DOTAZNÍK KPnM
Email address *
1. Priezvisko a meno *
Your answer
Priezvisko a meno manželky (ak odpovedá pár)
Your answer
2. Kontaktné údaje (Adresa, mobil, email) *
Your answer
3. Od ktorého roku sa venujete príprave na manželstvo?
Your answer
4. Koľkokrát do roka?
Your answer
5. Príprava prebieha
6. V akých priestoroch - fara, centrum, kostol
Your answer
7. Z akých materiálov čerpáte?
Your answer
8. Časová forma prípravy (večerná, denná, víkendová, príp. iná) – ak robíte viacero, uveďte ich s uvedením počtu:
Your answer
9. Koľko stretnutí príprava obsahuje, koľko minút trvá jedno stretnutie:
Your answer
10. Kto je zapojený (kňaz, manželský pár, viacero párov, lekár, psychológ, lektor prirodzených metód a pod.) – vymenujte:
Your answer
11. Sú všetci z tímu prítomní počas všetkých stretnutí? Ak nie, popíšte ako to prebieha
Your answer
12. Koľko párov účastníkov sa zúčastnilo v jednej skupine (počet od (min.) – do (max.): od..........párov do ..........párov
Your answer
13. Akú štruktúru majú stretnutia, vrátane časových dotácií?
Your answer
14. Ktoré témy prednášate (v rámci tímu) – uveďte názvy tém:
Your answer
15. Vaše návrhy k témam stretnutí – doplnenie, zúženie, inovácia – uveďte názov témy, návrhy zmien / úprav, podľa akých materiálov, literatúry a pod.:
Your answer
16. Vaše návrhy nových tém / stretnutí – uveďte názov témy, krátky popis obsahu a štruktúry stretnutia, podľa akých materiálov, literatúry a pod.:
Your answer
17. Iné návrhy (napr. k forme, metodike, logistike, formácii tímu a pod.):
Your answer
18. Charakterizujte súčasných snúbencov (z hľadiska toho, čo považujete za dôležité brať do úvahy pri príprave na manželstvo - z hľadiska obsahu i formy prípravy) – vymenuje v odrážkach (poslúžiť vám môžu aj informácie z prihlasovacieho formulára na kurz) :
Your answer
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service