DOTAZNÍK KPnM
Email address
1. Priezvisko a meno
Your answer
Priezvisko a meno manželky (ak odpovedá pár)
Your answer
2. Kontaktné údaje (Adresa, mobil, email)
Your answer
3. Od ktorého roku sa venujete príprave na manželstvo?
Your answer
4. Koľkokrát do roka?
Your answer
5. Príprava prebieha
6. V akých priestoroch - fara, centrum, kostol
Your answer
7. Z akých materiálov čerpáte?
Your answer
8. Časová forma prípravy (večerná, denná, víkendová, príp. iná) – ak robíte viacero, uveďte ich s uvedením počtu:
Your answer
9. Koľko stretnutí príprava obsahuje, koľko minút trvá jedno stretnutie:
Your answer
10. Kto je zapojený (kňaz, manželský pár, viacero párov, lekár, psychológ, lektor prirodzených metód a pod.) – vymenujte:
Your answer
11. Sú všetci z tímu prítomní počas všetkých stretnutí? Ak nie, popíšte ako to prebieha
Your answer
12. Koľko párov účastníkov sa zúčastnilo v jednej skupine (počet od (min.) – do (max.): od..........párov do ..........párov
Your answer
13. Akú štruktúru majú stretnutia, vrátane časových dotácií?
Your answer
14. Ktoré témy prednášate (v rámci tímu) – uveďte názvy tém:
Your answer
15. Vaše návrhy k témam stretnutí – doplnenie, zúženie, inovácia – uveďte názov témy, návrhy zmien / úprav, podľa akých materiálov, literatúry a pod.:
Your answer
16. Vaše návrhy nových tém / stretnutí – uveďte názov témy, krátky popis obsahu a štruktúry stretnutia, podľa akých materiálov, literatúry a pod.:
Your answer
17. Iné návrhy (napr. k forme, metodike, logistike, formácii tímu a pod.):
Your answer
18. Charakterizujte súčasných snúbencov (z hľadiska toho, čo považujete za dôležité brať do úvahy pri príprave na manželstvo - z hľadiska obsahu i formy prípravy) – vymenuje v odrážkach (poslúžiť vám môžu aj informácie z prihlasovacieho formulára na kurz) :
Your answer
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms