacions de salut, personals o familiars del participant. Necessitaríem saber qualsevol informació relacionada amb la salut (trastorns alimentaris, anorèxia, bulímia, tractaments psiquiàtrics, mèdics, psicològics, TDAH...) relacions personals (dificultats per relacionar-se, bulling,...) situacions familiars, etc. (Necessitarem l'informe mèdic per poder justificar-ho). En cas de voler tractar millor aquest tema personalment ho podeu fer trucant al 675607434. Si no hi ha cap informació a comentar contesteu "CAP". - (A contestar obligatoriamente por el padre / madre / tutor legal). Viajar a EEUU con un grupo de adolescentes es una responsabilidad muy importante que nos tomamos muy en serio. En el pasado, nos hemos encontrado en situaciones de riesgo para el participante y/o para el grupo, por no haber informado adecuadamente de situaciones de salud, personales o familiares del participante. Necesitamos saber cualquier información relacionada con la salud (transtornos alimenticios, anorexia, bulimia, tratamientos psiquiatricos, médicos, psicológicos, TDAH...), relaciones personales (dificultades para relacionarse, bulling, ...) situaciones familiares, etc. (Necesitaremos el informe médico para poder justificarlo). En el caso de querer tratar este tema personalmente, lo podéis hacer llamando al 675607434. Si no hay ninguna información a comentar, contestar "NINGUNA". *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Young Life. Report Abuse