Конференція "ГОСТИННІСТЬ І ТУРИЗМ В УКРАЇНІ. ПАРТНЕРСТВО ЗАРАДИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ"

Дата: 24 грудня 2020 року
Час: 11:00 – 16:15

Перша всеукраїнська галузева конференція
"ГОСТИННІСТЬ І ТУРИЗМ В УКРАЇНІ. ПАРТНЕРСТВО ЗАРАДИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ"

Формат: Online-конференція
Мова заходу: Українська

Організатори: ГО “Спілка підприємців “Стіна”
В партнерстві з EU4Business/FORBIZ

Інформаційні партнери: HTL Ukraine, Міністерство культури та інформаційної політики України, Державне агентство розвитку туризму України, Харківська обласна ГО “Асоціація приватних роботодавців”, ГО “Спілка сільського зеленого туризму України”, ГО "Ліга ділових та професійних жінок України", Офіс розвитку МСП (SMEDO), Національна платформа МСБ, Портал “Дія.Бізнес”.

Цей захід проводиться в рамках швейцарсько-українського Проєкту “Зміцнення бізнес-об’єднань мікро-, малих і середніх підприємств (Етап 2)”, який впроваджується Програмою розвитку ООН в Україні (ПРООН) у співпраці з Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України і за підтримки Швейцарії.


Учасники дискусійних панелей: представники Міністерства культури та інформаційної політики України, Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, Державного агентства з розвитку туризму України, регіонів і муніципалітетів, власники бізнесу, бізнес-об’єднання в галузі гостинності і туризму, представники міжнародних і донорських організацій.

Запрошуються до участі (онлайн): представники бізнесу в сфері гостинності та туризму, галузеві і територіальні бізнес-об’єднання, експерти і фахівці в галузі, представники відповідних міністерств та інших органів державної влади України, народні депутати України, регіональні структури і муніципалітети, наукові установи і навчальні заклади, іноземні фахівці, міжнародні і донорські організації.


Мета конференції: сформувати дорожню карту розвитку партнерства для відновлення та сталого розвитку галузі гостинності та туризму України.


Програма:
11:00-11:20 – Партнерство заради сталого розвитку
Глобальні цілі сталого розвитку ООН до 2030 року. Роль галузі гостинності та туризму в їх реалізації в Україні та світі. Європейські практики розбудови ефективного партнерства в галузі туризму і гостинності.

11:20-13:00 – Стратегія розвитку галузі гостинності та туризму 2030 як потужна основа для розбудови партнерства
В жовтні 2020 року Президентом України та Прем'єр Міністром України було презентовано вектори Національної економічної стратегії 2030. Одним з пріоритетних векторів розвитку визначено галузь гостинності та туризму.
В рамках дискусії представників держави, ринку, інститутів громадянського суспільства, міжнародних партнерів спробують відповісти на декілька ключових запитань:
Як спільно перетворити ці вектори в документ, який стане основою для ефективного діалогу ключових заінтересованих сторін та реальним орієнтиром для всіх учасників ринку – від бізнесу до органів місцевого самоврядування, від Кабінету Міністрів до міжнародних партнерів? Як вектори мають бути доопрацьовані, проведені через широкі консультації, щоб стати стратегією, для напрацювання конкретного реалістичного плану реалізації з визначеними індикаторами, строками та реальними забезпеченими ресурсами.
Яким чином забезпечити сталість, послідовність, прозорість та залученість при впровадженні стратегії?
Яким чином скоординувати плани розвитку маленької громади з туристичним потенціалом та пріоритетами національного рівня?
Які інструменти і механізми необхідно передбачити для реалізації стратегії, щоб ця потужна галузь почала своє відновлення та стрімкий розвиток в Україні?
Які пріоритети створення сприятливого кроссекторального бізнес-клімату, як збалансувати регулювання/ саморегулювання галузі?

13:30-14:30 – Антикризові заходи і підтримка для відновлення галузі гостинності та туризму
Світова криза галузі гостинності та туризму, викликана пандемією COVID-19 спричинила катастрофічні наслідки для цієї сфери в Україні.
На цій панелі ми запропонуємо учасникам розглянути наступні питання:
Який реально стан справ у галузі сьогодні?
Що необхідно зробити ключовим заінтересованими сторонами в партнерстві, щоб зменшити наслідки кризи та пришвидшити відновлення?
Які механізми розробити, щоб в подальшому мати змогу давати ефективну відповідь будь-яким загрозам для галузі?

14:30-15:30 – Регіональні аспекти сталого розвитку гостинності та туризму
Ми плануємо зосередити обговорення навколо гостинності і туризму, як складової найважливіших питань в розрізі регіонів: подолання бідності, міцне здоров’я, якісна освіта, чиста вода та належні санітарні умови, відновлювана енергія, гідна праця і економічне зростання, інновації та інфраструктура, скорочення нерівності, сталий розвиток міст та спільнот, відповідальне споживання, боротьба зі зміною клімату, збереження морських екосистем, збереження екосистем суші, мир та справедливість, і необхідних партнерств заради стійкого розвитку. Зокрема це все має бути в фокусі управління туристичними територіями (дестинаціями) - маркетингу і промоції, просторового планування, туристичної інфраструктури, безпеки населення і туристів, доступу до фінансування, , кадрового забезпечення галузі, навчання і умов праці, створення робочих місць для населення і запровадження інноваційних і екологічних рішень. Разом з учасниками конференції ми хочемо окреслити ті першочергові завдання, вирішення яких закладе підвалини розвитку дестинацій та які стануть стимулом для розбудови багатостороннього партнерства на міжнародному, національному, регіональному та місцевому рівнях та в цілісний крос-секторальній парадигмі.

15:30-16:15 – Підсумки конференції
Очікується, що учасники конференції дійдуть до згоди шодо визначення та узгодження конкретних пропозицій щодо формату діалогу та ефективного партнерства в галузі гостинності та туризму для реалізації дорожньої карти відновлення галузі та її сталого розвитку.


Матеріали для підготовки до конференції:
1. Цілі сталого розвитку ООН 2030, https://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/sustainable-development-goals.html
2. Вектори економічного розвитку в Національній економічній стратегії 2030, https://nes2030.org.ua
3. Вектори галузевого розвитку гостинності та туризму в Україні 2030, https://bit.ly/3gtXPl7 та ілюстрації нижче.


Відповідно до прийнятих Оргкомітетом рішень до 16:00 23.12.2020 у цій формі проводиться онлайн-реєстрація і опитування учасників.

Отримані пропозиції будуть розглянуті та враховані при підготовці тематичних дискусій і резолюції конференції та у подальшому розвитку галузі.

Дякуємо та ласкаво просимо!
Обробка персональних даних *
Ім'я *
Прізвище *
Компанія / Організація *
Основні види діяльності *
Посада *
Область / Регіон *
Населений пункт *
Телефон *
Електронна пошта *
Будь-ласка, позначте актуальні і пріорітетні для Вас теми в галузі гостинності та туризму, з яких Ви бажаєте отримати більше інформації та / або долучитись до розробки рішень.
Розробка яких державних цільових програм підтримки туристичних територій (дестинацій) та проектів (комплекс інфраструктури, контенту та комунікацій) на національному, регіональному і локальному рівнях за пріорітетними напрямками класу А (світовий рівень) Вас цікавить?
Розробка яких державних цільових програм підтримки туристичних територій (дестинацій) та проектів (комплекс інфраструктури, контенту та комунікацій) на національному, регіональному і локальному рівнях за пріорітетними напрямками класу В (регіональний рівень) Вас цікавить?
Розробка яких державних цільових програм підтримки туристичних територій (дестинацій) та проектів (комплекс інфраструктури, контенту та комунікацій) на національному, регіональному і локальному рівнях за пріорітетними напрямками класу С (локальний рівень) Вас цікавить?
Проєкт пропозицій до резолютивної частини для обговорення у форматі конференції:


Згідно з Регламентом роботи Секторальної робочої групи (далі - СРГ) та тематичних підгруп (далі - ТП) з питань культури при Кабінеті Міністрів України і Міністерстві культури та інформаційної політики України:

1. Залучити до розробки регламенту Тематичної підгрупи “Туризм” та роботи у тематичних підгрупах широке коло представників бізнесу, галузевих об’єднань, експертів, фахівців, представників відповідних міністерств та інших органів державної влади України, наукових установ, громадських організацій, народних депутатів України, іноземних фахівців за згодою.

2. Структурувати ТП “Туризм” та організувати роботу за участю зацікавлених стейкхолдерів ринку для вирішення питань у тематичних підгрупах за такими пріорітетними напрямками:
⋅ Тематична підгрупа “Сталий розвиток ринкової екосистеми та державно-приватного партнерства” (далі – ТП “Екосистема”) з питань організацій менеджменту і маркетингу туристичних територій (дестинацій), саморегуляції, фінансування галузі, промоції туристичного продукту, інновацій та цифровізації, системи управління якістю та людських ресурсів.
⋅ Тематична підгрупа “Створення умов для розвитку конкурентоспроможних туристичних продуктів” (далі – ТП “Туристичні пріорітети”) з питань підтримки туристичних територій (дестинацій) та проектів (класи А + В + С) на національному, регіональному і локальному рівнях за пріорітетними напрямками.
⋅ Тематична підгрупа “Ефективне державне управління” (далі – ТП “Держуправління”) з питань законодавчої і нормативно-правової бази, стратегії розвитку галузі, державних інституцій та міжнародної діяльності.
⋅ Тематична підгрупа “Антикризові заходи і підтримка для відновлення галузі гостинності та туризму” (далі – ТП “Відновлення”) з питань карантину, фінансування, кредитування, оподаткування та контролю.

3. Забезпечити загальну координацію і ефективну взаємодію в межах тематичних підгруп, обговорити з Партнерами з розвитку (ПР) можливість залучення технічної та іншої підтримки.

4. Забезпечити відкритий доступ до інформації стосовно функціонування СРГ та тематичних підгруп.

5. Сформувати і опублікувати календарний план зустрічей тематичних підгруп.


Ваші пропозиції, питання, коментарі щодо питань порядку денного конференції та проєкту пропозицій
Я хочу, можу і готовий брати участь у роботі тематичних робочих груп для відновлення і сталого розвитку галузі гостинності та туризму в Україні (необов'язково)
Clear selection
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy