Badanie zapotrzebowania na bezpieczną dezynfekcję szpitalną
Czy byliby Państwo zainteresowani wdrożeniem do swojej placówki innowacyjnej technologii tunelu dezynfekcyjnego, w którym zastosowany skuteczny środek biobójczy, będzie jednocześnie bezpieczny dla dróg oddechowych pracowników mających kontakt z pacjentami SARS-CoV-2 (+) *
Co będzie dla Państwa istotnym elementem przy ocenie wdrożenia technologii bezpiecznego tunelu dezynfekcyjnego (zaznacz wszystkie pasujące odpowiedzi) *
1
Kolumna 2
Kolumna 3
Bezpieczeństwo dla urządzeń medycznych przenoszonych przez tunel potwierdzone badaniami
Efektywność kosztowa rozwiązania
Łatwość wykorzystania przez personel medyczny
Wiersz 1
Jaką formę zakupu urządzeń medycznych preferuje Państwa placówka medyczna? *
Submit
This form was created inside of Instytut Badań i Edukacji Sp. z o.o.. Report Abuse