Реагирај на вистинското место
За потребите на проектот ,,Реагирај на вистинското место“, ЗГ ,,Медиа Плус“ од Штип, спроведува анкета, со цел се увиди каква е перцепцијата на граѓаните за прашањата од областите урбанизам и заштита на животната средина, колку граѓаните се запознати со начините како општината се справува со проблемите од овие области и нивната вклученост во донесување на одлуките на локално ниво. Прашалникот е дел од проектот поддржан од Фондацијата отворено општество Македонија (ФООМ) во рамките на Концептот “Партнерства во заедниците за унапредување на локалната демократија“.

Анкетата е анонимна и се однеснува само за жителите на Општина Штип (градот и населените места)
ДАЛИ ЗНАЕТЕ КОЈА Е ПОСТАПКАТА ВО РЕШАВАЊЕТО НА УРБАНИСТИЧКИ ПРОБЛЕМИ ВО ВАШИТЕ УРБАНИ ЗАЕДНИЦИ И ОПШТИНАТА ВООПШТО ? (просторното уредување-пр.парк,узурпирање на зелени површини, пристапни улици и тротоари во вашата населба и воопшто во општината) *
ДАЛИ ЈА ЗНАЕТЕ ПОСТАПКАТА ЗА ДОБИВАЊЕ НА ГРАДЕЖНА ДОЗВОЛА? *
ДАЛИ ЗНАЕТЕ КАКО И КАДЕ ДА РЕАГИРАТЕ ВО СЛУЧАЈ НА ЗАГАДУВАЊЕТО НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА ВО ВАША НЕПОСРЕДНА БЛИЗИНА? *
ДАЛИ ЗНАЕТЕ ЗА КОЛКУ ВРЕМЕ СПОРЕД ЗАКОНОТ, ЛОКАЛНАТА ВЛАСТ ТРЕБА ДА ОДГОВОРИ НА ВАШИТЕ БАРАЊА И КАДЕ МОЖЕ ДА РЕАГИРАТЕ ДОКОЛКУ СЕ НАДМИНАТ РОКОВИТЕ?
ДАЛИ БАРАТЕ ПОМОШ И ОДГОВОРНОСТ ОД СОВЕТНИЦИТЕ КОИШТО СЕ ИЗБРАНИ ВО СОВЕТОТ, ЗА ПРАШАЊА ОД УРБАНИЗМОТ И ЗАГАДУВАЊЕ НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА? *
НА КОЈ НАЧИН СЕ ИНФОРМИРАТЕ ЗА АКТИВНОСТИТЕ НА ЛОКАЛНАТА САМОУПРАВА? *
ДАЛИ АЛАТКИТЕ (ВЕБ СТРАНИЦА,МЕДИУМИ,БИЛТЕНИ,ЈАВНИ РАСПРАВИ . .) ШТО ГИ КОРИСТИ ОПШТИНАТА ЗА ИНФОРМИРАЊЕ НА ГРАЃАНИТЕ ГИ СОДРЖАТ ИНФОРМАЦИИТЕ ПОТРЕБНИ НА ГРАЃАНИТЕ И ДАЛИ ИСТИТЕ СЕ ДОСТАПНИ ДО СИТЕ? *
ДАЛИ ЗНАЕТЕ НА КОЈ НАЧИН, КАКО ГРАЃАНИН, МОЖЕТЕ ДА СЕ ВКЛУЧИТЕ ВО КРЕИРАЊЕТО НА ЛОКАЛНИТЕ ПОЛИТИКИ? *
ДАЛИ ГРАЃАНИТЕ МОЖАТ ДА ВЛИЈААТ И ДА БАРААТ РАБОТАТА НА ОПШТИНАТА ДА БИДЕ ПООТВОРЕНА? *
ДАЛИ ЛОКАЛНАТА ВЛАСТ СО СВОЈАТА ТРАНСПАРЕНТНОСТ ТРЕБА ДА ГИ АНИМИРА ГРАЃАНИТЕ ЗА НИВНО ПОГОЛЕМО УЧЕСТВО ВО КРЕИРАЊЕТО НА ЛОКАЛНИТЕ ПОЛИТИКИ ? *
ДАЛИ КАКО ГРАЃАНИН СТЕ УЧЕСТВАЛЕ ВО НЕКОЈА АКТИВНОСТ ВО ПРИЛОГ ЗА КРЕИРАЊЕ НА НЕКОЈА ЛОКАЛНА ПОЛИТИКА ОД УРБАНИЗМОТ ИЛИ ЕКОЛОГИЈАТА?(учество во јавни расправи, за буџетот на општината, промена на урбанистички планови, кампања против узурпирање на зеленило, петиции...) *
ДАЛИ СМЕТАТЕ ДЕКА ОПШТИНАТА НА НЕТРАСПАРЕНТЕН НАЧИН ГИ ТРОШИ ПАРИТЕ НА ГРАЃАНИТЕ? *
ДАЛИ СТЕ ЗАДОВОЛНИ ОД НАЧИНОТ НА КОЈ ШТО АКТУЕЛНАТА ЛОКАЛНАТА ВЛАСТ ГИ РЕШАВА УРБАНИТЕ И ЕКОЛОШКИТЕ ПРОБЛЕМИ НА ГРАЃАНИТЕ? *
ДАЛИ СМЕТАТЕ ДЕКА ВО РЕШАВАЊЕТО НА УРБАНИТЕ И ЕКОЛОШКИ ПРОБЛЕМИ АКТУЕЛНАТА ВЛАСТ СЕ ВОДИ ОД ПАРТИСКИТЕ, А НЕ ОД ГРАЃАНСКИТЕ ИНТЕРЕСИ? *
КОЛКУ АКТУЕЛНИ УРБАНИСТИЧКИ И ЕКОЛОШКИ ПРОБЛЕМИ ВО МОМЕТОВ ИМА ОПШТИНАТА ШТО ТРЕБА ДА ГИ РЕШАВА? Ако одговорот е да, напишете еден предлог за решавање
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy