„Media społecznościowe bez tajemnic - gdzie i jak działać, gdy jest ich aż tyle”
Zapraszamy na kolejne szkolenie w ramach Akademii KPT, na którym dowiesz się jak skutecznie komunikować się w mediach społecznościowych. Szkolenie poprowadzi Artur Jabłoński.
Gdzie i kiedy?
Kielecki Park Technologiczny, budynek ORANGE Inc., sala Dolina Krzemowa
19 września 2019 roku, godz. 09:00 - 15:00
DANE OSOBY REJESTRUJĄCEJ SIĘ NA SZKOLENIE:
Imię i nazwisko *
Your answer
Adres
Your answer
e-mail *
Your answer
Numer telefonu *
Your answer
PROSZĘ O WYSTAWIENIE FAKTURY NA:
Imię i nazwisko *
Your answer
Adres *
Your answer
NIP
Your answer
PESEL *
Your answer
Inne
Your answer
*
*
Klauzula informacyjna
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Kielce - Kielecki Park Technologiczny 25-633 Kielce, ul. Karola Olszewskiego 6 powołana przez Radę Miasta Kielce, Uchwałą nr XII/477/2008 z dnia 3 kwietnia 2008r.2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach informacyjnych oraz statystycznych. 3. Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych. 4. W przypadku, pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych przez Kielecki Park Technologiczny oraz przysługujących Państwu uprawnień, możecie się Państwo skontaktować Inspektorem Ochrony Danych mailowo: iod@technopark.kielce.pl, lub listownie na adres KPT. 5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. 6. Dane nie będą udostępnianie podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.7. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 2, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do: ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
Kontakt
e-mail: katarzyna.wojcik@technopark.kielce.pl
telefon: 41 278 72 07
Więcej informacji: https://bit.ly/2Fz7OVf
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service