Aptauja par nodokļu ētosu
Nodokļu ētoss (no angļu val. tax morale) apzīmē cilvēku attieksmi pret nodokļu nomaksu. Šī aptauja Jums palīdzēs novērtēt savu attieksmi pret nodokļiem.

2016. gada aprīlī Fiskālās disciplīnas padome veica aptauju par nodokļu ētosu.

Aptaujas rezultāti apstiprināja populāro uzskatu, ka Latvijas iedzīvotāji ir iecietīgi pret izvairīšanos no nodokļu maksāšanas. Daudzi cilvēki ir saskārušies ar nodokļu nemaksāšanas situācijām, nav apmierināti ar savu finansiālo stāvokli un ir skeptiski pret sabiedrisko pakalpojumu kvalitāti.

Ir svarīgi pilnveidot nodokļu nomaksas procesu un atvieglot nodokļu maksātāju dzīvi, taču palielināt valsts budžeta ieņēmumus var būt sarežģīti, ja netiks uzlabota uzticība valsts iestādēm un nodokļu sistēmai.

Vai Jūs pašreiz strādājat? *
Kāda ir Jūsu izglītība? *
Cik apmierināts/-a Jūs esat ar savu pašreizējo finansiālo stāvokli? *
Pilnībā neapmierināts/a
Pilnībā apmierināts/a
Cik lielā mērā jūs tai uzticaties... *
Pilnībā neuzticos
Neuzticos
Nezinu
Uzticos
Pilnībā uzticos
Valdība
Saeima
Valsts ieņēmumu dienests
Valsts iestādes
Cik lielā mērā Jūs esat apmierināts/a ar valsts un pašvaldību piedāvāto pakalpojumu kvalitāti šajās jomās? *
Pilnībā neapmierināts
Drīzāk neapmierināts
Nezinu
Drīzāk apmierināts
Pilnībā apmierināts
Izglītība
Veselības aprūpe
Infrastruktūra
Iekšējā drošība (policija)
Sociālās garantijas
Jūsuprāt, cik lielā mērā attaisnojama vai neattaisnojama ir nodokļu nemaksāšana?
Pilnībā neattaisnoja-ma
Pilnībā attaisnojama
Jūsuprāt, cik lielā mērā attaisnojama vai neattaisnojama ir kukuļu došana *
Pilnībā neattaisnoja-ma
Pilnībā attaisnojama
Jūsuprāt, cik lielā mērā attaisnojama vai neattaisnojama ir kukuļu pieņemšana? *
Pilnībā neattaisnoja-ma
Pilnībā attaisnojama
Vai Jūs vai kāds Jūsu ģimenes loceklis pēdējā gada laikā ir norēķinājies par preci vai pakalpojumu, pretī nesaņemot čeku vai kvīti? *
Jūsuprāt, zemāk uzskaitītās prakses Latvijā ir izplatītas būtiski vairāk, nedaudz vairāk, līdzīgi, vai mazāk nekā vidēji Eiropas Savienībā? *
Būtiski vairāk nekā vidēji Eiropas Savienībā
Nedaudz vairāk nekā vidēji Eiropas Savienībā
Līdzīgi
Mazāk nekā vidēji Eiropās Savienībā
Nodokļu nemaksāšana
Kukuļu došana
Kukuļu pieņemšana
Domājot par situāciju Latvijā, cik lielā mērā jūs piekrītat vai nepiekrītat šādiem apgalvojumiem? *
Pilnībā nepiekrītu
Nepiekrītu
Nezinu
Piekrītu
Pilnībā piekrītu
Nodokļu sistēma Latvijā ir godīga.
Iekasētie nodokļi tiek tērēti pareizi.
Valsts piedāvātie pakalpojumi ir atbilstoši iekasēto nodokļu apmēram.
Norēķinoties par precēm vai pakalpojumiem, vienmēr ir svarīgi nomaksāt arī attiecīgos nodokļus.
Vai kāds Jūsu draugs vai ģimenes loceklis pēdējā gada laikā ir saņēmis atalgojumu, par kuru nav nomaksāti nodokļi? *
Kuram no šiem apgalvojumiem Jūs piekrītat vairāk? *
Valstij ir jāuzņemas lielāka atbildība, lai ikviens būtu nodrošināts.
Cilvēkiem ir jāuzņemas lielāka atbildība par savu nodrošināša-nu.
Kuram no šiem apgalvojumiem Jūs piekrītat vairāk? *
Valstij ir pilnībā jāfinansē veselības aprūpes pakalpojumi.
Cilvēkiem ir jāuzņemas lielāka atbildība par savu medicīnisko vajadzību nodrošināša-nu.
Kuru pozīciju Jūs atbalstītu vairāk? *
Zemāki nodokļi un šaurāks sabiedrisko pakalpojumu klāsts
Augstāki nodokļi un plašāks sabiedrisko pakalpojumu klāsts
Cik lielā mērā Jūs piekrītat vai nepiekrītat apgalvojumam: “Nodokļu nomaksa ir valsts iedzīvotāju pienākums”? *
Pilnībā nepiekrītu
Pilnībā piekrītu
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service