แบบฟอร์มลงทะเบียนคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก นักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์
ข้อมูลการลงทะเบียนใช้คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2562
ส่วนที่ 1. ข้อมูลทั่วไปของผู้แสดงความจำนง
ขอให้นักศึกษาทุกคนกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการวางแผนในการให้บริการอินเทอร์เน็ต
1.1 ชั้นปี *
1.2 รหัสนักศึกษา (กรอกรหัสประจำตัวนักศึกษา) *
Your answer
1.3 ชื่อ-สกุล (โปรดกรอกชื่อ-สกุล) *
Your answer
1.4 โทรศัพท์มือถือ *
Your answer
1.5 E-mail address (สำหรับใช้ในการติดต่อกลับ) *
Your answer
ตอนที่ 2 ข้อมูลรายละเอียดเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุค
2.1 นักศึกษามี Notebook หรือไม่ (สำหรับผู้ที่ตอบว่า "ไม่มี" Notebook ให้ข้ามไปคลิกที่ปุ่มส่งคำตอบ) *
2.2 ยี่ห้อ (เฉพาะผู้ที่มี Notebook เท่านั้น กรุณาระบุยี่ห้อของ Notebook ของท่าน)
2.3 สีของ Notebook (โปรดระบุสีของ Notebook)
Your answer
2.4 กรุณาระบุยี่ห้อ Notebook (เฉพาะผู้ที่ตอบว่ามี Notebook)
ขอบคุณสำหรับการให้ความร่วมมือในการตอบแบบสำรวจ
งานฐานข้อมูลและสารสนเทศ
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of วิทยาพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์. Report Abuse